Njótum sumarsins saman!

Ólöf Kristín Sívertsen

Ólöf Kristín Sívertsen

Þá er sumarið gengið í garð og um að gera að njóta þess til fullnustu. Margir eru nú þegar komnir í frí og enn aðrir farnir að telja niður dagana af tilhlökkun.

Samvera og vellíðan
Lífsmynstur margra breytist á sumrin og flest okkar fá tækifæri til að njóta enn meiri tíma með fjölskyldum okkar og vinum. Njótum þess að vera saman, heimsækja fólkið okkar, tala saman, velta upp hugmyndum, skiptast á skoðunum, gefa af okkur, prófa eitthvað nýtt, spila, leika okkur og hlæja dátt. Gerum alla þessa litlu sjálfsögðu hluti sem eru í raun félagslegur fjársjóður hverrar manneskju.

Njótum náttúrunnar á hreyfingu
Sumarið er ekki hvað síst tíminn til að njóta hinnar dásamlegu fegurðar náttúrunnar og þar hefur heilsubærinn Mosfellsbær svo sannarlega upp á margt að bjóða. Nýtum okkar dásamlegu sundlaugarnar og hvernig væri síðan að gera gönguáætlun með fjölskyldunni? Við fjölskyldan erum t.d. búin að ganga á Úlfarsfellið og Mosfell oftar en einu sinni í ár. Svo eru einnig spennandi göngu- og hjólaleiðir á láglendinu, t.d. meðfram ströndinni, í kringum Álafosskvos, í Reykjalundarskógi, meðfram Varmánni og svo mætti lengi telja. Þess utan er líka gaman að nýta þá frábæru aðstöðu sem er t.d. í boði á Stekkjarflöt, í Hamrahlíðarskóginum og Ævintýragarðinum til að bregða á leik og endurvekja barnið í sjálfum sér. Þarna er hægt að ná skemmtilegu markmiði í hverri ferð þar sem náttúran og félagsskapurinn spila að sjálfsögðu stærsta hlutverkið. Hugmyndirnar og möguleikar á útfærslum eru endalausir.

Fjölbreyttur matur – vöndum valið
Munum eftir grænmetinu og ávöxtunum, leggjum upp með hollt nesti, verum dugleg að grilla fisk og gerum í raun hvaðeina sem okkur langar til. Það er enginn alheilagur í þessum efnum en verum samt meðvituð um að gæða hráefni skiptir sköpum og er „gott fyrir kroppinn“ eins og ég segi gjarnan við drengina mína.

Fyrir hönd okkar sem stýrum Heilsueflandi samfélagi þá þökkum við fyrir frábært samstarf í vetur og hlökkum til að halda vegferðinni áfram í haust í samvinnu við ykkur, frábæru Mosfellingar. Njótum sumarsins saman!

Ólöf Kristín Sívertsen, lýðheilsufræðingur
og verkefnisstjóri Heilsueflandi
samfélags í Mosfellsbæ

Umhverfisviðurkenningar – nýjar reglur

Bjarki Bjarnason formaður umhverfisnefndar Mosfellsbæjar.

Bjarki Bjarnason formaður umhverfisnefndar Mosfellsbæjar.

Undanfarin ár hefur Mosfellsbær veitt viðurkenningar til þeirra sem hafa skarað fram úr við að gera bæinn okkar enn fallegri. Þær hafa verið veittar í þremur flokkum: fallegasti húsagarðurinn, snyrtilegasta íbúagatan og fyrirtæki eða stofnanir sem hafa skapað fagurt og snyrtilegt umhverfi.
Þessi skipting er að sumu leyti barn síns tíma því sífellt fleiri láta sig fallegt og heilnæmt umhverfi varða með fjölbreyttum hætti, bæði einstaklingar, félagasamtök, fyrirtæki, stofnanir og fleiri. Þess vegna hefur verið gerð breyting á þeim ramma sem gildir um umhverfisviðurkenningar Mosfellsbæjar.

Nýjar reglur
Á fundi sínum 9. júní sl. samþykkti umhverfisnefnd Mosfellsbæjar eftirfarandi reglur: ,,Umhverfisnefnd samþykkir að breyta reglum um umhverfisviðurkenningar á þann veg að núverandi flokkaskipting verði afnumin. Þess í stað verði veittar viðurkenningar í einum opnum flokki. Innan hans rúmast m.a. íbúagötur, húsagarðar, fyrirtæki, félagasamtök, stofnanir og einstaklingar. Veittar verði að hámarki 5 viðurkenningar á sérhverju ári.“ Með þessum breytingum er ætlunin að ná til breiðari hóps; allir sem hafa látið sig umhverfismál og fegrun bæjarins varða með einum eða öðrum hætti koma til greina.

Örn Jónasson varaformaður umhverfisnefndar Mosfellsbæjar.

Örn Jónasson varaformaður umhverfisnefndar Mosfellsbæjar.

Tilnefningar frá bæjarbúum
Vert er að vekja athygli á því að allir bæjarbúar geta lagt fram ábendingar/tilnefningar um þá sem þeir telja að eigi þessar viðurkenningar skilið, hvort sem um er að ræða einstaklinga, félagasamtök, fyrirtæki, stofnanir eða einhverja aðra. Hægt er að senda tilnefningar rafrænt á heimasíðu Mosfellsbæjar eða með tölvupósti á netfangið mos@mos.is. Með þessu móti skapast lýðræðislegur farvegur fyrir hinn almenna bæjarbúa til að taka þátt í því ferli sem framundan er og skulu tilnefningarnar berast fyrir 1. ágúst 2016.

Í túninu heima
Umhverfisviðurkenningar Mosfellsbæjar verða sem fyrr afhentar í sumarlok, á bæjarhátíðinni Í túnina heima. Nafn þessarar vinsælu hátíðar er sótt í bókartitil eftir Halldór Laxness en þetta heiti má túlka á ýmsa vegu. Það er einmitt í túninu heima hjá okkur sjálfum sem bestu breytingarnar hefjast. Sérhvert okkar getur fundið farveg og verkefni til að stuðla að umhverfisvænni veröld og lagt um leið lóð á vogarskálarnar í þessum mikilvæga málaflokki.

