Haraldur Sverrisson bæjarstjóri Mosfellsbæjar.

Þjónusta aukin og skattar lækkaðir

Haraldur Sverrisson bæjarstjóri Mosfellsbæjar.

Haraldur Sverrisson bæjarstjóri Mosfellsbæjar.

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar fyrir árið 2017 er nú til umræðu í bæjarstjórn. Samkvæmt henni er gert ráð fyrir rúmlega 200 mkr. afgangi af rekstri.
Veltufé frá rekstri verður jákvætt um 924 mkr. eða um 10% af heildartekjum og að í árslok 2017 verði skuldaviðmið komið niður í 106% af tekjum sem er langt undir viðmiðunarmörkum sveitarstjórnarlaga.

Skattar lækkaðir og þjónustugjöld óbreytt
Skattar verða lækkaðir á íbúa Mosfellsbæjar á árinu 2017. Í fyrsta skipti síðan fyrir hrun verður álagningarhlutfall útsvars fyrir neðan hámark en bæjarstjórn hefur ákveðið að það verði 14,48% en hámarkið er 14,52%. Jafnframt er gert ráð fyrir lækkun fasteignagjalda til að koma til móts við þá auknu eignamyndun sem átt hefur sér stað með hækkun fasteignamats. Þessar aðgerðir lækka greiðslur heimilanna um 12.000 kr. á ári að meðaltali.
Auk lækkunar skatta er gert ráð fyrir að þjónustugjöld sveitarfélagsins haldist óbreytt milli ára og lækki því að raungildi. Hér er um kjarabætur að ræða fyrir fjölmargar barnafjölskyldur í bænum og er þetta t.d. annað árið í röð sem leikskólagjöld hækka ekki. Fjárhagáætlunin gerir auk þessa ráð fyrir auknum niðurgreiðslum á fasteignagjöldum fyrir tekjulága eldri borgara.

Þjónusta við barnafjölskyldur aukin og bætt
Fjárhagsáætlunin gerir ráð fyrir aukinni þjónustu og auknum niðurgreiðslum, einkum til barnafjölskyldna. Verulegir fjármunir verða settir í að auka þjónustu við börn 1-2ja ára. Stofnaðar verða ungbarnadeildir við tvo leikskóla bæjarins þar sem pláss verður fyrir um 30 börn á þessum aldri, auk þess sem plássum verður fjölgað á einkareknum leikskólum í nágrenni sveitarfélagsins fyrir börn úr Mosfellsbæ. Auk þessa verða niðurgreiðslur auknar talsvert þannig að frá 18 mánaða aldri er greitt fyrir börn sama gjald, hvort sem þau eru á leikskólum bæjarins, á einkareknum skólum eða hjá dagforeldrum.
Haldið verður áfram að stuðla að íþrótta- og tómstundaiðkun barna með hækkun frístundaávísunar um 18%. Það er til viðbótar þeim breytingum sem gerðar voru í haust þegar frístunda­ávísunin var hækkuð verulega til barnmargra fjölskyldna. Fjárhagsáætlunin gerir einnig ráð fyrir því að fjármunir verði settir í að koma upp skipulögðu ungmennastarfi á vegum Mosfellsbæjar í nafni Ungmennahúss sem hafi aðstöðu í Framhaldsskólanum, sem og að Listaskólinn verði efldur til að geta sinnt fleiri nemendum og að tónlistarnám verði aukið innan grunnskólanna.
Hér hafa verið nefnd nokkur af þeim atriðum þar sem þjónusta við bæjarbúa er aukin til muna. Hægt er að skoða áætlunina í heild sinni inni á vef bæjarins www.mos.is.

Uppbygging heldur áfram – nýr grunnskóli byggður
Mikil uppbygging á sér stað í Mosfellsbæ um þessar mundir og aðeins í Helgafellshverfi einu hafa verið gefin út byggingarleyfi fyrir ríflega 400 íbúðum. Þessi mikla uppbygging kallar á fjárfestingar í innviðum. Fjárhagsáætlunin gerir ráð fyrir að fjárfest verði fyrir tæplega 800 mkr. að frádregnum gatnagerðargjöldum. Þar er stærsta einstaka framkvæmdin bygging Helgafellsskóla en gert er ráð fyrir að í þá framkvæmd fari um 500 mkr. á árinu 2017.
Fyrsti áfangi skólans verður tekinn í notkun haustið 2018. Auk þess er gert ráð fyrir töluverðum fjármunum í framkvæmdir við íþróttamannvirki með áherslu á Varm­ársvæðið. Auk þess er í skoðun bygging fjölnota íþróttahallar í einkaframkvæmd í samvinnu við Ungmennafélagið Aftureldingu. Fé er áætlað í endurbætur á eldri byggingum bæjarfélagsins og einkum er þar horft til Varmárskóla sem þarfnast viðhalds.

Hér hefur verið stiklað á stóru um þau atriði sem tillaga að fjárhagsáætlun felur í sér. Mosfellsbær er vel rekið sveitarfélag og það er ánægjulegt að svigrúm hafi skapast fyrir því að geta bætt hag bæjarbúa með aukinni þjónustu og lækkun skatta og gjalda eins og stefnt er að.
Það er gott að búa í Mosfellsbæ og það er okkar vilji sem störfum í hans þágu að svo verði áfram.

Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri

Bergljót Ingvadóttir

Þolinmæðin á þrotum

Bergljót Ingvadóttir

Bergljót Ingvadóttir

Spáð hefur verið að næsta uppreisn í samfélaginu verði hjá láglauna menntafólki. Ég vona svo sannarlega að sú spá rætist. Það er styrkur í fjöldanum. Kennarar eru fjölmenn stétt. Þeir eiga að hafa bolmagn til að standa á kröfum sínum en til þess þurfa kennarar að sýna sterkan vilja og samstöðu.
Kennarar hafa reynt að stilla mótmælum sínum í hóf og hafa nokkrum sinnum gengið út af vinnustað seinni part dags til að vekja athygli á kjarabaráttu sinni. Þetta hefur verið gert til að raska starfsemi skóla sem minnst. En það kemur í ljós að þetta er lögleysa, brot á starfssamningi og eiga kennarar á hættu að vera hýrudregnir fyrir vikið. Kennarar eru sem stendur samningslausir og hafa verið mánuðum saman. Hversu lengi mega yfirvöld draga kennara á asnaeyrunum? Illa gert en eflaust löglegt.
Eftir hrun hafa tekjur kennara rýrnað jafnt og þétt. Flestir gera sér ekki grein fyrir því að kennarar urðu þá fyrir duldri launalækkun. Kennslustundum og skóladögum var fækkað og yfirvinna tekin af. Minnkuðu kröfurnar að sama skapi? Nei, kröfurnar jukust, ekkert fellt út af stundaskrá og verkefnum fjölgað. Kennarar áttu bara að vinna helmingi hraðar.
Margir undrast þá stífni í kennurum að hafna samningum – ekki einu sinni, heldur tvisvar. Ég skora á kennara að hafna samningum aftur ef sami grautur í sömu skál verður borinn á borð. Kennarar kæra sig ekki um samning þar sem þeir eru látnir afsala sér áunnum réttindum fyrir nokkrar krónur á mánuði. Ekki aftur.
Ef ekkert er að gert horfum við fram á kennaraskort í náinni framtíð. Kröfur hafa verið gerðar á aukna menntun kennara og hið besta mál að vera með vel menntaða kennara. En háskólamenntun er tímafrek og dýr. Ef ráðamenn vilja fá til starfa unga kennara með fimm ára háskólanám að baki verða launin að endurspegla það. Nú blasir einnig við flótti úr kennarastéttinni. Verkföll hafa engu skilað nema tekjutapi. Hugsanlega skila hópuppsagnir einhverju. Þolinmæðin er að minnsta kosti á þrotum.
Krafan er einföld og afdráttarlaus. Kennarar vilja laun í samræmi við menntun, ábyrgð og vinnuálag. Þeir vilja launaleiðréttingu. Án skilmála. Rétt eins og alþingismenn og aðrir háttsettir embættismenn fá skilyrðislaust. Ekki bráðum, ekki í áföngum, heldur strax.

Bergljót Ingvadóttir,
kennari við Varmárskóla.

Katrín Sigurðardóttir

Gönguferðir og fræðsla

Katrín Sigurðardóttir

Katrín Sigurðardóttir

Það er margsannað hvað hreyfing og mataræði hefur mikil áhrif á heilsuna. Hreyfing þarf ekki að vera svo mikil og mataræði ekki að vera mjög sérhæft eða ýkt til að skila bættri heilsu.
Við hjá Rauða krossinum í Mosfellsbæ viljum stuðla að bættri heilsu og skipulögðum gönguhópi sem hefur það að markmiði að hjálpa fólki að taka ábyrgð á eigin heilsu. Gönguhópurinn er fyrir alla sem þurfa heilsu sinnar vegna að hreyfa sig eða þá sem langar bara í göngutúr í góðum félagsskap.
Gengið er tvisvar í viku í 30 til 40 mínútur, á hraða sem hentar hverjum og einum. Ekki er ætlunin að keppa að því að verða fyrstur eða komast í keppnisform. Til þess er nóg af lausnum í boði hjá líkamsræktarstöðum og fleiri aðilum. Það að ganga með fleirum á fyrirfram ákveðnum tíma gerir það mun líklegra að maður fari af stað eða haldi sig við efnið til lengri tíma. Það er líka alkunna að maður er manns gaman og er þetta upplagt tækifæri til að fara í göngutúr í góðum félagsskap.
Til viðbótar við göngurnar verða fræðslukvöld einu sinni í mánuði um hreyfingu, mataræði og helstu lífsstílssjúkdóma. Þannig getur fólk betur tileinkað sér venjur sem eru um leið forvörn fyrir ýmsa lífsstílssjúkdóma eða, ef einhver slíkur er þegar til staðar, hjálpað fólki að tileinka sér lífsstíl til að vinna gegn sjúkdómnum. Í fræðslunni er miðað við sannreyndar og viðurkenndar upplýsingar og ekki fjallað um sérstaka kúra eða tískubólur tengdar mataræði.
Til að styrkja okkur enn frekar munum við elda saman hollan og góðan mat einu sinni í mánuði og fá sérfræðinga til að miðla til okkar hvernig hægt er að hafa mataræðið hollt, gott og fjölbreytt.
Gengið er á mánudögum og fimmtudögum klukkan 16.15 frá Rauða kross húsinu í Þverholti 7 Mosfellsbæ. Mikilvægt er að tilgangur hreyfingarinnar er ekki að komast í keppnisform eða að vera fyrstur heldur er markmiðið að stunda hreyfingu sem stuðlar­ að eigin heilbrigði.
Nánari upplýsingar: hulda@redcross.is eða í síma: 898 6065.

