Haraldur Sverrisson bæjarstjóri Mosfellsbæjar.

Um áramót

sparkler on gold bokeh background macro close up

Haraldur Sverrisson bæjarstjóri Mosfellsbæjar.

Haraldur Sverrisson bæjarstjóri Mosfellsbæjar.

Kæru Mosfellingar!

Um áramót er gott að staldra aðeins við, líta um öxl og jafnframt horfa fram á veginn. Höfum við gengið til góðs og hvernig blasir framtíðin við okkur?
Árið 2016 var að mörgu leyti mjög viðburðaríkt og merkilegt ár hér á landi sem og úti í hinum stóra heimi. Íslendingar kusu nýjan forseta sem er kominn vel á veg með að ávinna sér traust og virðingu þjóðarinnar. Það sama er ekki hægt að segja um nýkjörinn forseta Bandaríkjanna, voldugasta ríkis heims. Þar er ekki sama sáttin um niðurstöðuna, enda var mjótt á munum og málflutningur hins nýkjörna forseta ekki beinlínis til þess fallinn að miðla málum eða skapa sátt.
Þetta finnst mér vera í andstöðu við þá þróun sem átt hefur sér stað á okkar góða landi. Ég skynja meiri sáttahug í samfélaginu og meiri vilja til samvinnu og málamiðlana. Það eru atriði sem mér finnst hafa skort töluvert á síðustu ár í kjölfar fjármálahrunsins og þeirra sára sem hrunið bjó til.
Kosið var til Alþingis á árinu og voru niðurstöður kosninganna að mörgu leyti merkilegar í sögulegu samhengi. Fleiri flokkar hlutu brautargengi inn á Alþingi en áður sem gert hefur stjórnarmyndun flóknari. Nú eru gerðar meiri kröfur til málamiðlana en þegar þetta er skrifað virðist ný ríkisstjórn vera í burðarliðnum. Ríkis­stjórn sem ég hef fulla trúa á að verði góð ríkisstjórn sem getur haldið áfram þeim góðu verkum sem unnin hafa verið og leitt okkur áfram til enn meiri hagsældar á landinu okkar góða.

Kjarasamningar settu svip sinn á árið
Rekstrarumhverfi Mosfellsbæjar fór batnandi á árinu 2016 samfara aukinni hagsæld í þjóðfélaginu. Tekjur hafa aukist þó að kostnaður hafi líka hækkað töluvert vegna nýrra kjarasamninga. En kjarasamningagerð setti töluverðan svip á rekstur sveitarfélaga á árinu 2016.
Kjaradeila við grunnskólakennara var erfið. Kennarar felldu í tvígang samninga milli samninganefndar sveitarfélaga og Félags grunnskólakennara og það var ekki fyrr en í lok árs sem þriðji samningurinn var samþykktur. Það var fagnaðarefni að samningar skyldu nást en ekki verður vikist undan því að þessi erfiða kjaradeila skilur eftir sig einhver sár sem við sveitarstjórnarfólk, kennarar og skólastjórnendur þurfum að leggja okkur fram um að græða á næstu mánuðum og misserum.
Sátt verður að nást til framtíðar um kjör og vinnufyrir­komulag kennara. Að öðrum kosti mun hið mikilvæga starf sem fer fram í skólunum okkar líða fyrir það. Það er einnig áhyggjuefni að ekki hefur tekist að leysa kjaradeilu milli tónlistarskólakennara og sveitarfélaga en langur tími er síðan sá samningur rann út. Það er verkefni nýs árs að leysa þessa deilu og er það mín skoðun að til þess að það sé gerlegt þurfi báðir samningsaðilar að gefa eftir svo málmiðlun sé möguleg.

Mikil uppbygging í Mosfellsbæ
Betra efnahagsástand hefur í för með sér aukna eftirspurn eftir lóðum. Um 400 nýjar íbúðir eru í uppbyggingu í Helgafellshverfi einu. Auk þess eru íbúðir í byggingu í Leirvogstungu og víðar í bænum. Líklegt er að á nýju ári hefjist uppbygging um 200 íbúða í miðbænum. Það mun setja nýjan svip á miðbæinn okkar og gera hann samkeppnishæfari um verslun, þjónustu og ýmis konar menningu. Svona mikil uppbygging kallar einnig á fjárfestingar í innviðum.
Framkvæmdir við gatnagerð verða því áberandi á nýju ári, einkum í nýjum hverfum. Eins fer fram endurnýjun á gangstéttum og öðru viðhaldi í eldri hverfum. Framkvæmdir eru hafnar við nýjan skóla í Helgafellshverfi en það verður langstærsta einstaka framkvæmd sveitarfélagsins á næstu árum. Gert er ráð fyrir að fyrsti áfangi skólans verði tekinn í notkun haustið 2018.
Það er einnig ánægjulegt að greina frá því að uppbygging á atvinnuhúsnæði verður talsverð á næstu árum. Lóðum hefur verið úthlutað í Desjamýri og uppbygging þar hafin. Samningur hefur verið gerður um uppbyggingu á lóðum við Sunnukrika sem einnig er hluti af miðsvæði bæjarins. Þar hefur lóðum verið úthlutað til mögulegrar hótelbyggingar og ferðaþjónustu.
Samningur hefur verið gerður milli landeiganda og Mosfellsbæjar um uppbyggingu á verslun og þjónustu á svæði syðst á Blikastaðalandi en þar gerir aðalskipulag ráð fyrir að geti byggst um allt að 100 þúsund fm atvinnuhúsnæðis. Þetta eru allt góðar fréttir fyrir íbúa Mosfellsbæjar og afkomu sveitarfélagsins.

