Við áramót

Haraldur Sverrisson

Nýársávarp bæjarstjóra Mosfellsbæjar

Kæru Mosfellingar!
Það er góður siður við áramót að líta um öxl, rifja upp það sem gekk vel og ekki síður skoða hvað mun mæta okkur á nýju ári.
Árið 2021 var í raun gjöfult ár þótt annað árið í röð þyrftum við að glíma við afleiðingar kórónuveirunnar í okkar daglega lífi. Efnahagslífið tók að rétta úr kútnum, atvinnuleysi fór minnkandi og hagur sveitarfélaganna batnaði lítillega. Við eigum þó nokkuð í land með að ná okkar styrk frá því áður en veiran skæða fór að herja á okkur. Þegar þessi orð eru skrifuð eru smittölur í hæstu hæðum og víðtækar samkomutakmarkanir í gildi. En góðu fréttirnar eru þær að hlutfall smitaðra sem þurft hafa á sjúkrahúsinnlögn að halda er mun lægra en áður í faraldrinum og álit sérfræðinga er að það sé því að þakka hversu hátt hlutfall þjóðarinnar hefur látið bólusetja sig. Bólusetning er besta vörnin gegn Covid-19. Ég hef þá trú að þrátt fyrir háar smittölur þessa dagana þá verði ekki langt að bíða eftir því að þessi faraldur verði að mestu leyti yfirstaðinn.

Metnaðarfull áætlun og þjónustan varin
Líkt og á árinu 2020 reyndi mikið á skipulag starfsemi Mosfellsbæjar á árinu 2021. Það hefur verið mikið um sóttvarnarreglur og samkomutakmarkanir á árinu og veiran komið og farið ef svo má segja. En þrátt fyrir það hefur tekist að halda úti órofinni starfsemi sveitarfélagsins og þjónustan hefur verið varin.
Það hefur oft á tíðum ekki verið einfalt verk en starfsfólk og stjórnendur Mosfellsbæjar hafa staðið vaktina af einstakri eljusemi, ábyrgð og festu. Það eru mikil verðmæti fyrir samfélagið okkar hér hversu vel hefur tekist til við rekstur og þjónustu bæjarins á þessu krefjandi tímum. Fyrir það vil ég þakka starfsfólki bæjarins kærlega fyrir.

Fjárhagsáætlunin fyrir árið 2022 er metnaðarfull. Í henni er gert ráð fyrir að afgangur verði af rekstri bæjarins sem nemi rúmum 200 m.kr. Það er viðsnúningur frá síðustu tveimur árum þegar töluverður halli hefur verið á rekstrinum sem orsakaðist að mestu vegna tekjufalls í þjóðfélaginu vegna kórónuveirunnar. Fjárfestingar verða í sögulegu hámarki en gert er ráð fyrir að fjárfest verði fyrir rúmar 2.900 m.kr. á árinu 2022.
Þar ber hæst að hafist verður handa við byggingu nýs 120 barna leikskóla í Helgafellshverfi, byggingu íþróttahúss við Helgafellsskóla og nýja þjónustubyggingu við íþróttamiðstöðina að Varmá. Þetta eru dæmi um framkvæmdir sem haldast þétt í hendur við öra stækkun sveitarfélagsins. Allt er þetta gert til þess að mæta þörfum íbúa í nútíð og framtíð og á þátt í að auka lífsgæði og velferð þeirra.
Á nýju ári munu álögur á íbúa og fyrirtæki ekki hækka að raungildi og lækka í nokkrum tilfellum. Þjónusta við íbúa hefur eflst jafnt og þétt og þar er sígandi lukka best. Sú fyrirhyggja og ráðdeild sem sýnd hefur verið er ástæða þess að við sjáum aftur fram á bjartari tíma í rekstri bæjarins en við verðum áfram að vera vakandi yfir rekstrinum. Ég vil leyfa mér að taka byggingu Helgafellsskóla, sem nú er komin í rekstur, sem dæmi um ráðdeild en skólinn var afhentur á réttum tíma og kostnaðurinn var 2% undir kostnaðaráætlun. Slíkur árangur næst ekki af sjálfu sér og liggur ekki hjá einum einstaklingi heldur vaskri sveit starfsmanna og stjórnenda.