Katrín Sigurðardóttir hópstjóri verkefnisins
og ritari í stjórn Rauða krossins í Mosfellsbæ

Ólöf Kristín Sívertsen

Veldu þér viðhorf

Ólöf Kristín Sívertsen

Ólöf Kristín Sívertsen

Það eru margir sem halda að viðhorf þeirra sé afleiðing ytri aðstæðna og þess sem gerist í umhverfi okkar.
Það er hins vegar fjarri sanni því viðhorf okkar er afleiðing þess hvernig við veljum að vinna úr og túlka það sem gerist í kringum okkur. Við ráðum því nefnilega sjálf hvort við þróum með okkur jákvætt viðhorf, sjáum björtu hliðarnar og tækifærin í hverjum þeim aðstæðum sem lífið býður upp á.

Geðorðin 10
Við getum gert ýmislegt til að tileinka okkur jákvætt viðhorf með markvissum hætti. Geðorðin 10 eru vel til þess fallin að auðvelda okkur vegferðina að slíku viðhorfi og minna okkur á hvað þarf til. Þar er vikið að því hvað við þurfum að tileinka okkur til að öðlast lífsgæði, sátt og sálarró til að verða besta útgáfan af sjálfum okkur.
Við þurfum að hugsa jákvætt, læra af mistökum okkur, rækta hæfileikana, hlúa að því sem okkur þykir vænt um, setja okkur markmið, láta drauma okkar rætast og muna að velgengni í lífinu er langhlaup.

Umkringjum okkur jákvæðni
Hvernig væri nú að taka ráðin í sínar hendur og byrja hvern dag á einhverju jákvæðu? Það er t.d. hægt að syngja, hlusta á hvetjandi tónlist, lesa jákvæða og uppbyggilega hluti, dansa og/eða leita í gleðibankann okkar eftir skemmtilegum myndum, myndböndum o.s.frv.
Svo er líka snjallt að forðast hreinlega neikvætt fólk og neikvæð skilaboð og einblína á þá hluti sem okkur langar til að gera, bæði núna og í framtíðinni. Síðast en ekki síst þurfum við að temja okkur að staldra við og íhuga hvernig við bregðumst við aðstæðum hverju sinni, er glasið okkar hálftómt eða er það hálffullt?

Jákvæðni grundvöllur lífsgæða
Ýmsar rannsóknir sýna að jákvætt viðhorf er grundvöllur velgengni í persónulegu lífi og starfi og hefur ekki aðeins áhrif á lífsgæði okkar heldur einnig heilsu og lífslíkur. Jákvætt viðhorf leiðir af sér tækifæri, lausnir og gefur okkur tækifæri á að þroskast sem einstaklingar.

Síðast en ekki síst þá verður lífið einfaldlega skemmtilegra ef við horfum á hlutina og tökumst á við þá með jákvæðnina að vopni!

Ólöf Kristín Sívertsen, lýðheilsufræðingur
og verkefnisstjóri Heilsueflandi samfélags í Mosfellsbæ

Sr. Skírnir Garðarsson

Stjórnsýslu Lágafellssóknar stórlega ábótavant

Sr. Skírnir Garðarsson

Sr. Skírnir Garðarsson

Að gefnu tilefni vil ég undirritaður, Skírnir­ Garðarsson, fyrrum prestur Lágafellssóknar koma eftirfarandi á framfæri:
Ónóg stjórnsýsla Lágafellssóknar og mannauðsstjórnun hefur undanfarin misseri dregið dilk á eftir sér. Í fyrra hættu organisti, prestur og djákni og í framhaldinu var klúður varðandi ráðningu nýs starfsfólks, óánægja var með ráðningarferli organista og óánægja er nú meðal starfsfólks sóknarinnar.
Sóknarpresturinn og framkvæmdastjórinn voru sett undir rannsókn Úrskurðarnefndar þjóðkirkjunnar og var niðurstaðan birt 3. nóv. sl.
Þar kemur fram að ámælisverð vinnubrögð hafa verið viðhöfð gagnvart undirrituðum, gagnvart opinberum eftirlitsaðilum og stjórnsýsla framkvæmdastjórans virðist hafa einkennst af þekkingarskorti og vöntun­ á vandvirkni.
Þá eru meint brot sömu aðila á persónuverndarlögum og trúnaði gagnvart tölvupóstum starsfólks til skoðunar hjá Persónuvernd. Þar er ljóst að viðkvæmum upplýsingum var komið á óheiðarlegan hátt til yfirmanna kirkjunnar, meintir gerendur eru sóknarpresturinn og framkvæmdastjórinn.
Þessi meintu brot teygja sig yfir þriggja ára tímabil, 2014 –2016, fyrri hluta árs.
Um er að ræða meint brot á meðferð rafrænna skjala, ásamt því að farið hefur verið á svig við siðareglur kirkjunnar.
Úrskurður Úrskurðarnefndar þjóðkirkjunnar liggur frammi á biskupsstofu og hefur verið sendur sóknarnefnd Lágafellssóknar og kirkjuráði.
Úrvinnsla Persónuverndar er í gangi og niðurstöðu er að vænta í vetur.
Allt er þetta til tjóns fyrir sóknarbörnin í Lágafellssókn.