Þjónustuaukning samkvæmt fjárhagsáætlun
Fjárhagsáætlun fyrir árið 2017 felur í sér ákvörðun um aukna þjónustu sveitarfélagsins ásamt lækkun skatta og gjalda. Má nefna að grunnfjárhæð frístundaávísunar hækkar um rúm 18% og stofnun Ungmennahúss verður veitt brautargengi í samstarfi við Framhaldsskólann í Mosfellsbæ.
Auknum fjármunum verður veitt til leikskóla bæjarins svo hægt verði að taka á móti 1 – 2ja ára börnum með sem bestum hætti. Auk þessa er gert ráð fyrir að tónlistarkennsla Listaskólans inni í grunnskólunum verði efld svo fleiri nemendur eigi þess kost að stunda tónlistarnám.
Bæjarstjórn hefur samþykkt að lækka álagningarhlutfall útsvars sem og álagningarhlutföll fasteignagjalda. Þannig er tryggt að allir njóti með einhverjum hætti góðs af betra rekstrarumhverfi sveitarfélagsins. Ekki er gert ráð fyrir hækkun gjaldskráa almennt fyrir veitta þjónustu, s.s. leikskólagjalda og eru gjaldskrár því að lækka að raungildi.

Framtíðin er björt í Mosfellsbæ og með gildin okkar góðu VIRÐINGU – JÁKVÆÐNI – FRAMSÆKNI og UMHYGGJU að leiðarljósi eru okkur allir vegir færir. Mosfellsbær á 30 ára kaupstaðarafmæli í ágúst og verður haldið upp á það með veglegum hætti.
Af áhugaverðum verkefnum má einnig nefna lýðræðisverkefnið Okkar Mosó sem ég bind vonir við að fái góðar móttökur hjá bæjarbúum. Ég vil nota tækifærið og þakka ykkur öllum fyrir gott samstarf, samskipti, vináttu og stuðning á árinu 2016 og megi nýrunnið ár verða okkur öllum gæfuríkt og gleðilegt.

Haraldur Sverrisson
bæjarstjóri

Ólöf Kristín Sívertsen

Heilsuárið framundan

Ólöf Kristín Sívertsen

Ólöf Kristín Sívertsen

Gleðilegt ár kæru Mosfellingar og nærsveitungar!
Um áramót eru margir sem setja sér markmið fyrir komandi ár og líta margir á þessi tímamót sem nýtt upphaf þar sem framundan eru 365 óskrifaðir dagar og þar með ótal tækifæri til að efla eigin vellíðan og annarra.
Ég sjálf ætla t.d. að temja mér að hrósa meira, hugsa jákvætt, vera þakklát, sjá og grípa tækifærin og bara að vanda mig almennt við það að vera glöð og gefandi manneskja.

Lífsgæði
Fjórði áhersluþátturinn í uppbyggingu Heilsueflandi samfélags í Mosfellsbæ ber yfirskriftina Lífsgæði. Hugtakið er ansi vítt enda margt sem hefur áhrif á lífsgæði okkar. Það sem eru lífsgæði fyrir einn þurfa ekki endilega að vera lífsgæði fyrir annan. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) skilgreinir lífsgæði á þann hátt að þau séu huglægt mat á aðstæðum einstaklinga eða hópa sem verða fyrir áhrifum frá ýmsum þáttum, þáttum sem ákvarða m.a. heilsu og hamingju, menntun, félagslega og vitsmunalega fullnægju, frelsi og réttindi.

Hvað skapar lífsgæði?
WHO hefur gefið út staðlaða lista til þess að mæla lífsgæði. Þessir listar eru þvermenningarlegt mælitæki sem hafa verið notaðir víða um heim og eru margprófaðir. Það vill svo skemmtilega til að á listunum eru 26 fullyrðingar þar sem spurt er um líkamlega heilsu, andlega heilsu, félagsleg sambönd og umhverfi en þetta eru einmitt þeir áhrifaþættir heilsu og vellíðunar sem við höfum verið að fást við í vegferð okkar að heilsueflandi samfélagi.

Verkefnin fram undan
Við munum að sjálfsögðu halda áfram öllum þeim góðu verkefnum sem verið hafa í gangi varðandi næringu og mataræði, hreyfingu og útivist og geðrækt undanfarin ár enda erum við sífellt að byggja ofan á það sem fyrir er, að treysta grunninn. Á árinu munum við til viðbótar þessu m.a. beina sjónum okkar að öryggi, orkustjórnun og umhverfi svo fátt eitt sé talið. Þá er heldur ekki loku fyrir það skotið að Lýðheilsuverðlaun Mosfellsbæjar verði afhent í fyrsta skipti með hækkandi sól.

Við hlökkum sem fyrr til að starfa áfram með ykkur að uppbyggingu heilsueflandi samfélags hér í Mosfellsbæ og þökkum kærlega fyrir samvinnuna hingað til. Góðar hugmyndir eru að sjálfsögðu vel þegnar á netfangið heilsuvin@heilsuvin.is.

Ólöf Kristín Sívertsen,
lýðheilsufræðingur og verkefnisstjóri
Heilsueflandi samfélags í Mosfellsbæ

Kolbrún Þorsteinsdóttir

Gas- og jarðgerðarstöð rís á Álfsnesi

Kolbrún Þorsteinsdóttir

Kolbrún Þorsteinsdóttir

Nýlega var undirritað samkomulag um tæknilausn fyrir nýja gas- og jarðgerðarstöð í Álfsnesi.
Forsaga þess máls er að árið 2013 gerðu sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu að frumkvæði Mosfellsbæjar, eigendasamkomulag um ráðstafanir varðandi meðhöndlun úrgangs og byggingu gas- og jarðgerðarstöðvar í Álfsnesi. Ástæða þessa samkomulags var fyrst og fremst sú að urðunarstaðurinn í Álfsnesi hefur verið okkur Mosfellingum til mikilla ama sl. ár. Lyktarmengun hefur verið frá staðnum og kvartanir borist frá íbúum. Við það var auðvitað ekki unað.
Með þessu samkomulagi skuldbundu eigendur SORPU bs. sig til að vinna sameiginlega að heildarsýn til lengri framtíðar í úrgangsmálum og að úrgangur og förgun hans yrði ekki nærumhverfinu til ama. Niðurstaðan var að reisa gas- og jarðgerðarstöð á Álfsnesi.