Gleðilegt umhverfissumar!

Bjarki Bjarnason, formaður
umhverfisnefndar Mosfellsbæjar.
Örn Jónasson, varaformaður.

Uppbygging í Mosfellsbæ

Bryndís Haralds

Bryndís Haralds

Það fer ekki fram hjá neinum sem leið á um Helgafellshverfi þessar vikurnar að þar er mikið um að vera. Helgafellshverfið er núna stærsti vinnustaðurinn í Mosfellsbæ, þar vinna smiðir, múrarar og fleiri iðnaðarmenn að því að reisa í kringum 400 íbúðir. Uppbyggingin í Leirvogstungu er einnig mikil en þar eru um þessar mundir um það bil 100 íbúðir í byggingu.
Þessi uppbygging er öll í samræmi við áætlanir, reyndar er töluvert langt síðan þessi hverfi voru tilbúin fyrir uppbyggingu en það er ekki fyrr en núna sem byggingariðnaðurinn er farinn að taka aftur við sér eftir hrun.
Í þessum hverfum fullbyggðum gætu búið ríflega 4000 manns, gert er ráð fyrir um 1200 íbúðum í Helgafellshverfi öllu og rúmlega 400 íbúðum í Leirvogstungu. Til samanburðar búa um 4300 manns í Vestmannaeyjum. Óvíst er hvenær hverfin verði fullbyggð, en líklegt má telja það það gerist á næstu 10 árum.
Í miðbænum hefst fljótlega bygging um 40 íbúða við Þverholt. Kvaðir er á lóðinni um að allavega 30 þeirra verði leiguíbúðir. Einnig er nú unnið að því að hefja uppbyggingu í Háholti og Bjarkarholti, þar sem rísa munu glæsilegar íbúðir.

Fjölskyldubærinn
Í Mosfellsbæ er mikið af börnum og hingað sækir fjölskyldufólk, því fylgir þörf á leik- og grunnskólum. Í Helgafellshverfi mun rísa leik- og grunnskóli innan tíðar þar sem sveitarfélagið hefur hafið undirbúning að stofnun Helgafellsskóla. Þar verða bæði leik- og grunnskólabörn, en gert er ráð fyrir að í hverfinu rísi annar leiksskóli síðar. Í Leirvogstungu er í dag fjögurra deilda leiksskóli en börn þaðan sækja Varmárskóla þegar þau koma á grunnskólaaldur.

En af hverju er svona mikill uppbyggingu í Mosfellsbæ? Ástæðurnar eru nokkrar en fyrst og fremst sú staðreynd að í Mosfellsbæ er gott að búa.

Bryndís Haralds
Bæjarfulltrúi og formaður skipulagsnefndar

Sefur þú nóg?

Ólöf Kristín Sívertsen

Ólöf Kristín Sívertsen

Svefn er öllum manneskjum mikilvægur enda ein af grunnþörfum mannsins. Hann veitir hvíld, endurnærir líkamann og endurnýjar orkuna sem gefur okkur kraft til að takast á við dagsins gleði og amstur og er því nauðsynlegur þáttur heilbrigðra lífshátta.
Hann styrkir jafnframt ónæmiskerfið og gerir okkur betur í stakk búin til að mæta alls kyns umgangspestum og öðrum kvillum. Því er nægur og góður svefn mikilvæg forsenda góðrar líkamlegrar, andlegrar og félagslegrar heilsu og vellíðunar.

Svefntími barna og fullorðinna
Samkvæmt rannsóknum Örnu Skúladóttur, barnahjúkrunarfræðings, á íslenskum börnum, spannar heildarsvefntími 9-14 mánaða gamalla barna 12,5 – 15,5 klst. á sólarhring (dag- og nætursvefn). Í aldursflokknum 15 – 23 mánaða mælist svefntíminn á bilinu 11,5 – 15,5 klst. á sólarhring og 10,5 – 13 klst. hjá 2-4 ára börnum. Frá 5 ára aldri og fram á táningsár er heildarsvefntíminn á bilinu 9 – 11 klst. á nóttu. Þegar kemur fram á fullorðinsár dregur úr svefnþörf einstaklinga en ráðlagður svefntími þessa aldurshóps er um 7-8 klst. á nóttu.

Nýlegar rannsóknir sýna hins vegar að við sofum ekki nóg og á það sérstaklega við um ungmenni og fullorðna. Ef við náum ekki að uppfylla svefnþörf okkar þá getur það valdið streitu sem safnast upp í líkama okkar. Slíkt getur valdið pirringi, hvatvísi, skorti á einbeitingu og skert hæfni okkar á mörgum sviðum.

Góður svefn – hvernig?
Til eru mörg góð ráð til að sofna og sofa betur. Mikilvægt er umhverfið þar sem við leggjumst til svefns sé rólegt og hlýlegt og til þess fallið að kalla fram vellíðan. Gott er að hafa hæfilega svalt og ekki verra að sofa við opinn glugga. Dagleg líkamleg áreynsla leiðir til dýpri svefns og gott er að sleppa notkun raftækja, sjónvarps, tölva o.s.frv., rétt fyrir svefninn til að auka líkurnar á því að við náum þeirri slökun og ró sem er svo nauðsynleg til að geta fjarlægst áreiti dagsins.
Á þann hátt getum við best notið hvíldarinnar sem gerir okkur síðan tilbúnari til að takast á við næsta dag með jákvæðu hugarfari og gleði. Svefn hefur einfaldlega áhrif á það hvernig okkur líður, samskipti við annað fólk, starfshæfni og lífsgæði okkar almennt. Sofðu rótt!

Ólöf Kristín Sívertsen, lýðheilsufræðingur
og verkefnisstjóri Heilsueflandi samfélags í Mosfellsbæ

Vér göngum svo léttir í lundu…

Ólöf Kristín Sívertsen

Ólöf Kristín Sívertsen

…því lífsgleðin blasir oss við, kvað Freysteinn Gunnarsson um árið og ef maður leggur textann út frá hreyfingu og vellíðan má segja að þarna hafi hann einmitt hitt naglann á höfuðið.
Ganga og önnur hreyfing léttir nefnilega lundina og framkallar jákvæðari sýn á lífið eins og niðurstöður rannsókna bera með sér. Nú á vordögum og í byrjun sumars er einmitt heilmikið um að vera í heilsubænum okkar til að koma blóðinu á hreyfingu og auðga andann.