Sr. Skírnir Garðarsson

——-

Úrskurðarorð:
Aðfinnsluvert er að enginn gagnaðila skyldi láta málshefjanda tafarlaust vita af erindi Persónuverndar frá 12. ágúst 2013.
Aðfinnsluvert er með hvaða hætti gagnaðilar sóknarnefnd og framkvæmdastjóri Lágafellssóknar brugðust við fyrrgreindu erindi Persónuverndar.
Aðfinnsluvert er að gagnaðili sóknarprestur skyldi vísa erindi Persónuverndar til biskups Íslands án þess að tilkynna málshefjanda tafarlaust þá ákvörðun sína.
Gagnaðilum bar ekki að veita máls­hefjanda andmælarétt vegna erindis Persónuverndar.

Signý Björg Laxdal

Vertu breytingin sem þú vilt sjá

Signý Björg Laxdal

Signý Björg Laxdal

Verandi fædd og uppalin í Mosfellsbæ verður óumflýjanlegt að þykja ekki nokkuð vænt um þessa sveit.
Ég var svo heppin að fá að vera alla tíð í sama leik- og grunnskóla, fá að blómstra í lúðrasveitinni og uppgötva tilvistarleysi íþróttahæfileika minna í þeim fjölmörgu greinum sem Afturelding býður upp á. Við fjölskyldan erum afar gæfurík með vinalega nágranna og fallegt umhverfi hvert sem litið er. Þetta eru sannarleg forréttindi.
Ókeypis er allt það sem er best. Að vissu leyti. Staðreyndin er að manneskjur um allan heim búa við raunverulegan ójöfnuð og það er okkar hlutverk að taka virkan þátt í að útrýma honum. Við þurfum ekki að leita út fyrir bæjarmörkin til að sjá að manneskjan­ næst okkur gæti þurft aðstoð.
Rauði Kross Íslands er mannúðarhreyfing sem miðar að því að vernda líf og heilsu berskjaldaðra hópa. Sú hjálp er af ýmsum toga, allt frá félagslegum stuðningi og fataúthlutunum að beinni aðstoð á stríðssvæðum. Það er því eðlilegt að spyrja sig – hvað hef ég upp á að bjóða? Hvað get ég gert fyrir aðra?
Að gefa tíma er rausnarleg gjöf. Að taka þátt í opnu húsi, félagsstarfi með hælisleitendum, vera heimsóknavinur eða kenna íslensku sem annað tungumál. Fjölmörg og fjölbreytt verkefni standa til boða og ég vil hvetja þig, lesandi góður, til þess að kynna þér starfið og velta því fyrir þér hvert þitt framlag gæti orðið.

Signý Björg Laxdal, varaformaður
Mosfellsbæjardeildar Rauða Kross Ísland.

Úrsúla Jünemann

Vatnsvernd kemur okkur öllum við

Úrsúla Jünemann

Úrsúla Jünemann

Vandfundinn er sá staður þar sem er gnægð af góðu ferskvatni og meira en það eins og hér á landi.
Okkur Íslendingum þykir sjálfsagt að vatn – bæði kalt og heitt – er nær alls staðar að finna og við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að þar verði skortur á. Fréttir af því að nýlega hafi verið mengun í drykkjarvatni á Vestfjörðum hafa ekki snert landsmenn sérlega mikið en gefa samt smá aðvörunarmerki.

Í gegnum Mosfellsbæjarlandið renna nokkrar ár: Varmá, Kaldakvísl, Suðurá, Úlfarsá og Leirvogsá (sem er á landamærunum við Reykjavík). Varmá sem er á náttúruminjaskrá og Kaldakvísl renna í gegnum þéttbýli og eru því í mestri hættu að verða fyrir mengun. Reyndar hafa orðið nokkur mengunarslys í báðum þessum ám.
Hvað er það sem getur valdið mengun í ám, vötnum og sjó?
-Rangar tengingar frá húsum og bílskúrum þar sem skólp fer óhreinsað í árnar og sjóinn.
-Óhreinsað skólp frá ófullnægjandi rotþróm og siturlögnum.
-Málning, olía og annað sem hellt er í niðurföll utandyra eða í bílskúrum.
-Tjöruhreinsir og sápa frá bílaþvotti.
-Klór úr heitum pottum.

Búið er að hanna góðan bækling um vatnsvernd sem allir bæjarbúar ættu að fá heim. Því miður hefur ekki orðið af því vegna peningaleysis því ekki er veitt nægilegu fjármagni til umhverfismála. En vatnsvernd ætti að vera eitt af forgangsmálunum hér eins og annars staðar, ekki spurning.
Mosfellsbærinn er yndislegur bær þar sem gott er að búa. Hér á að vera heilsueflandi samfélag. Þannig að umhverfið okkar á að vera heilnæmt en ekki mengað. Vatnakerfin eru viðkvæm og ef þau verða fyrir raski og mengun eru þau lengi að ná sér – ef þau nái sér. Fyrirbyggjandi aðgerðir eru margfalt ódýrari en mótvægisaðgerðir seinna meir þegar skaðinn er skeður.