Stórt skref í umhverfismálum – urðun í Álfsnesi hætt
Mosfellsbær hefur lagt sig fram við að gæta hagsmuna íbúa gagnvart málefnum Sorpu bs. allt frá því að Reykjavíkurborg ákvað að leggja niður urðunarstaðinn í Gufunesi og finna honum nýjan stað á Álfsnesi.
Bygging gas- og jarðgerðarstöðvarinnar er stórt skref í umhverfismálum á höfuðborgarsvæðinu og afar mikilvægt fyrir Mosfellsbæ. Með tilkomu hennar verður hætt að urða heimilisúrgang en í stað þess verðmæt gas- og jarðgerðarefni unnin úr honum. Áætlað er að bygging stöðvarinnar hefjist á þessu ári og miðað við að hún verði tekin í notkun síðari hluta árs 2018.

Hafsteinn Pálsson

Hafsteinn Pálsson

Stefnt er að því að yfir 95% af heimilissorpi verði endurunnið þegar stöðin er komin í gagnið. Um 70% af því sem fer í venjulega heimilistunnu í dag er lífrænt efni sem nýtist til framleiðslu metans og jarðvegsbætis. Samkvæmt eigendasamkomulaginu verður urðun í Álfsnesi hætt fyrir árið 2021

Kostir gas – og jarðgerðarstöðvar
Gas- og jarðgerðarstöðin mun geta tekið við um 35 þúsund tonnum af blönduðum heimilisúrgangi á ári. Hægt verður að stækka stöðina þegar þörf verður á því. Stefnt er að því að auka endurvinnsluhlutfall þessa hluta úrgangsins einnig.
Samkvæmt Landsáætlun er stefnt að því að árið 2020 verði einungis 15% af þessum úrgangi urðaður, árið 2021 verður ekki lengur mögulegt að urða lífrænan og/eða brennanlegan úrgang og árið 2025 er markmiðið að undir 5% af öllum úrgangi sem berst SORPU verði ekki endurnýttur.
Meginástæða fyrir byggingu stöðvarinnar er að:
• endurnýta lífrænan úrgang.
• draga úr lyktarmengun.
• minnka urðun á blönduðum heimilisúrgangi.
• nýta innlenda orku í stað innflutts eldsneytis.
• minnka sótspor íbúa með því að nýta metanið sem ökutækjaeldsneyti.

Betri tímar
Með nýrri gas- og jarðgerðarstöð SORPU verður nánast allur lífrænn úrgangur sem til fellur frá heimilum á svæðinu endurunninn. Hér er því um mjög metnaðarfullt verkefni að ræða sem mun gjörbylta vinnslu úrgangs hérlendis og stuðla að aukinni endurvinnslu á öðrum tegundum úrgangs.
Við Mosfellingar megum því eiga von á betri tímum og njóta sumars án lyktar og tilheyrandi óþæginda og því ber að fagna

Kolbrún G. Þorsteinsdóttir, stjórnarmaður í Sorpu og bæjarfulltrúi
Hafsteinn Pálsson, varamaður í stjórn Sorpu og bæjarfulltrúi

Hilmar Bergmann

Kæru bæjarbúar og nærsveitungar

Hilmar Bergmann

Hilmar Bergmann

Rauði krossinn í Mosfellsbæ óskar bæjarbúum og landsmönnum öllum gleðilegs og farsæls nýs árs.
Við viljum þakka kærlega þeim fjölmörgu sem hafa ljáð okkur hluta af því dýrmætasta sem við öll eigum, þ.e. tíma, við að skapa betra samfélag á starfssvæði okkar.
Starfssvæði Rauða krossins í Mosfellsbæ er nokkuð stórt og byggðin dreifð. Við störfum því ekki aðeins í Mosfellsbæ, heldur einnig á Kjalarnesi og í Kjósinni. Verkefnin eru fjölmörg og fjölbreytileg. Sum þeirra ná út fyrir starfssvæði deildarinnar, auk þess sem við tökum þátt í ýmsum verkefnum á vegum RkÍ og alþjóða Rauða krossins. Einnig vinnum við að ýmsum verkefnum með öðrum Rauða-krossdeildum á höfuðborgarsvæðinu s.s. að neyðarvörnum og málefnum hælisleitenda.
Eftir að Útlendingastofnun tók Víðines á leigu má ætla að stór hluti hælisleitenda á Íslandi búi á starfssvæði deildarinnar, en fyrir var töluverður fjöldi hælisleitenda í Arnarholti á Kjalarnesi. Við erum einnig þannig staðsett að stór hluti erlendra ferðamanna fer í gegnum bæinn okkar á leið sinni um Gullna hringinn, uppsveitir Árnes­sýslu og Hringveginn til norðurs.
Deildin hefur því tvisvar á síðasta ári og nú þegar einu sinni á þessu ári, þó nýhafið sé, þurft að opna Fjöldahjálparstöð fyrir erlenda ferðamenn sem hafa lent í hrakningum eða slysum. Það er því í mörg horn að líta.
Deildin stóð fyrir nokkrum fjáröflunum á síðasta ári, þar sem aflað var tekna til verkefna deildarinnar. Tilgangurinn með þessum fjáröflunum var ekki síður sá að hitta íbúa svæðisins og eiga við þá samtal. Sem dæmi má nefna að deildin var með skottsölu á bæjarhátíðinni „Í túninu heima“, auk þess sem ungir og upprennandi listamenn söfnuðu fyrir deildina með tónleikum á hátíðinni.
Nú stendur yfir rúðusköfusala, þar sem fólk getur stutt við starfið og eignast í leiðinni handhæga rúðusköfu í bílinn merkta Rauða krossinum og með áletruninni „Byggjum betra samfélag“ á nokkrum tungumálum. Hægt er kaupa rúðusköfuna á skrifstofu deildarinnar í Rauðakrosshúsinu að Þverholti 7, auk þess sem hún hefur verið seld á fjölfjörnum stöðum.
Þeir fjármunir sem safnast hafa í þessum fjáröflunum renna óskiptir til verkefna deildarinnar. Einnig er hægt að styrkja starfið með því að gerast félagsmaður í deildinni. Félagsgjaldinu er mjög í hóf stillt. Deildin er svo lánsöm að vera með þónokkurn fjölda félagsmanna, en félagsgjaldið rennur óskipt til deildarinnar að frádreginni innheimtuþóknun. Að gerast félagsmaður og greiða félagsgjaldið er því góð leið til að styðja við deildina hér í Mosfellsbæ með einni hóflegri greiðslu á ári.
Vilji fólk styðja enn betur við starf RkÍ er hægt að gerast Mannvinur, en þeir greiða mánaðarlegt framlag. Það framlag rennur ekki beint til deildarinnar hér, heldur fer til ýmissa verkefna RKÍ.
Um leið og Rauði krossinn í Mosfellsbæ þakkar kærlega fyrir allan þann stuðning sem hann hefur fengið með beinum fjárstuðningi og í formi dýrmæts tíma sjálfboðaliða, þá viljum við einnig þakka fyrir allar ábendingarnar og hlý orð í okkar garð. Við hvetjum fólk áfram til að hafa samband og láta vita hvar þrengir að. Leita upplýsinga um starfið og taka þátt. Hér gildir að betur sjá augu en auga og margar hendur vinna létt verk.
Það er einnig ómetanlegt fyrir okkur sjálfboðaliðana og verkefnastjóra að heyra að fólk kunni að meta það sem vel er gert og eftir því tekið sem við gerum til að byggja betra samfélag.