Hjólað í vinnuna
Nú er í gangi lýðheilsuverkefnið Hjólað í vinnuna sem stendur frá 4.- 24. maí. Helsta markmið verkefnisins er að vekja athygli á virkum ferðamáta sem heilsusamlegum, umhverfisvænum og hagkvæmum samgöngumáta. Þátttakendur eru hvattir til þess að ganga, hjóla, hlaupa eða nýta almenningssamgöngur til og frá vinnu.
Virkur ferðamáti er frábær kostur til þess að koma hreyfingu inn í daglega rútínu og hvetjum við ykkur eindregið til að prófa. Nánari upplýsingar má finna á www.hjoladivinnuna.is

Hreyfivika UMFÍ – Move Week
Hreyfivikan verður nú haldin í fyrsta sinn að vori dagana 23.-29. maí nk. Hreyfivikan er hluti af stóru lýðheilsuverkefni sem fram fer um gjörvalla Evrópu á sama tíma. Markmiðið er að fá hundrað milljónir fleiri Evrópubúa til að hreyfa sig reglulega fyrir árið 2020 og eru allir hvattir til að finna sína uppáhalds hreyfingu.
Að venju verður heilmikið um að vera í Mosfellsbæ og má finna dagskrá sem uppfærist jafnóðum á heimasíðu verkefnisins www.iceland.moveweek.eu auk þess sem upplýsingar verða birtar á www.mos.is og www.heilsuvin.is og fésbókarsíðum beggja aðila.

Heilsudagurinn í Mosfellsbæ 2016
Dagurinn verður haldinn hátíðlegur miðvikudaginn 25. maí nk. og byrjum við daginn á hressandi morgungöngu með Ferðafélagi Íslands meðfram hinni fallegu strandlengju í bænum okkar. Um kvöldið verður að venju blásið til myndarlegs málþings í Framhaldsskólanum þar sem gleðin verður í hávegum höfð.
Edda Björgvinsdóttir, leikkona og gleðigjafi, mun fræða okkur um hvernig við getum nýtt húmor og gleði í samskiptum og almennt í hinu daglega lífi, Skólakór Varmárskóla mun stíga á stokk, við fáum kynningu á appinu Sidekick Health og svo mætti lengi telja. Að venju er aðgangur ókeypis, boðið verður upp á léttar veitingar og allir hjartanlega velkomnir.

Við hvetjum ykkur sem fyrr eindregið til að taka þátt í dagskránni sem boðið er upp á og virkja fólkið í kringum ykkur til að gera slíkt hið sama – því maður er manns gaman – og félagslegi þátturinn er svo sannarlega mikilvægur í vegferð okkar til hamingju og heilbrigðis.

Ólöf Kristín Sívertsen,
lýðheilsufræðingur og verkefnisstjóri
Heilsueflandi samfélags í Mosfellsbæ

Grænt skipulag í Mosfellsbæ

Samson Bjarnar Harðarson

Samson Bjarnar Harðarson

Mosfellsbær er einstaklega vel í sveit settur og býður íbúum sínum og nærsveitungum upp á frábæra útivistarmöguleika bæði innanbæjar sem og í umliggjandi landbúnaðar- og náttúrusvæðum.
Í ört vaxandi sveitarfélagi er hinsvegar hætta á að aðgengi að þessum útivistarsvæðum geti minnkað eða þau orðið óaðgengileg og að verðmæt svæði glatist eða verði brotin upp. Það er skylda sveitarfélagsins að tryggja íbúum sínum gott aðgengi og góð útivistarsvæði auk þess að stuðla að umhverfis- og náttúruvernd og góðri sátt við landeigendur og hagsmunaaðila.
Í samræmi við stefnu Mosfellsbæjar sem heilsueflandi samfélag er mikilvægt að vel sé hugað að þessum málum hjá sveitarfélaginu. Ein besta leiðin til þess er að gera svokallað grænt skipulag líkt og gert hefur verið víða á Norðurlöndunum og í Þýskalandi.

En hvað er grænt skipulag?
Grænt skipulag er heildstætt skipulag á öllum grænum svæðum sveitarfélaga frá litlum svæðum inn í þéttbýli til stórra náttúrusvæða. Skipulagið felst í að mynda samhangandi græn svæði tengd með göngu- og hjólreiðastígakerfi, nokkurskonar grænan vef.
Þessi græni vefur umlykur og umvefur byggðina og tengir hana saman við umliggjandi náttúru- og útivistarsvæði, landbúnaðarsvæði, fjöll, vötn, ár og strendur.
Við gerð græns skipulags er jafnframt mótuð stefna um ræktun og umhirðu grænna svæða svo sem almenningsgarða, skógrækt og vistheimt/landgræðslu og stjórn beitar. Einn mikilvægasti þáttur græns skipulags er að stuðla að bættri lýðheilsu og hvernig eigi að ná markmiðum sem getið er um í staðardagskrá 21.
Síðastliðið haust samþykkti bæjarstjórn Mosfellsbæjar að skoða kosti þess að gera grænt skipulag fyrir Mosfellsbæ. Tildrög þessa er að undirritaður lagði fram tillögu í skipulagsnefnd bæjarins að farið yrði í slíka vinnu.
Það er mikilvægt að Mosfellsbær fari í þessa vinnu af fullum þunga til að tryggja að bærinn okkar verði fjölskylduvænni, grænni og meira heilsueflandi sveitarfélag til að búa í.