Ég skora á bæjaryfirvöld að leggja til fjármagn til fræðslu um vatnsvernd og til að vakta vatnakerfin í bænum reglulega. Umhverfismálin eiga ekki að lenda alltaf í aftasta sæti.

Úrsúla Junemann
Höfundur starfar í umhverfisnefnd fyrir M- listann

Rósa Björk Brynjólfsdóttir

VG er treystandi fyrir verkefnum framtíðarinnar

Rósa Björk Brynjólfsdóttir

Rósa Björk Brynjólfsdóttir

Alþingiskosningar nálgast óðfluga og margir kjósendur gera nú upp hug sinn síðustu daga fyrir þær.
Það er persónulegt val hvers og eins að kjósa stjórnmálaflokk en líka mikilvæg ákvörðun sem skiptir máli fyrir okkur öll hin. Þegar við tökum ákvörðunina um hverjum við viljum gefa atkvæði okkar, þá skulum við því líka spyrja okkur um leið hvers konar samfélag við viljum byggja upp til framtíðar.

Eins og allir vita, kjósum við nú snemma í kjölfar hneyklismála ráðherra. Fjársterkir ráðamenn vildu forðast að borga sanngjarnan hlut til samfélagsins og reyndu að koma fjármunum sínum undan í aflandsfélög.
Þannig samfélag ójöfnuðar viljum við ekki. Við sýndum það í verki þegar við mótmæltum við Alþingishúsið 4. apríl síðastliðinn. Það voru ein fjölmennustu mótmæli Íslandssögunnar og gáfu mjög skýr skilaboð um að hér eigi ekki að búa tvær þjóðir í einu landi. Að fólk vill skila sínu til samfélagsins og að við eigum öll að gera það.

Við viljum ekki heldur fjársvelt heilbrigðiskerfi þar sem starfsfólk býr við tvöfalt álag samanborið við sjúkrahús í nágrannaríkjunum. Við viljum ekki að öryrkjar og aldraðir fái ekki mannsæmandi framfærslu eða að lægstu laun dugi ekki til. Við viljum ekki samfélag þar sem hinir ríku verða miklu ríkari á meðan hinir efnaminni og ungu hafa stöðugt minna á milli handanna. Þar sem ójöfnuður vex.

Við viljum réttlátara samfélag. Þar sem allir hafa jafnan rétt til lífsgæða óháð fjárhag, stétt eða stöðu. Að allir fái bestu heilbrigðisþjónustuna og geti stundað nám við hæfi. Samfélag með sanngjörnu og réttlátu skattkerfi. Þar sem strákar og stelpur hafa jöfn tækifæri, þar sem kynbundið ofbeldi á ekki að líðast eða að konur fái lægri laun en karlar. Við viljum mannúðlegt samfélag sem býður fjölskyldur og börn á flótta undan stríði velkomin. Samfélag sem ber hag náttúrunnar fyrir brjósti í hvívetna og þar sem stigin eru alvöru skref til að draga úr loftslagsbreytingum.
VG er treystandi fyrir þeim verkefnum.

Við stöndum frammi fyrir einstöku tækifæri kæru kjósendur, segjum skilið við afturhaldssama og gamaldags hagsmunapólitík fortíðarinnar. Stígum saman skref til framtíðar.

Rósa Björk Brynjólfsdóttir er oddviti Vinstri grænna í Suðvesturkjördæmi.

Jón Steindór Valdimarsson

Öll erum við neytendur

Jón Steindór Valdimarsson

Jón Steindór Valdimarsson

Samkeppni, gott viðskiptasiðferði og frjáls markaður veita aðhald og stuðla að efnahagslegum framförum og hagsæld almennings. Þess vegna á að nýta markaðslausnir á öllum sviðum nema þar sem almannahagsmunir krefjast annars.
Frjáls samkeppni er best til þess fallin að tryggja neytendum fjölbreytt úrval vöru og þjónustu. Samtímis þarf að hafa skilvirkt samkeppniseftirlit og tryggja almenna neytendavernd.

Réttur neytenda
Settar hafa verið fram nokkrar grundvallareglur til þess að tryggja rétt neytenda. Þar má helst nefna að geta valið milli fjölbreytts varnings og þjónustu á samkeppnishæfu verði og af fullnægjandi gæðum. Svo er það rétturinn til að fá nauðsynlegar upplýsingar til að geta mótað skynsamlegt val og ákvarðanir.
Sem betur fer eru þessi réttindi í flestum tilvikum virt. Því miður eru á þessu undantekningar, stórar og smáar, sem brýnt er að lagfæra.

Fyrst skal nefna búvörusamninga, tolla og innflutningshöft sem leiða til skerts vöruúrvals og hærra verðs til neytenda en ella væri. Að auki er vandséð að bændur hagnist á þessu fyrirkomulagi.

Þá eru það reglur sem koma í veg fyrir að t.d. tannlæknar geti auglýst sína þjónustu og þar með gjaldskrár. Þannig er komið í veg fyrir að neytendur geti kynnt sér mismunandi verð og þjónustu. Kraftar samkeppninnar fá ekki að virka. Það er vont fyrir neytendur og þá tannlækna sem veita ódýra þjónustu.