Fyrir hönd Rauða krossins í Mosfellsbæ,
Hilmar Bergmann, formaður stjórnar.

Harald S. Holsvik

Kæru FaMos félagar

Harald S. Holsvik

Harald S. Holsvik

Gleðilegt nýtt ár til ykkar allra með þökk fyrir liðin. Fram undan er mikil og stórbrotin dagskrá á döfinni í samvinnu við Félagsstarfið og Elvu Björgu að Eirhömrum.
Við skulum gera allt sem við getum til að njóta þess sem í boði er. Þjóðsagnanámskeið mun byrja þann 17. janúar n.k. ef næg þátttaka fæst. Enn eru örfá sæti laus. Skráið ykkur hjá famos@famos.is sendið inn nafn, og símanúmer ásamt kennitölu.
Við erum að byrja fjórðu önnina í Módelsmíðinni og þar er svo til fullbókað. Listmálun er að hefjast á nýjan leik. Síðan eru tréútskurður, bókband, glervinnsla og hugsanlega kennsla á spjaldtölvur ef næg þátttaka fæst ásamt að venju hannyrðum.
Allar ýtarlegri upplýsingar fást hjá Félagsstarfinu að Eirhömrum. Tekið verður í spil og spilað bingó ásamt félagsvist sem mun verða auglýst nánar.

Eitt atriði fyrir aldraða og eldri borgara er að hafa eitthvað fyrir stafni og láta sér ekki leiðast.
Í mínum síðasta pistli fyrir áramót setti ég fram spurninguna: „Erum við á réttri leið?“ Ýmis lög hafa síðan verið samþykkt á Alþingi. Þar á meðal Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar. Ég vil því skoða málið betur.
Þegar ég tók að mér formennsku í stjórn FaMos, fyrir nærri þremur árum síðan, varð mér ljóst að ein besta kjarabót fyrir þá aldurshópa sem eru í félaginu og sem hætt hafa atvinnuþátttöku, væri að knýja á um skatta­tilslakanir. Þegar á hólminn var komið var það deginum ljósara að nær útilokað væri að óska eftir tilslökun og vægari skattlagningu á eldri borgara.
Ein fyrsta ábendingin sem kom frá þingmanni úr kjördæminu var sú, að hendur alþingismanna væru svo bundnar við stjórnarskrá Íslands, sérstakleg 65. gr. um að allir skuli vera jafnir fyrir lögum. Nýlega samþykkt ofannefnd lög bera því miður með sér m.a. eftirtalin atriði sem spurningar vakna um.
1. Enn er ekki búið að samhæfa lögin við eldri útgáfu laganna. Hvers vegna ekki?
2. Ef ákvæði um jafnrétti á að gilda, ættu einhleypingar að hafa sérstakar bætur vegna húsnæðis umfram gifta? Er verið að stuðla að aukinni skilnaðartíðni?
3. Sagt er manna á milli að um 4.200 einstaklingar verði af svokölluðum grunnlífeyri sem var á bilinu 40-47.000 á mánuði, ef þeirra sparnaður og ráðdeild gefur þeim meira en 531.406 kr. á mánuði. Upphæðin kemur hvergi fram í lögunum. Hvers vegna ekki? Er talan fengin fram með reiknilíkönum? Sumir segja að hér sé um eignaupptöku að ræða. En hver hefði trúað því á fráfarandi ríkisstjórn?
4. Líklegt er að sumir njóti einhverra lagfæringa með þessum nýju lögum. Það er í góðu lagi.

Bestu félagskveðjur.
Harald S. Holsvik, formaður stjórnar FaMos.