Samson Bjarnar Harðarson
Fulltrúi Samfylkingarinnar í skipulagsnefnd Mosfellsbæjar

Komdu og prufaðu að hlaupa með okkur :)

mososkokkmynd

Halla Karen Kristjánsdóttir

Halla Karen Kristjánsdóttir

Velkomin í Mosóskokk • Frítt fyrir alla til 1. maí

Ert þú alltaf á leiðinni að fara að hlaupa með hlaupahópi? Ef svo er þá er Mosóskokk fyrir þig. Þetta er góður hópur sem samanstendur af fólki sem hefur gaman af því að hreyfa sig utandyra og hlaupa allar þessar fjölmörgu og fallegu leiðir hér í bæ.
Markmiðin eru misjöfn, sumir í hópnum eru í honum einungis til þess að stunda holla og góða útiveru, aðrir eru ávallt að setja sér einhver markmið og fá mikla ánægju af því að afreka eitthvað og enn aðrir sækjast í að vera í góðum félagsskap og njóta.
Við viljum þó gera góðan hóp enn betri og fá þig í lið með okkur þannig að hópurinn verði enn breiðari og öflugri.

Það er mikið um að fólk hlaupi sér til ánægju og heilsubótar enda umhverfið okkar með eindæmum fallegt og gott til útiveru. Mikið framboð er af skemmtilegum hlaupum út um allt land hvort sem er utanvegahlaup eða hefbundin götuhlaup.
Það veitir manni mikið aðhald og hvatningu að tilheyra einhverjum hlaupahópi og ég mæli með því að þú komir og prufir að hlaupa með okkur líka. Það gefur þér gott aðhald og regluleg og markviss þjálfun kemur manni í betra þolform og maður verður ánægðari með lífið og tilveruna. Hver vill það ekki! Regluleg ástundum er nefnilega lykillinn að árangri. Það er líka oft einhvern veginn miklu auðveldara að puða og púla með öðrum heldur en að vera einn síns liðs.
Við æfum á mánudögum og miðvikudögum kl: 17:40 og á laugardögum kl. 9:00. Mæting er í anddyri World Class. Vikuleg æfingaáætlun er send til iðkenda. Á mánudögum er hlaupið frá 5 og upp í 11 kílómetra, allt eftir getu hvers og eins og styrktaræfingar á eftir. Þjálfari er með hópnum sem fer um 5- 7 km. Á miðvikudögum eru tempóhlaup eða brekku og sprettæfingar. Á laugardögum er farið rólega og langt en auðvitað getur hver og einn stjórnað því hversu langt hann vill fara. Um miðjan maí og a.m.k. út júlí bætast við fimmtudagsæfingar (utanvegahlaup/fjallahlaup) og stefnt verður að því að fara hlaupandi/ gangandi upp á fallegu fjöllin okkar sem eru hér allt í kringum okkur. Þannig að í Mosóskokki ættu allir að finna eitthvað við sitt hæfi.

Við stefnum á að hlaupa, bæta heilsuna og hafa það gaman í sumar og æfa okkur fyrir flotta Tindahlaupið okkar hér í Mosfellsbæ. Reykjavíkurmaraþonið er líka markmið hjá mörgum en vegalengdirnar misjafnar. Einnig stefnum við mörg á að fara bæði í Snæfellsjökulshlaupið og til Vestfjarða um miðjan júlí á hátíðina þar. Svo erum við oft að gera margt annað skemmtilegt en að hlaupa, já okkur finnst ekki bara skemmtilegt að hlaupa !
Ekki bíða, komdu og vertu með okkur.

Hlaupakveðja
Halla Karen Kristjánsdóttir íþróttakennari og þjálfari
„Hvert sem höfuðið fer elta fæturnir“

Trjágróður á lóðarmörkum

lodarmorkÁgætu bæjarbúar.
Gangstéttir og göngustígar liggja víða um bæinn og eru mikilvæg til útivistar og samgangna milli staða, jafn fyrir gangandi vegfarendur og hjólreiðafólk. Þegar trjágróður vex út fyrir lóðarmörk og út yfir gangstéttir og stíga bæjarins getur það skapað óþægindi og jafnvel hættu fyrir vegfarendur.
Einnig eru dæmi um það að trjágróður skyggi á umferðarmerki, götumerkingar og jafnvel lýsingu. Í tilfellum sem þessum er bæjaryfirvöldum heimilt að klippa og fjarlæga þann gróður er vex út fyrir lóðarmörk á kostnað lóðarhafa.
Reglur um gróður á einkalóðum eru skýrar. Í byggingarreglugerð er skýrt kveðið á um að lóðarhafa sé skylt að halda vexti trjáa og runna innan lóðarmarka. Ekki má planta hávöxnum trjátegundum nær lóðarmörkum aðliggjandi lóða en 4,0 metra og við lóðarmörk má hæð þeirra ekki verða meiri en 1,8 metrar, nema með samþykki nágranna. Trjágróður sem liggur að götu, gangstétt eða opnu svæði má ná meiri hæð ef fyrir liggur samþykki veghaldara eða umráðaaðila viðkomandi svæðis.
Garðeigendur í Mosfellsbæ eru hvattir til að klippa og snyrta allan þann gróður á lóðarmörkum og jafnframt að huga almennt að garðinum öllum og næsta umhverfi. Þar með talið eru bílhræ, tæki og tól í niðurníðslu sem eiga það til að safnast fyrir innan lóðarmarka.
Þannig getum við öll hjálpast að við að hafa bæinn okkar snyrtilegan og fallegan í allt sumar.

Bjarni Ásgeirsson
garðyrkjustjóri Mosfellsbæjar
Tómas G. Gíslason
umhverfisstjóri Mosfellsbæjar
Guðrún Birna Sigmarsdóttir
verkefnastjóri garðyrkjudeildar

Opinn fundur umhverfisnefndar

Örn Jónasson varaformaður umhverfisnefndar Mosfellsbæjar.

Örn Jónasson varaformaður umhverfisnefndar Mosfellsbæjar.

Bjarki Bjarnason formaður umhverfisnefndar Mosfellsbæjar.

Bjarki Bjarnason formaður umhverfisnefndar Mosfellsbæjar.

Ágætu Mosfellingar.
Fimmtudaginn 28. apríl nk. mun umhverfisnefnd Mosfellsbæjar efna til opins fundar í Listasalnum í Kjarna og hefst hann kl. 17.
Fundurinn er haldinn í samræmi við lýðræðistefnu bæjarins en þar segir: Hver og ein nefnd leitist við að hafa opinn upplýsinga- og samráðsfund fyrir bæjarbúa einu sinni á ári.
Þema fundarins er heilsuefling og útivist í Mosfellsbæ og verða flutt þrjú stutt erindi þar um. Í kjölfarið gefst fundargestum kostur á að ræða þessi málefni og hvaðeina sem tengist umhverfismálum bæjarins. Hér verður gerð nánari grein fyrir viðfangsefni fundarins.