Persónuleg tímamót
Í haust tók ég þá ákvörðun að gefa ekki kost á mér til endurkjörs í bæjarstjórn í kosningunum sem eru fram undan. Ég mun því láta af störfum sem bæjarstjóri í vor. Ég hafði leitt hugann að því fyrir fjórum árum að þetta kynni að verða mitt síðasta kjörtímabil í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Ég hef verið bæjarstjóri frá árinu 2007, lengst allra sem gegnt hafa þessu embætti í Mosfellsbæ. Það hefur verið einstakur heiður að fá að gegna þessu starfi allan þennan tíma og fá að vinna fyrir samfélagið hér í Mosfellsbæ.
Íbúum hefur fjölgað um helming á þessum tíma og gríðarleg uppbygging átt sér stað. Heildarfjárfesting bæjarfélagsins nemur rúmlega 23 milljörðum króna á tímabilinu. Allt hefur þetta verið unnið á sterkum grunni samstarfs við samstarfsflokk okkar og skýrri framtíðarsýn okkar um það hvað Mosfellsbær stendur fyrir. En þess má geta að á þessu tímabili hefur Mosfellsbær mótað sér heildarstefnu með gildum bæjarins, framtíðarsýn og stefnuáherslum og svo hefur stefnumótun átt sér stað í öllum málaflokkum á grundvelli þessarar heildarstefnu.

Fjárfestingin er að stofni til í skóla- og íþróttamannvirkjum og ef litið er yfir farinn veg þá má segja að eftirfarandi beri hæst:
Af skólamannvirkjum má nefna byggingu 2. og 3. áfanga Lágafellsskóla, stækkun Huldubergs, byggingu Krikaskóla, Framhaldsskólans, Höfðabergs og Leirvogstunguskóla. Nýjasta skólamannvirkið er svo Helgafellsskóli sem er stærsta einstaka framkvæmdin sem Mosfellsbær hefur ráðist í.

Af íþrótta- og tómstundamannvirkjum má nefna byggingu Lágafellslaugar, nýtt gras og stúka á gervigrasvöllinn, byggingu fimleikahúss og tengibyggingu með félags- og skrifstofuaðstöðu fyrir Aftureldingu, stækkun golfvallarins og nýs golfskála, reiðhöll Hestamannafélagsins Harðar, nýtt skátaheimili og svo síðast en ekki síst, fjölnota knattspyrnuhúsið okkar Fellið.

Á sviði velferðarmála má nefna stækkun félagsmiðstöðvar eldri borgara á Hlaðhömrum, byggingu hjúkrunarheimilisins Hamra og stofnsetningu áfangaheimilisins Króks, heimilis fyrir börn og frístundaklúbbsins Úlfsins.

Það sem er mjög mikilvægt í þessu samhengi er að af þessum 23 milljörðum sem varið hefur verið í þessar fjárfestingar hefur því sem næst helmingur fjárins komið úr rekstrinum sjálfum eða sem veltufé frá rekstri. Það er einstakur árangur á alla mælikvarða.

En mest um vert er að bæjarbúar eru stoltir af sínu sveitarfélagi, þeir standa vörð um samfélagið og sú þjónusta sem við veitum er í fremstu röð samkvæmt mælingum. Það er mikill heiður að vera treyst fyrir því að vera bæjarstjóri og vinna þannig fyrir samfélagið hér í Mosfellsbæ. Ég hef notið hvers dags og er afar þakklátur fyrir að hafa verið treyst fyrir þessu verkefni. Ég mun gegna starfi bæjarstjóra af trúmennsku þar til í vor þegar kjörtímabilinu lýkur.

Framtíðin er björt í Mosfellsbæ og með gildin okkar góðu VIRÐINGU – JÁKVÆÐNI – FRAMSÆKNI og UMHYGGJU að leiðarljósi eru okkur allir vegir færir sem fyrr.

Gleðilegt og gæfuríkt nýtt ár kæru Mosfellingar.

Haraldur Sverrisson
Bæjarstjóri