Anna Sigríður Guðnadóttir

Nokkur orð um fjárhags­áætlun og kaffisopa

Anna Sigríður Guðnadóttir

Anna Sigríður Guðnadóttir

Hin árlega afgreiðsla fjárhagsáætlunar Mosfellsbæjar er eiginlega boðberi hækkandi sólar og jóla ár hvert. Áætlunin var afgreidd á fundi bæjarstjórnar þann 7. desember síðastliðinn.
Reksturinn hefur gengið vel eins og hjá flestum öðrum sveitarfélögum landsins enda efnahagsumhverfið nokkuð hagfellt. Enn skortir þó á að ríkisvaldið komi til móts við sveitarfélögin hvað varðar t.d. málefni fatlaðs fólks og tekjur af ferðamennsku.
Ýmislegt gott er að finna í áætlun næsta árs og sumt af því byggist á tillöguflutningi okkar Samfylkingarfólks fyrr á kjörtímabilinu, s.s. hækkun frístundaávísunar og væntanleg starfsemi Ungmennahúss. Þá eru ýmis atriði sem mikill samhljómur hefur verið um í bæjarstjórninni eins og t.d. aukin þjónusta við fjölskyldur ungbarna hvað varðar dagvistun og lækkun fasteignagjalda hjá tekjuminni eldri borgurum svo fátt eitt sé nefnt.
Við fyrri umræðu um fjárhagsáætlunina lögðum við Samfylkingarfólk fram nokkrar tillögur sem því miður var hafnað af meirihluta Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokks þótt einni væri hleypt breyttri áfram til skoðunar á næsta ári. Þannig virðist sá samstarfsvilji sem við höfum séð við fyrri fjárhagsáætlanir kjörtímabilsins ekki vera enn fyrir hendi, hvað sem lesa má út úr því. Af þessum orsökum sat Samfylkingin hjá við afgreiðslu áætlunarinnar. Tillögur okkar má finna á Facebooksíðunni „Samfylkingin í Mosfellsbæ“ sem og í fundargerð á vef sveitarfélagsins.

Ólafur Óskarsson

Ólafur Óskarsson

Má bjóða þér tíu dropa?
Áherslur í fjárhagsáætlun endurspegla pólitíska afstöðu þeirra stjórnmálaflokka sem hana leggja fram, þ.e. Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokks. Þannig er lækkun útsvarsprósentu um 0,04 prósentustig frekar pólitísk yfirlýsing en aðgerð sem skiptir sköpum fyrir íbúa hvað varðar heimilisbókhald þeirra.
Þessi lækkun þýðir um 120 krónur aukalega á mánuði í vasann hjá launþega með 300 þúsund kr. á mánuði en 800 krónur mánaðarlega í vasa þess sem er með 2 milljónir á mánuði. Með öðrum orðum, þeir tekjuhæstu geta farið á kaffihús og fengið sér tvöfaldan cappuccino mánaðarlega en hinir ná líklega tíu dropum af uppáhellingi. Þessi lækkun útsvars er sýndargjörningur sem missir marks.
Útsvarið er grunnur að þjónustu sveitarfélagsins og meðan enn er þörf á að bæta þjónustuna er ekki tilefni til lækkunar útsvars. Þær 14,4 milljónir sem með þessari ákvörðun eru teknar út úr bæjarsjóði hefðu nýst bæjarbúum mun betur í samfélagslegum verkefnum, t.d. í lækkun leikskólagjalda eins og við gerðum tillögu um, til meira samræmis við það sem gerist í nágrannasveitarfélögum. Þannig hefði Mosfellsbær orðið enn fjölskylduvænni bær, öllum bæjarbúum til hagsbóta.
Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar munu á nýju ári halda áfram að vinna að góðum málum með hagsmuni heildarinnar að leiðarljósi.
Framundan er hátíð ljóss og friðar sem alltaf er jafn kærkomin í amstri skammdegisins. Við sendum bæjarbúum bestu óskir um gleðilega jólahátíð og farsæld á komandi ári.

Anna Sigríður Guðnadóttir
Ólafur Ingi Óskarsson
Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar

thorgerdurkatrin

Jólakveðjur

thorgerdurkatrin

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Haustið hefur verið viðburðaríkt. Eftir snarpa kosningabaráttu náði Viðreisn 7 fulltrúum á þing úr fimm kjördæmum af sex. Samtals féllu 10,5% atkvæða í skaut Viðreisnar. Bestur árangur náðist hér í Suðvesturkjördæmi, tæp 13% atkvæða og tveir þingmenn.
Fyrir þetta mikla traust erum við þakklát og munum leggja okkur fram um að standa undir væntingum kjósenda okkar. Auðvitað berum við hag landsmanna allra fyrir brjósti en gerum okkur góða grein fyrir sérstökum skyldum okkar við kjósendur og íbúa í kjördæmi okkar.

Þegar þetta er ritað liggur ekki fyrir hvaða ríkisstjórn tekur við stjórnartaumum og ekki heldur hvort Viðreisn á aðild að henni. Viðreisn hefur á hinn bóginn lagt sig fram í tilraunum til stjórnarmyndunar bæði til hægri og vinstri. Málefnin hafa ráðið för hjá okkur í þeim öllum en við erum að sjálfsögðu meðvituð um nauðsyn málamiðlana þegar margir koma að samningaborði.
Okkar mat er að allar þessar viðræður hafi skilað vissum árangri og við erum vongóð um að þessi samtöl geti leitt til aukinnar samvinnu og betri vinnubragða á Alþingi. Það yrði til hagsbóta fyrir fólkið í Kraganum sem annars staðar. Viðreisn og Björt framtíð hafa átt farsælt samstarf í þessum viðræðum. Þótt flokkarnir séu ólíkir þá hafa menn sammælst um að ýta undir og styrkja frjálslyndið með nánu samstarfi í gegnum stjórnarmyndunarviðræður. Það er ný nálgun.
Við horfum bjartsýn fram á veg og hlökkum til þess að láta til okkar taka og eiga við ykkur gott samstarf á komandi ári.

Jón Steindór Valdimarsson

Jón Steindór Valdimarsson

Með ósk um gleðileg jól og farsæld á komandi ári.

Þorgerður Katrín og Jón Steindór

Ólöf Kristín Sívertsen

Vegferð til vellíðunar

Ólöf Kristín Sívertsen

Ólöf Kristín Sívertsen

Nú þegar hátíð ljóss og friðar er að ganga í garð er ekki úr vegi að staldra aðeins við, líta yfir árið og velta því fyrir sér hvernig það var og af hverju.
Leið mér vel? Lagði ég rækt við sjálfa/-n mig og aðra? Var ég meðvituð/-aður um gerðir mínar og viðbrögð í hinu daglega amstri? Þetta eru aðeins örfáar af þeim spurningum sem koma upp í hugann því það er nefnilega svo ótal margt sem við getum gert til að efla vellíðan okkar og leggja rækt við okkur sjálf og aðra í kringum okkur.