Heilsueflandi samfélag og útivist
Mosfellsbær skilgreinir sig sem heilsueflandi samfélag og er útivist mikilvægur þáttur í því samhengi. Bærinn er umlukinn fögru umhverfi með ótal tækifærum til útivistar og á fundinum mun Ólöf Sívert­sen frá Heilsuvin fjalla um heilsueflingu og útivist í sveitarfélaginu.

Skógrækt og útivist
Skógrækt hefur verið stunduð í landi Mosfellsbæjar um áratugaskeið eins og sjá má víða í sveitarfélaginu. Þetta starf hefur ekki síst verið borið uppi af Skógræktarfélagi Mosfellsbæjar, af mikilli eljusemi og dugnaði. Skógræktarsvæðin eru kjörin til útivistar og á fundinum mun fulltrúi félagsins fjalla um þau mál.

Gönguleiðir
Margar áhugaverðar gönguleiðir er að finna í landi Mosfellsbæjar, bæði meðfram ströndinni og um fjöll og dali. Á undanförnum árum hafa þessar leiðir verið merktar rækilega með stikum og skiltum; verkefnið er fjármagnað af Mosfellsbæ en Skátafélagið Mosverjar annast framkvæmd þess. Ævar Aðalsteinsson mun fjalla um gönguleiðaverkefnið á fundinum.
Þessar merktu gönguleiðir eru flestar í námunda við þéttbýlið en þess má geta að uppi á Mosfellsheiði er mikið af ómerktum göngu- og reiðleiðum. Undanfarin misseri hefur starfshópur á vegum bæjarins haft það verkefni með höndum að kortleggja þessar leiðir og skilgreina notkun þeirra. Hér er um viðamikið verkefni að ræða sem er enn í vinnslu en þess má geta að Mosfellsheiði er sameign nokkurra sveitarfélaga, þar á meðal Mosfellsbæjar.

Lokaorð
Sumarið er sá árstími þegar fólk hugar hvað mest og best að umhverfi sínu. Því er ekki úr vegi að minna á að fram til 5. maí verður sérstakt hreinsunarátak í bænum; að venju hefur sveitarfélagið sett upp gáma fyrir garðaúrgang en um staðsetningu þeirra má lesa nánar á heimasíðu Mosfellsbæjar.
Við hvetjum bæjarbúa til að fjölmenna á fundinn þann 28. apríl og fyrir hönd umhverfisnefndar óskum við öllum Mosfellingum gleðilegs sumars.

Bjarki Bjarnason, formaður.
Örn Jónasson, varaformaður.

Þakklæti bætir, hressir og kætir

Ólöf Kristín Sívertsen

Ólöf Kristín Sívertsen

Þar sem ég sit og horfi út um gluggann í sveit á Suðurlandi fyllist ég þakklæti fyrir svo margt og finn svo sterkt fyrir því hversu þakklæti er göfug og góð tilfinning.
Það er nefnilega svo ótrúlega margt sem við getum verið þakklát fyrir í lífinu eins og t.d. fyrir fólkið okkar, þak yfir höfuðið, sólskinið, hreina loftið (sem stundum er á mismunandi mikilli hreyfingu), mat á borðum, fallegt landslag og svo mætti lengi telja.

Hvað er þakklæti í raun?
Í bók sinni Gæfuspor – gildin í lífinu segir Gunnar Hersveinn þakklæti vera bæði innri upplifun og ytri tjáningu. Innra þakklætið lúti að því sem við erum, höfum, eigum og því sem kemur ekki fyrir okkur.
Galdurinn felist í því að kunna að bera kennsl á það sem virðist sjálfsagt og læra að meta það mikils eins og t.d. lífið, heilsuna, frelsið, æskuna, ellina, fjölskylduna, vinina o.s.frv. Ytra þakklæti lúti hins vegar að því sem aðrir láta okkur í té eins og t.d. samveru, viðurkenningu, virðingu, leiðsögn, góð orð, kærleik og samúð svo fátt eitt sé nefnt.

Þakklæti bætir heilsuna
Fjöldamargar rannsóknir sýna fram á að þakklæti bætir heilsu okkar. Sálfræðingurinn Robert A. Emmons hefur síðustu ár rannsakað áhrif þakklætis á fólk, samskipti, hamingju og heilsu.
Niðurstöður hans sýna m.a. að það einfalda atriði að þakka markvisst og meðvitað einu sinni í viku leiðir til betri heilsu, meiri gleði og hamingju, betri svefns og samskipta, meiri ákafa og bjartsýni, meiri styrks og ákveðni, meiri ástundunar líkamsræktar, meiri lífsánægju og er þá einungis talinn upp hluti þeirra góðu áhrifa sem þakklæti hefur á líf okkar og heilsu.

Temjum okkur að þakka fyrir góðu hlutina í lífi okkar, hvort sem þeir eru stórir eða smáir, og virkjum fólkið í kringum okkar með í þessari vegferð til þakklætis, hamingju og heilbrigðis.
Kærar þakkir fyrir lesturinn!