Loks skulu nefnd uppgreiðslugjöld fjármálastofnana. Skuldurum er gert mjög erfitt um vik að færa viðskipti sín til lánastofnana sem bjóða betri vexti og þjónustu. Kostnaðurinn við að færa viðskiptin getur verið það hár að hann standi í vegi fyrir raunverulegu vali neytandans. Meginröksemd lánastofnana fyrir uppgreiðslugjaldi er að þær verði að geta varist áföllum vegna hugsanlegrar uppgreiðslu á lánum fyrir gjalddaga. Það stangast á við rétt neytandans og hindrar samkeppni. Þetta verður að lagfæra.

Jón Steindór Valdimarsson
Skipar 2. sæti á lista Viðreisnar
í Suðvesturkjördæmi

Bryndís Haraldsdóttir

Við kjósum um framtíðina

Bryndís Haraldsdóttir

Bryndís Haraldsdóttir

Kæru Mosfellingar, senn líður að kosningum til Alþingis og miklu máli skiptir að á Alþingi veljist flokkar og fólk sem tryggir áframhaldandi velgengni íslensku þjóðarinnar.
Nauðsynlegt að tryggja hér áframhaldandi stöðugleika svo verðbólgan haldist lág. Það tryggir einnig lækkun stýrivaxta. Til framtíðar er mikilvægt að lánakjör hér séu í samræmi við það sem við þekkjum í nágrannalöndum okkar.

Á þessu kjörtímabili hefur orðið alger viðsnúningur í rekstri ríkissjóðs. Við höfum greitt upp mikið af skuldum, en staðan er sú að vaxtagreiðslur eru einn af stærstu útgjaldaliðum ríkissjóðs. Þess vegna er nauðsynlegt að halda áfram á þeirri vegferð að greiða niður skuldir. Því þannig skapast svigrúm til að setja aukna fjármuni í þau góðu mál sem við erum öll sammála um; öflugt heilbrigðiskerfi, enn betra menntakerfi, örugga vegi og síðast en ekki síst málefni eldri borgara.

Á síðustu árum hef ég unnið fyrir þig, Mosfellingur góður, að því að gera okkar góða bæjarfélag enn betra og ég hyggst gera það áfram. En nú býð ég jafnframt fram krafta mína til þingsetu og er tilbúin að takast á við þau verkefni sem bíða nýs Alþingis.

Ég vil hvetja þig til að mæta á kjörstað 29. október næstkomandi og setja X við D

Bryndís Haraldsdóttir
Formaður bæjarráðs Mosfellsbæjar og skipar 2. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í SV kjördæmi.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Einn maður – eitt atkvæði

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Það er grundvallarréttur fólks í lýðræðisríki að geta gengið til kosninga og að allir geti með atkvæði sínu haft jafnan rétt til að hafa áhrif á hverjir og hvers konar stjórnvöld komast til valda.

Allt frá því þéttbýli fór að myndast á Íslandi hefur því verið mismunað með hlutfallslega minna atkvæðavægi en í dreifbýli. Fjöldi þingmanna á hvern íbúa hefur því lengi verið mismikill milli kjördæma og þess vegna hafa áhrif kjósanda í kosningum verið mismikil eftir því hvar þeir búa. Nú má þessi munur því vera allt að tvöfaldur; íbúar í Norðvesturkjördæmi geta haft um tvöfalt fleiri þingmenn á hvern íbúa heldur en íbúar í Suðvesturkjördæmi og hefur hver íbúi því um tvöfalt meiri áhrif á úthlutun þingsæta á Alþingi.

Við í Viðreisn teljum það forgangsatriði að stjórnarskránni verði breytt til þess að tryggja að atkvæðisréttur allra landsmanna verði jafn, óháð búsetu þeirra.
Fötluð kona í Hafnarfirði á að hafa sama rétt og trillukarl fyrir austan, fyrirtækjaeigandi fyrir vestan á að hafa sama atkvæðisrétt og kennari í Kópavoginum. Jafnréttið er ósköp einfalt.
Andstæðingum þessa brýna lýðræðismáls hefur oft og tíðum tekist að gera þetta að baráttu höfuðborgarsvæðis gegn landsbyggðinni. Sú barátta á að vera óþörf.

Þingmenn Alþingis eiga að bera hag landsins alls fyrir brjósti og öllum ætti að vera ljóst að sterkt höfuðborgarsvæði þarf á sterkri landsbyggð að halda. Skipting og forgangsröðun verkefna ríkisins þarf að vera tekin á jafnræðisgrundvelli, með þarfir allra kjördæma að leiðarljósi og sífelldum áminningum um að ekkert þeirra megi sitja eftir við útdeilingu sameiginlegra gæða.

Við megum ekki vera hrædd við kerfisbreytingar. Íhaldssemin hefur ávallt og mun áfram passa upp á sig og sína. Því kerfisbreytingar eru ógnun við valdhafa er sækja völd sín til slíks ójafnræðis sem felst í misvægi atkvæðisréttar.
Viðreisn er ekki þannig flokkur og því munum við einhenda okkur í kerfisbreytingar sem auka réttlæti og jafnrétti á Íslandi, öllum til hagsbóta.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
Skipar 1. sæti á lista Viðreisnar
í Suðvesturkjördæmi

Eygló Harðardóttir

Framsókn fyrir framtíðina

Eygló Harðardóttir

Eygló Harðardóttir

Undirstaðan fyrir öflugt velferðarsamfélag hefur alltaf verið húsnæðisöryggi. Það hefur sjaldan verið augljósara en eftir efnahagshrunið, þegar fjölmargar fjölskyldur misstu húsnæði sitt og voru á vergangi.
Þegar ég tók við ráðherra­embætti vorið 2013 hét ég því að nýtt húsnæðiskerfi yrði forgangsmál á kjörtímabilinu. Árangur þeirrar miklu vinnu er nú að koma í ljós.