Jákvæðni er val
Eins og segir í fyrsta geðorðinu þá er einfaldlega léttara að hugsa jákvætt og slíkt er í raun val hvers og eins. Það er sama hversu krefjandi verkefnin okkar eru, það er alltaf hægt að finna jákvæðar hliðar á þeim og þó okkur takist jafnvel ekki að leysa þau eins og við vildum þá erum við að minnsta kosti alltaf reynslunni ríkari. Mundu að reynslan og viðhorf okkar til hlutanna skapa okkur sem manneskjur og þau gildi sem við stöndum fyrir. Áskoranir lífsins eiga nefnilega ekki að hafa lamandi áhrif á okkur, þær eiga að hjálpa okkur að uppgötva hver við erum í raun.

Þakklæti bætir heilsuna
Þakklæti er göfug og góð tilfinning. Sálfræðingurinn Robert A. Emmons hefur meðal annarra rannsakað áhrif þakklætis á samskipti, hamingju og heilsu fólks. Niðurstöður hans sýna m.a. að það einfalda atriði að þakka markvisst og meðvitað einu sinni í viku leiðir til betri heilsu, meiri gleði og hamingju, betri svefns og samskipta, meiri ákafa og bjartsýni, meiri styrks og ákveðni, meiri ástundunar líkamsræktar, meiri lífs­ánægju og er þá einungis talinn upp hluti þeirra góðu áhrifa sem þakklæti hefur á líf okkar og heilsu.

Hlúðu að því sem þér þykir vænt um
Rannsóknir hafa einnig sýnt að þeim sem gengur vel í lífinu og líður vel eiga það sameiginlegt að hlúa að því sem þeim þykir vænt um. Með því að koma vel fram við og gleðja aðra þá stuðlum við að vellíðan þeirra auk okkar eigin. Settu þér það markmið að gleðja og/eða tjá einhverjum væntumþykju þína reglulega og hlúðu þannig að þeim sem þér þykir vænt um og skipta þig máli í lífinu.

Vellíðan
Það er löngu vísindalega sannað að holl, góð og fjölbreytt næring hefur jákvæð áhrif á líkamlega og andlega líðan okkar og hið sama gildir um hreyfingu. Ef okkur líður vel andlega og líkamlega þá eru yfirgnæfandi líkur á því að félagslegi þátturinn fylgi með sem einkennist af góðum og kærleiksríkum samskiptum við aðra. Temjum okkur að þakka fyrir góðu hlutina í lífi okkar, hvort sem þeir eru stórir eða smáir, og virkjum fólkið í kringum okkur með í þessari vegferð til þakklætis, hamingju og heilbrigðis.

Heilsueflandi samfélag í Mosfellsbæ færir ykkur hjartans þakkir fyrir samfylgdina á árinu sem er að líða, óskar ykkur gleði og friðar um hátíðirnar og að sjálfsögðu heilbrigðis og hamingju á nýju ári.

Ólöf Kristín Sívertsen,
lýðheilsufræðingur og verkefnisstjóri
Heilsueflandi samfélags í Mosfellsbæ

Harald S. Holsvik

Formaður FaMos spyr: Erum við á réttri leið?

mosfellingur_hopmynd_img_7242_00

Harald S. Holsvik

Harald S. Holsvik

Við í FaMos gerðum garðinn frægan og fórum í góða skemmtiferð til Tíról í Austurríki dagana 20.-27. september sl.
Ferðin heppnaðist að öllu leyti mjög vel og varð Ferðanefnd FaMos og Bændaferðum ásamt fararstjóra til virkilegs sóma.

Við höfum haldið, það sem af er á þessum vetri, tvö menningar- og skemmtikvöld. Fyrra kvöldið var í Hlégarði þann 10. okt. sl. Skemmtikraftar voru ekki af verri endanum en það voru þeir félagar Grétar Örvarsson, með hljómborð og Hans Þór Jensson á saxafón. Þeir fóru létt með að taka hin ýmsu gömlu og góðu dægurlög og „standarda“. Grétar söng einnig og lék við hvern sinn fingur.

Seinna menningar- og skemmtikvöld FaMos var svo haldið í Hlégarði 14. nóv. sl. Þá byrjaði undirritaður á myndasýningu úr Tíról ferðinni. Þar næst kom Greta Salóme Stefánsdóttir, okkar snjalli bæjarlistamaður, hún lék við hvern sinn fingur og af fingrum fram á fiðluna við mikla ánægju og góðar undirtektir FaMos félaga.

Næsta menningar- og skemmtikvöld FaMos verður haldið í Hlégarði þann 12. des. n.k. Þá verður heldur betur „allt í stuði“ með Vorboðunum, kór eldri borgara í Mosfellsbæ sem koma til okkar og syngja jólalögin inn í hjörtu okkar fyrir hátíðarnar. Kaffinefnd FaMos sér svo um hið rómaða kaffihlaðborðið eins og venjulega. Komugjald við inngang er aðeins 1.000 kr. seðill.

En hvað er að gerast á Eirhömrum?
Félagsstarfið sér um allt skipulag og niðurröðun námskeiða og viðburða. Er það allt í góðri samvinnu við FaMos. Starfið þar er fjölbreytt, spilað á spil, Gaman saman o.fl. og virðist gagnast mörgum. Þeir sem ekki eru með rafpóst, geta ævinlega litið við á Eirhömrum og séð viðburðadagskrár á auglýsingatöflunum.

Eftir áramót stendur til að byrja Þjóðsagnanámskeið (sjá nánar auglýsingu hér í blaðinu). Ánægjulegt væri að fá viðbrögð og að sjá hugsanlegan áhuga á skákíþróttinni. En við erum alltaf tilbúin til að bæta við áhugaverðum viðfangsefnum.
Einnig hefur staðið til að endurvekja áhuga fyrir spjaldtölvunámi eða námskeiðum en allt þetta fer eftir þátttöku. Því fleiri sem skrá sig því betra en skráningarblöð eru yfirleitt í hannyrðastofu að Eirhömrum. Einnig er hægt að skrá sig í síma hjá Félagsstarfinu. Ef nægur fjöldi þátttakenda er til staðar aukast líkur á að viðkomandi námskeið fari af stað.