Ólöf Kristín Sívertsen, lýðheilsufræðingur
og verkefnisstjóri Heilsueflandi
samfélags í Mosfellsbæ

Í lakkskóm í sundklefanum

Jóna Björg Ólafsdóttir

Jóna Björg Ólafsdóttir

„Nohh, nohh, það er aldeilis stæll á manni!“ sagði maðurinn við bifvélavirkjann þar sem sá síðarnefndi stóð í klefanum í sund­skónum.
Maður má bara þakka fyrir að þú mætir ekki bara hérna á nýpússuðum lakkskónum, sagði maðurinn við bifvélavirkjann og rak svo upp hæðnishlátur. Bifvélavirkinn starði vonleysislega á manninn sem stóð andspænis honum í sturtunni og hugsaði með sér: „Andskotans afskiptasemi alltaf hreint!“

Spígsporandi um klefann
„Já, þú hefur ekki trú á svona skóm,“ sagði bifvélavirkinn og dró andann djúpt. „Ef að þú vilt auka líkurnar að fá sveppsýkingu í fæturna eða í neglurnar þá eru sundklefarnir algjörlega málið. Ekki svo að skilja að klefarnir séu illa þrifnir heldur kemur þetta vegna þess að fólk er ekki í sundskóm!“ Hvorki þeir sem eru með sveppasýkingu né þeir sem eru í áhættuhópi fyrir að fá sveppasýkingar. Það þarf ekki nema að eitthvað smá rof komi á húðina eða ónæmiskerfið virki ekki alveg eins vel og það ætti að gera, þú spígsporandi á tánum hérna í klefanum og viti menn: Bamm! Þú ert kominn með sveppasýkingu.

Þetta kemur ekki fyrir mig
„En þú heldur kannski að þetta geti ekki komið fyrir þig? Að þú sért á einhverjum andskotans sérsamningi? En þar skjátlast þér gamli minn,“ sagði bifvélavirkinn og fann að nú var hann að komast á skrið. Og hélt svo áfram: „Svo nennir þú eflaust ekki heldur að þurrka þér vel á milli tánna, heldur strýkur kannski bara mestu bleytuna ofan af tánum, smellir þér í sokkana og svo í lokaða skóna. Það sem gerist er að sveppurinn mallar í skónum, því í hitanum og rakanum í skónum líður sveppnum svo vel. Sveppurinn nær svo yfirhöndinni, hann byrjar oft á milli tánna og svo færir hann sig kannski niður á tábergið og svo ef hann er í stuði fer hann kannski í neglurnar líka.“
„Já, er það virkilega,“ sagði maðurinn og var nú orðinn svolítið alvarlegri. „En hvernig veistu hvort þú sért með sveppasýkingu á fótunum?“ spurði maðurinn.

Ekki gera ekki neitt
„Mér skilst að húðin verði svona hvít og þurr. Hún reyndar getur líka orðið rauð og þrútin og svo klæjar mann í húðina. Neglurnar geta orðið þykkar og ljótar og oft koma litabreytingar fram í þeim. Það versta er að þetta er alveg bráðsmitandi.“
„Já, er það virkilega,“ sagði maðurinn hissa. „Og hvað ef mig grunar að ég sé með sveppasýkingu?“ spurði maðurinn og hugsaði hvort hann klæjaði nokkuð á milli tánna.
„Aðalatriðið er að gera eitthvað í þessu en annars er ég bifvélavirki og enginn andskotans sérfræðingur í þessu! Farðu bara í fótaaðgerð og þá færðu að vita allt!“
Ekki gera ekki neitt
Pantaðu þér tíma strax í dag

Jóna Björg Ólafsdóttir
Fótaaðgerðafræðingur
Líkami og sál – s. 566-6307

POWERtalk deildin Korpa 30 ára

POWERtalk eru alþjóðleg samtök sem leggja áherslu á einstaklingsmiðaða þjálfun í tjáningu sem skilar árangri. Samtökin virkja fólk til þátttöku í umræðum, bjóða leiðtogaþjálfun og auka færni fólks við kynningar og fundarstjórnun.
Samtökin hafa engan fjárhagslegan ávinning. Ávinningurinn felst í því að fólk öðlist þá færni og sjálfstraust sem þarf til að flytja mál sitt af öryggi, hvort sem er í ræðu eða riti, við ýmis tækifæri. Starfsemin byggir á einstaklingsmiðaðri jafningjafræðslu sem hvetur fólk til dáða þar sem tjáskipta- og stjórnunarhæfileikar skipta sköpum til starfsframa og þátttöku á opinberum vettvangi.
Þann 5. mars 1986 var POWERtalk deildin Korpa stofnuð í Mosfellsbæ. Korpa fagnaði því 30 ára afmæli sínu s.l. helgi. Félagar deildarinnar blésu til afmælisfundar fimmtudaginn 3. mars 2016, í Safnaðarheimili Lágafellssóknar. Fjölmargir gestir komu og fögnuðu afmælinu með félögum deildarinnar. Vel var gert við þá í mat og drykk, ásamt góðri hressingu fyrir sálina með skemmtilegri dagskrá.

Heiðursgestur afmælisfundarins var einn af stofnfélögum deildarinnar, Ragnheiður Ríkharðsdóttir alþingiskona. Í ávarpi sínu sagði hún fundargestum frá mikilvægi þess fyrir sig að hafa fengið þjálfun í að undirbúa mál sitt og flytja það fyrir hóp af fólki. Einnig fjallaði hún um þann góða vinskap sem myndast innan deildarinnar og persónulega tengslanetið sem stækkar mikið er maður starfar í samtökunum.
Á 30 árum hafa um 130 manns notið góðs af því starfi sem fer fram í POWERtalk deildinni Korpu. Fólk kemur úr öllum áttum og hefur mismunandi þekkingu og reynslu. Einstaklingurinn finnur fljótt að fátt eða ekkert er ómögulegt. Það virðist alltaf einhver hafa lausn eða þekkingu til að vinna þau mál sem þarf að leysa. Í Korpu er enginn eins en allir vinna saman og nýta tækifæri sín vel.
POWERtalk-deildin Korpa er staðsett í Mosfellsbæ og fundar annan hvern fimmtudag í Safnaðarheimili Lágafellssóknar. Næsti fundur er fimmtudaginn 17. mars kl. 20:00. Það vill svo skemmtilega til að þá verða kappræður á milli tveggja deilda. Korpa keppir við POWERtalk deildina Hörpu frá Reykjavík. Korpa hefur fengið það hlutverk að leggja til að heilbrigðiskerfið verði einkavætt. Kappræðulið Hörpu mótmælir tillögunni. Að sjálfsögðu ætlar Korpa að vinna þessa úrslitaviðureign og hampa bikarnum í lok kvöldsins. Kappræður eru einstaklega líflegar og skemmtilegar á að horfa og því tilvalið að koma á fund hjá Korpu fimmtudaginn 17. mars kl 20:00 í Safnaðarheimilinu, Þverholti 3. Það eru allir velkomnir.