Lög um almennar íbúðir voru samþykkt síðasta vor og í tengslum við kjarasamninga var lofað að fjölga almennum íbúðum um 2300 á fjórum árum. Með lögunum er komið á nýju félagslegu húsnæðiskerfi þar sem ríki og sveitarfélög munu veita stofnframlög til fjölgunar leiguíbúða á viðráðanlegu verði fyrir þá sem þurfa, þ.m.t. námsmenn, ungt fólk, aldraða, fólk í félagslegum og fjárhagslegum vanda, fatlað fólk og öryrkja.

Þessi barátta er þegar farin að hafa mikil áhrif. Gengið hefur verið frá fjármögnun Íbúðalánasjóðs á 400 nýjum íbúðum og herbergjum fyrir námsmenn á vegum Félagsstofnunar stúdenta á grundvelli hinna nýju laga. Þá eru ASÍ og BSRB að hefja uppbyggingu á 1.100 íbúðum í Reykjavík og Hafnarfirði og fjölmörg sveitarfélög og félagasamtök eru í viðræðum við Íbúðalánasjóð um byggingu á leiguíbúðum um allt land, m.a. í Suðvesturkjördæmi.

Ný lög um Fyrstu fasteign munu einnig hjálpa fólki að leggja til hliðar svo fólk geti eignast sitt eigið húsnæði þegar það vill. Þetta nýja húsnæðiskerfi hefur þannig áhrif á fleiri en þá sem minnst hafa. Þrýstingur á allan markaðinn mun minnka með auknu framboði á húsnæði, sem er ástæða þess að sérstök áhersla er lögð á nýbyggingar.

Þá mun nýtt húsnæðisbótakerfi sem tekur gildi um áramótin styðja enn frekar við leigjendur. Þar munu húsnæðisbætur ekki skerðast við að barn verður 18 ára og börn einstæðra foreldra verða heimilismenn hjá báðum foreldrum að uppfylltum ákveðnum skilyrðum um umgengni.

Þannig sköpum við raunverulegt húsnæðisöryggi til framtíðar, fyrir alla. Þannig sækjum við fram fyrir heimilin.

Eygló Harðardóttir
1. sæti á lista Framsóknarmanna
í Suðvesturkjördæmi

Bjarki Bjarnason

Handan við hornið

Bjarki Bjarnason

Bjarki Bjarnason

Kosningar til alþingis eru handan hornsins en aðdragandi þeirra hefur verið óvenjulegur að þessu sinni: síðastliðið vor var ákveðið að stytta þinghald um einn vetur vegna spillingarmála, ríkisstjórnin dró það harla lengi að fastsetja kjördag og undir lokin starfaði þingið um hríð án þess allir sæju tilgang þess.
Þinghaldið reyndist það lengsta í sögunni en dagaði uppi án þess að 26 stjórnarfrumvörp og 100 þingmannafrumvörp yrðu leidd til lykta; segir það sitt um starfshætti alþingis Íslendinga.
Óvenju margir framboðslistar hafa komið fram að þessu sinni, 10-11 í sérhverju kjördæmi. VG býður fram sterka lista um allt land og kosningaáherslur flokksins byggja á grunnstoðum hans sem eru félagslegur jöfnuður, jafnréttismál og umhverfismál. Hér í Suðvesturkjördæmi leiðir Rósa Björk Brynjólfsdóttir lista VG, í öðru sæti er Ólafur Þór Gunnarsson og Mosfellingurinn Una Hildardóttir skipar þriðja sætið.
Um þessar mundir birtast stöðugt niðurstöður skoðanakannana um fylgi einsta

kra flokka. Þar hafa vinstri-græn notið vaxandi fylgis og gott brautargengi flokksins hér í Kraganum gæti skilað tveimur öflugum þingmönnum úr þeirra röðum. Nýleg Gallup-könnun hefur einnig leitt í ljós að kjósendur treysta Katrínu Jakobsdóttur formanni VG langbest til að leiða næstu ríkisstjórn; það gæti gerst ef kjósendur fylkja sér um VG í komandi kosningum.

Bjarki Bjarnason

Vilhjálmur Bjarnason

Menningarsetur við Gljúfrastein

Vilhjálmur Bjarnason

Vilhjálmur Bjarnason

Á liðnum vetri fluttu nokkrir þingmenn þingsályktunartillögu um uppbyggingu Laxnessseturs við Gljúfrastein í Mosfellsdal.
Sá er þetta ritar var einn meðflutningsmanna að þessari þingsályktunartillögu og er mjög stoltur af. Ástæðan er sú að verk skáldsins á Gljúfrasteini hafa borið hróður Íslands um víða veröld. Skáldið spurði sig við tímamót í lífinu:
„Hvað má frægð og frami veita skáldi? Vissulega velsælu af því tagi sem fylgir hinum þétta leir. En ef íslenskt skáld gleymir upphafi sínu í þjóðdjúpinu þar sem sagan býr; ef hann missir samband sitt og skyldu við það líf sem er aðþreingt, það líf sem hún amma mín gamla kendi mér að búa öndvegi í huga mér – þá er frægð næsta lítils virði; og svo það hamíngjulán sem hlýst af fé.“