Lóa Björk Kjartansdóttir

Greinin birtist í Mosfellingi 10. mars 2016

Verum hér og nú

Ólöf Kristín Sívertsen

Ólöf Kristín Sívertsen

Segja má að líf okkar sé í raun samsett úr ótölulegum fjölda augnablika sem við getum kallað núið. Ef við erum ekki í núinu má segja að við séum ekki til staðar í lífinu, gleymum að njóta líðandi stundar.
Í hröðu samfélagi nútímans einkenna margskonar áreiti líf okkar flestra, við þurfum að takast á við alls kyns áskoranir, gegna mörgum hlutverkum og svo mætti lengi telja. Slíkt ástand getur kallað fram streitu hjá einstaklingum og samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) þá er streita og andleg vanlíðan einn helsti heilsuvandi Vesturlandabúa um þessar mundir.

Hvað er núvitund?
Hugurinn hefur tilhneigingu til að fara með okkur á flakk um fortíð og framtíð auk þess sem hann er alltaf að meta, skilgreina, flokka og skipuleggja – bæði meðvitað en oftast ómeðvitað. Mörg okkar glíma einnig við sjálfsgagnrýni og neikvæðar hugsanir og mótast líðan okkar mjög af þessum þáttum. Á meðan líður lífið hjá án þess að við tökum eftir öllum þeim stóru sem smáu ævintýrum sem eru í boði bæði innra með okkur og allt um kring.

Núvitund (e. mindfulness) merkir í raun að vakna til meðvitundar um okkur sjálf og lífið á líðandi stundu, að hafa athyglina í núinu á opinn og virkan hátt. Núvitund þýðir að við erum með hugsunum okkar á meðvitaðan hátt, tökum eftir þeim án þess að dæma og festa okkur í þeim – lærum að velja hvert og hvernig við beinum athygli okkar. Á þann hátt fáum við tækifæri til að losna undan valdi hugans og skynja okkur sjálf og lífið í vinsemd og sátt.

Ávinningurinn
Fjöldamargar rannsóknir hafa verið gerðar á núvitund síðustu ár og er niðurstaðan sú að þeir sem stunda núvitundaræfingar hafa betri skilning á tilfinningum sínum, eru hamingjusamari, eiga auðveldara með að setja sig í spor annarra, búa yfir meiri persónulegri hæfni, hafa meiri sjálfsvirðingu og eru sáttari í eigin skinni.
Núvitund styrkir einnig ónæmiskerfið, getur dregið úr þrálátum verkjum, vinnur gegn þunglyndi og kvíða og getur jafnvel haft jákvæð áhrif á t.d. of háan blóðþrýsting og hjartavandamál.

Samkvæmt rannsóknum er núvitund einfaldlega ein öflugasta leiðin sem við þekkjum í dag til að losna undan streitu og efla heilbrigði, vellíðan, sátt og jákvætt hugarfar.

Ólöf Kristín Sívertsen, lýðheilsufræðingur
og verkefnisstjóri Heilsueflandi
samfélags í Mosfellsbæ

Greinin birtist í Mosfellingi 10. mars 2016

Íslenskir karlmenn

Jóna Björg Ólafsdóttir

Jóna Björg Ólafsdóttir

Maður kom á bifvélaverkstæðið og hitti þar fyrir bifvélavirkjann. Getur þú gert við bílinn minn, sagði maðurinn. Já ekkert mál, sagði bifvélavirkinn, en ég kemst ekki í það alveg strax af því að ég er að fara í fótaaðgerð. Ha, sagði hinn, ertu að fara í hvað?
Nú ég er að fara í fótaaðgerð, svaraði bifvélavirkinn, þú veist þar sem að það er tekið siggið af hælunum, klipptar neglurnar og þær snyrtar og allt það. Fótaaðgerð! Er þetta ekki bara ekki eitthvað bölvað pjatt? spurði viðskiptavinurinn.

Upphersla á fótabúnaði
Pjatt! Gall í bifvélavirkjanum. Þú verður að læra að hugsa um fæturna þína eins og bílinn þinn, sagði bifvélavirkinn. Þú ferð ekkert langt á lélegum dekkjum eða hvað? Líkami okkar er eins og vél í bíl þar sem fæturnir eru dekkin. Það er ekki nóg að bíllinn þinn líti voðalega út ef dekkin eru gatslitin. Fæturnir eru undirstaðan, þú veist. Við verðum að fara reglulega í uppherslu á fótabúnaðinum okkar alveg eins og með bílinn. Hmm, sagði hinn og var hugsi, en bíddu eru það ekki bara einhverjar kjellingar sem fara í svona?

Konur og menn
Bifvélavirkinn starði með undrunarsvip á viðskiptavininn og sagði svo: Veistu bara ekkert um þetta maður? Nú skal ég segja þér hvernig þetta fer fram. Þetta er bara þannig að maður kemur þarna á stofuna til stelpnanna. Þú ferð í heitt og notalegt fótabað. Færð gott kaffi. Svo situr maður þarna og slappar af og spjallar við fótaaðgerðafræðinginn um daginn og veginn á meðan að fæturnir eru teknir í gegn. Svo eftir klukkutíma gengur þú út eins og nýr maður.
Kemur svo heim og konan agalega kát þegar þú skríður upp í vegna þess að nú er ekkert hart sigg á hælunum sem að rispar leggina á henni. Þannig að kannski er þetta bara fyrir okkur bæði. Annars get ég sagt þér að það eru fleiri karlar en konur sem fara í fótaaðgerð ! Hmm er það, sagði maðurinn verulega hissa. En hva afhverju talar enginn um þetta ?

Íslenskir karlmenn fara í fótaaðgerð!
Pantaðu þér tíma strax í dag!

Jóna Björg Ólafsdóttir
Fótaaðgerðafræðingur
Líkami og sál s. 566-6307

Greinin birtist í Mosfellingi 10. mars 2016

Sérkennileg staða hjá FaMos

Harald S. Holsvik

Harald S. Holsvik

Helstu fregnir af Félagi aldraðra í Mosfellsbæ og nágrenni eru þær að nýverið var haldinn fjölmennur aðalfundur, hinn 15. febrúar 2016, í Hlégarði. Fyrri stjórn var samhljóða endurkjörin. Um þetta má sjá nánar á vefsíðu félagsins www.famos.is.

Lög félagsins endurskoðuð
Lög félagsins voru endurskoðuð fyrir aðalfundinn, eftir að stjórn FaMos og sérskipuð laganefnd höfðu komið fram með ýmsar tillögur um lagfæringar á lögum félagsins. Nokkur umræða varð um lagabreytingarnar en að öðru leyti gekk fundurinn vel og óhikað fyrir sig, undir góðri fundarstjórn Magnúsar Sigsteinssonar. Eftir fyrsta stjórnarfund nýkjörinnar stjórnar varð skipting verka innan stjórnarinnar sú sama og verið hafði 2015. Mikill og góður rómur var gerður að glæsilegu örþorrablótsmeðlæti með kaffinu sem var í boði félagsins. Kaffinefnd félagsins undir forystu Elísabetar Kristjánsdóttur, matreiðslukennara, fékk mikið og verðskuldað lófaklapp fyrir sinn þátt í vel heppnuðum aðalfundi.

Skemmtiatriði
Meðan aðalfundargestir gæddu sér á þorrablótsréttum kaffinefndar, kom Pétur Bjarnason, fyrrum skólastjóri í Varmárskóla og síðar framkvæmdastjóri SÍBS, mjög á óvart, með skemmtilegum og fróðlegum fyrirlestri um hið einstaka og skemmtilega hljóðfæri „harmónikkuna“. Hann mætti með einar fjórar mismunandi stórar harmónikkur úr safni sínu og gaf fundargestum hljóðdæmi frá hverri um sig ásamt því að fá um 80 fundargesti fundarins til að taka hressilega undir með sér. Einstaklega skemmtileg stemning og almenn ánægja með framlag Péturs.

Sérkennileg staða
Á fyrsta stjórnarfundi nýkjörinnar stjórnar FaMos, gerði formaður stjórnar FaMos, Harald S. Holsvik, grein fyrir þeirri staðreynd að af 1362 einstaklingum, fæddum fyrir 31.12. 1956, þ.e. 60 ára og eldri, eru ekki nema um 34% í félaginu. En 2/3 hlutar íbúa í póstnúmerunum 270. 271 og 276, virðast ekki hafa gert sér grein fyrir ágæti þess að gerast félagar. En ekkert er auðveldara, t.d. með því að koma við hjá Félagsstarfi eldri borgara að Eirhömrum. Þar liggja frammi umsóknareyðublöð um félagsaðild ásamt því að unnt er að afrita slík umsóknareyðublöð af vefsíðu félagsins www.famos.is og senda upplýsingarnar á netfangið famos@famos.is ef fólk hefur tölvu til umráða. Svo einfalt er það. En hverjir eru þá kostir þess að vera skráður félagi í FaMos? Það er góð spurning.

Helstu viðfangsefni FaMos
1. Félagið stendur fyrir ýmis konar menningar- og skemmtistarfsemi um vetrarmánuðina ásamt því að ljúka vetrarstarfinu með dagsferð sem kallast „Menningarkvöld um miðjan dag“. Undanfarin misseri hafa verið sögunámskeið á vegum nefndarinnar og þá gjarnan farið í eins eða tveggja daga ferð um viðeigandi söguslóðir. Á vegum félagsins er einnig starfandi „Leshringur“ sem tekur ýmsar bókmenntir fyrir og greinir inntak þeirra „niður í kjölinn“, stundum í sameiningu með höfundum sem koma stundum og lesa upp með hópnum í góðri samvinnu með starfsfólki Bókasafnsins í Mosfellsbæ.
2. Félagið samræmir íþróttaiðkun félagsmanna. Þar má nefna; vatnsleikfimi, boccia, ringó og dansleikfimi. Mismunandi oft í viku hverri um vetrartímann. Ýmis íþróttamót eru haldin allt árið og hefur lið FaMos oft unnið til verðlauna undanfarin ár.
3. Einnig má nefna; Línudans, gönguhóp, golf-pútt, olíumálun, gleriðju, hannyrðir, módelsmíði, útskurð, spænskunám og fl. ótalið. Allt í góðu samstarfi við Félagsstarfið að Eirhömrum. Þeir sem hafa aðgang að tölvu, fá, um vetrartímann, vikulegar tilkynningar um það sem efst er á baugi í félagsstarfinu.
4. Á vegum félagsins starfar einnig sérstök Ferðanefnd sem skipuleggur og samræmir skemmtilegar ferðir á vegum félagsins innanlands og erlendis eftir atvikum.
5. Félagsskírteini FaMos, gildir sem afsláttarkort um land allt, því félagið er aðili að Landssambandi eldri bogara, LEB en með félagsskírteini FaMos, virkjar félagsmaður aðild að ýmsum afsláttarsamningum og sérstakri afsláttarbók sem gefin er út af LEB og er einnig tiltæk á Internetinu, fyrir þá sem hafa tölvu við höndina. Algengur afsláttur af vöru og þjónustu getur verið á bilinu 10-15% eftir viðkomandi viðskiptum. Fyrirtækin í Mosfellsbæ hafa stutt og styrkt félagsstarfið vel og dyggilega og verið góður bakhjarl við félagið og starfsemi þess. Það er því ósk mín að allir félagar og þeirra fjölskyldur, þiggi þjónustu hér í bænum ef hún er til staðar, áður en leitað er annað.
6. Fyrir þá sem hafa unun af að syngja, þá er starfandi kór eldri borgara, Vorboðarnir, formaður er Úlfhildur Geirsdóttir. Í Vorboðunum eru um 60 manns, veitt er kennsla í raddbeitingu ásamt því er um mjög öflugt félagsstarf að ræða og skemmtilegir viðburðir, stundum oft í mánuði. Bara fjör.
Verið öll velkomin í hópinn til okkar, www.famos.is og famos@famos.is

Harald S. Holsvik, formaður FaMos

Greinin birtist í Mosfellingi 10. mars 2016