Menningarsetur af því tagi sem þings­ályktunartillagan kveður á um mun rísa,því þjóðin mun gera sér grein fyrir því, að þegar skáldið hlaut Nóbelsverðlaunin árið 1955 var það ekki aðeins viðurkenning þess að skáldið hafði ekki gleymt upphafi sínu í þjóðdjúpinu, heldur að Ísland var sjálfstæð þjóð meðal þjóða. Sú umfjöllun sem Ísland fékk í kjölfar Nóbelsverðlauna skáldsins er einn af hornsteinum í virðingu lands og þjóðar. Það kann að vera að skáldið hafi vænst meiri sigra á alþjóðavettvangi. Þeir sigrar munu koma.
Skáldið á Gljúfrasteini er meðal mestu rithöfunda í veröldinni á þeirri öld sem leið. Það er öldin sem hann lifði. Verk skáldsins munu verða tilefni til rannsókna og umfjöllunar í allri framtíð.

Auðvitað mun Laxnesssetur við Gljúfrastein verða hluti af menningartengdri ferðaþjónustu í Mosfellsbæ. Það er enginn Íslendingur sem hefur haft eins mikinn skilning á að selja menningu eins og skáldið.
Laxnesssetri er ætlað að verða alhliða menningarmiðstöð. Á Gljúfrasteini voru haldnir stofutónleikar. Verk skáldsins hafa verið kvikmynduð og hjónin á Gljúfrasteini höfðu mikinn áhuga á myndlist.
Auðvitað er heimili skáldsins og konu hans safngripur. En húsið er lítið og starfsemi þar er þröngur stakkur skorinn. Safnkosturinn samanstendur af innbúinu öllu, listaverkum, bókasafni, ljósmyndum og skjölum.

Möguleikar til rannsókna og miðlunar eru óþrjótandi en mikilvægt er að hægt sé að tryggja örugga varðveislu safnkostsins til framtíðar, bæði í húsinu sjálfu og í geymslu.
Það er vert að minna á að Mosfellsdalur er vettvangur í mörgum atburðum í Íslendingasögum. Að því skal stefnt að Laxnesssetur við Gljúfrastein verði alhliða menningarsetur. Það kann að kosta eitthvað en maðurinn lifir í fullkomnun sinni. Það er gjaldið fyrir að vera maður.

Vilhjálmur Bjarnason

Una Hildardóttir

Stofnleiðir

Una Hildardóttir

Una Hildardóttir

Almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu verða sífellt vinsælli kostur og kjósa fleiri og fleiri að ferðast um á umhverfisvænni máta. Margir hafa sagt skilið við einkabílinn og hjóla frekar í vinnuna og hefur strætó aldrei verið jafn vinsæll og nú.
Við í VG fögnum því en þrátt fyrir þessa þróun er litlum sem engum peningum veitt í samgöngubætur í sveitarfélögunum í kring um Reykjavík. Mikilvægar stofnæðar þurfa viðhald og jafnvel þar sem áhersla hefur verið lögð á að bæta almenningssamgöngur hefur vegakerfið setið eftir.

Það vita það allir sem kjósa að taka Strætó til eða frá miðbæ Reykjavíkur á háannatíma að það gengur ekki alltaf snurðulaust fyrir sig. Jafnvel þótt Strætó bjóði upp á ferðir á 10 mínútna fresti þá er hann oft of seinn og á til að sitja fastur í morgun­umferðinni þrátt fyrir nýjar sérreinar ætlaðar strætisvögnum.
Með því að byggja upp áreiðanlegar og skilvirkar almenningssamgöngur gerum við þær að ákjósanlegri kosti en einkabílinn á ákveðnum svæðum. Slíkt væri jafnframt stórt skref í átt að uppfylla markmið okkar sem samfélags um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.
Við eigum að horfa til framtíðar. Í nýlegu útboði Strætó bs. á nýjum strætisvögnum kom í ljós að hagkvæmasti kosturinn væri að kaupa rafmagnsvagna. Sá kostur er bæði ódýrari en hefðbundnir díselvagnar og umhverfisvænni.
Síðustu ár hefur verið forgangsröðunin verið sú að efla almenningssamgöngur, en það þýðir ekki að vegakerfið eigi að sitja eftir. Það er mikilvægt að tryggja uppbyggingu og viðhald á mikilvægum stofnæðum og þarf að endurskoða samkomulag um samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu með tilliti til stóraukins ferðamannafjölda.

Við í VG viljum marka sérstaklega tekjustofna sem renna óspart til samgöngumála. Nú þegar er mikið álag á vegum til og frá Keflavík vegna aukins straums ferðamanna er mikilvægt að huga vel að stofnæðum eins og Reykjanesbrautinni.
Við verðum að stunda markvissa uppbyggingu í vegamálum, leggja áherslu á bætt viðhald vega og koma sérstaklega til móts við aukinn umferðarþunga. Aðeins þannig getum við tryggt öryggi íbúa og ferðamanna.

Una Hildardóttir, viðskiptafræðinemi,
skipar 3. sæti á lista VG í Suðvesturkjördæmi.