Megi aðventan leiða okkur öll inn í jólahátíðina með tilkomu gleðilegra daga og friðar á jörð.
Innilegar jólakveðjur frá stjórn FaMos.

Harald S. Holsvik, form.

Haraldur Sverrisson bæjarstjóri Mosfellsbæjar.

Þjónusta aukin og skattar lækkaðir

Haraldur Sverrisson bæjarstjóri Mosfellsbæjar.

Haraldur Sverrisson bæjarstjóri Mosfellsbæjar.

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar fyrir árið 2017 er nú til umræðu í bæjarstjórn. Samkvæmt henni er gert ráð fyrir rúmlega 200 mkr. afgangi af rekstri.
Veltufé frá rekstri verður jákvætt um 924 mkr. eða um 10% af heildartekjum og að í árslok 2017 verði skuldaviðmið komið niður í 106% af tekjum sem er langt undir viðmiðunarmörkum sveitarstjórnarlaga.

Skattar lækkaðir og þjónustugjöld óbreytt
Skattar verða lækkaðir á íbúa Mosfellsbæjar á árinu 2017. Í fyrsta skipti síðan fyrir hrun verður álagningarhlutfall útsvars fyrir neðan hámark en bæjarstjórn hefur ákveðið að það verði 14,48% en hámarkið er 14,52%. Jafnframt er gert ráð fyrir lækkun fasteignagjalda til að koma til móts við þá auknu eignamyndun sem átt hefur sér stað með hækkun fasteignamats. Þessar aðgerðir lækka greiðslur heimilanna um 12.000 kr. á ári að meðaltali.
Auk lækkunar skatta er gert ráð fyrir að þjónustugjöld sveitarfélagsins haldist óbreytt milli ára og lækki því að raungildi. Hér er um kjarabætur að ræða fyrir fjölmargar barnafjölskyldur í bænum og er þetta t.d. annað árið í röð sem leikskólagjöld hækka ekki. Fjárhagáætlunin gerir auk þessa ráð fyrir auknum niðurgreiðslum á fasteignagjöldum fyrir tekjulága eldri borgara.

Þjónusta við barnafjölskyldur aukin og bætt
Fjárhagsáætlunin gerir ráð fyrir aukinni þjónustu og auknum niðurgreiðslum, einkum til barnafjölskyldna. Verulegir fjármunir verða settir í að auka þjónustu við börn 1-2ja ára. Stofnaðar verða ungbarnadeildir við tvo leikskóla bæjarins þar sem pláss verður fyrir um 30 börn á þessum aldri, auk þess sem plássum verður fjölgað á einkareknum leikskólum í nágrenni sveitarfélagsins fyrir börn úr Mosfellsbæ. Auk þessa verða niðurgreiðslur auknar talsvert þannig að frá 18 mánaða aldri er greitt fyrir börn sama gjald, hvort sem þau eru á leikskólum bæjarins, á einkareknum skólum eða hjá dagforeldrum.
Haldið verður áfram að stuðla að íþrótta- og tómstundaiðkun barna með hækkun frístundaávísunar um 18%. Það er til viðbótar þeim breytingum sem gerðar voru í haust þegar frístunda­ávísunin var hækkuð verulega til barnmargra fjölskyldna. Fjárhagsáætlunin gerir einnig ráð fyrir því að fjármunir verði settir í að koma upp skipulögðu ungmennastarfi á vegum Mosfellsbæjar í nafni Ungmennahúss sem hafi aðstöðu í Framhaldsskólanum, sem og að Listaskólinn verði efldur til að geta sinnt fleiri nemendum og að tónlistarnám verði aukið innan grunnskólanna.
Hér hafa verið nefnd nokkur af þeim atriðum þar sem þjónusta við bæjarbúa er aukin til muna. Hægt er að skoða áætlunina í heild sinni inni á vef bæjarins www.mos.is.

Uppbygging heldur áfram – nýr grunnskóli byggður
Mikil uppbygging á sér stað í Mosfellsbæ um þessar mundir og aðeins í Helgafellshverfi einu hafa verið gefin út byggingarleyfi fyrir ríflega 400 íbúðum. Þessi mikla uppbygging kallar á fjárfestingar í innviðum. Fjárhagsáætlunin gerir ráð fyrir að fjárfest verði fyrir tæplega 800 mkr. að frádregnum gatnagerðargjöldum. Þar er stærsta einstaka framkvæmdin bygging Helgafellsskóla en gert er ráð fyrir að í þá framkvæmd fari um 500 mkr. á árinu 2017.
Fyrsti áfangi skólans verður tekinn í notkun haustið 2018. Auk þess er gert ráð fyrir töluverðum fjármunum í framkvæmdir við íþróttamannvirki með áherslu á Varm­ársvæðið. Auk þess er í skoðun bygging fjölnota íþróttahallar í einkaframkvæmd í samvinnu við Ungmennafélagið Aftureldingu. Fé er áætlað í endurbætur á eldri byggingum bæjarfélagsins og einkum er þar horft til Varmárskóla sem þarfnast viðhalds.

Hér hefur verið stiklað á stóru um þau atriði sem tillaga að fjárhagsáætlun felur í sér. Mosfellsbær er vel rekið sveitarfélag og það er ánægjulegt að svigrúm hafi skapast fyrir því að geta bætt hag bæjarbúa með aukinni þjónustu og lækkun skatta og gjalda eins og stefnt er að.
Það er gott að búa í Mosfellsbæ og það er okkar vilji sem störfum í hans þágu að svo verði áfram.

Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri

Bergljót Ingvadóttir

Þolinmæðin á þrotum

Bergljót Ingvadóttir

Bergljót Ingvadóttir

Spáð hefur verið að næsta uppreisn í samfélaginu verði hjá láglauna menntafólki. Ég vona svo sannarlega að sú spá rætist. Það er styrkur í fjöldanum. Kennarar eru fjölmenn stétt. Þeir eiga að hafa bolmagn til að standa á kröfum sínum en til þess þurfa kennarar að sýna sterkan vilja og samstöðu.
Kennarar hafa reynt að stilla mótmælum sínum í hóf og hafa nokkrum sinnum gengið út af vinnustað seinni part dags til að vekja athygli á kjarabaráttu sinni. Þetta hefur verið gert til að raska starfsemi skóla sem minnst. En það kemur í ljós að þetta er lögleysa, brot á starfssamningi og eiga kennarar á hættu að vera hýrudregnir fyrir vikið. Kennarar eru sem stendur samningslausir og hafa verið mánuðum saman. Hversu lengi mega yfirvöld draga kennara á asnaeyrunum? Illa gert en eflaust löglegt.
Eftir hrun hafa tekjur kennara rýrnað jafnt og þétt. Flestir gera sér ekki grein fyrir því að kennarar urðu þá fyrir duldri launalækkun. Kennslustundum og skóladögum var fækkað og yfirvinna tekin af. Minnkuðu kröfurnar að sama skapi? Nei, kröfurnar jukust, ekkert fellt út af stundaskrá og verkefnum fjölgað. Kennarar áttu bara að vinna helmingi hraðar.
Margir undrast þá stífni í kennurum að hafna samningum – ekki einu sinni, heldur tvisvar. Ég skora á kennara að hafna samningum aftur ef sami grautur í sömu skál verður borinn á borð. Kennarar kæra sig ekki um samning þar sem þeir eru látnir afsala sér áunnum réttindum fyrir nokkrar krónur á mánuði. Ekki aftur.
Ef ekkert er að gert horfum við fram á kennaraskort í náinni framtíð. Kröfur hafa verið gerðar á aukna menntun kennara og hið besta mál að vera með vel menntaða kennara. En háskólamenntun er tímafrek og dýr. Ef ráðamenn vilja fá til starfa unga kennara með fimm ára háskólanám að baki verða launin að endurspegla það. Nú blasir einnig við flótti úr kennarastéttinni. Verkföll hafa engu skilað nema tekjutapi. Hugsanlega skila hópuppsagnir einhverju. Þolinmæðin er að minnsta kosti á þrotum.
Krafan er einföld og afdráttarlaus. Kennarar vilja laun í samræmi við menntun, ábyrgð og vinnuálag. Þeir vilja launaleiðréttingu. Án skilmála. Rétt eins og alþingismenn og aðrir háttsettir embættismenn fá skilyrðislaust. Ekki bráðum, ekki í áföngum, heldur strax.

Bergljót Ingvadóttir,
kennari við Varmárskóla.

Katrín Sigurðardóttir

Gönguferðir og fræðsla

Katrín Sigurðardóttir

Katrín Sigurðardóttir

Það er margsannað hvað hreyfing og mataræði hefur mikil áhrif á heilsuna. Hreyfing þarf ekki að vera svo mikil og mataræði ekki að vera mjög sérhæft eða ýkt til að skila bættri heilsu.
Við hjá Rauða krossinum í Mosfellsbæ viljum stuðla að bættri heilsu og skipulögðum gönguhópi sem hefur það að markmiði að hjálpa fólki að taka ábyrgð á eigin heilsu. Gönguhópurinn er fyrir alla sem þurfa heilsu sinnar vegna að hreyfa sig eða þá sem langar bara í göngutúr í góðum félagsskap.
Gengið er tvisvar í viku í 30 til 40 mínútur, á hraða sem hentar hverjum og einum. Ekki er ætlunin að keppa að því að verða fyrstur eða komast í keppnisform. Til þess er nóg af lausnum í boði hjá líkamsræktarstöðum og fleiri aðilum. Það að ganga með fleirum á fyrirfram ákveðnum tíma gerir það mun líklegra að maður fari af stað eða haldi sig við efnið til lengri tíma. Það er líka alkunna að maður er manns gaman og er þetta upplagt tækifæri til að fara í göngutúr í góðum félagsskap.
Til viðbótar við göngurnar verða fræðslukvöld einu sinni í mánuði um hreyfingu, mataræði og helstu lífsstílssjúkdóma. Þannig getur fólk betur tileinkað sér venjur sem eru um leið forvörn fyrir ýmsa lífsstílssjúkdóma eða, ef einhver slíkur er þegar til staðar, hjálpað fólki að tileinka sér lífsstíl til að vinna gegn sjúkdómnum. Í fræðslunni er miðað við sannreyndar og viðurkenndar upplýsingar og ekki fjallað um sérstaka kúra eða tískubólur tengdar mataræði.
Til að styrkja okkur enn frekar munum við elda saman hollan og góðan mat einu sinni í mánuði og fá sérfræðinga til að miðla til okkar hvernig hægt er að hafa mataræðið hollt, gott og fjölbreytt.
Gengið er á mánudögum og fimmtudögum klukkan 16.15 frá Rauða kross húsinu í Þverholti 7 Mosfellsbæ. Mikilvægt er að tilgangur hreyfingarinnar er ekki að komast í keppnisform eða að vera fyrstur heldur er markmiðið að stunda hreyfingu sem stuðlar­ að eigin heilbrigði.
Nánari upplýsingar: hulda@redcross.is eða í síma: 898 6065.

Katrín Sigurðardóttir hópstjóri verkefnisins
og ritari í stjórn Rauða krossins í Mosfellsbæ

Ólöf Kristín Sívertsen

Veldu þér viðhorf

Ólöf Kristín Sívertsen

Ólöf Kristín Sívertsen

Það eru margir sem halda að viðhorf þeirra sé afleiðing ytri aðstæðna og þess sem gerist í umhverfi okkar.
Það er hins vegar fjarri sanni því viðhorf okkar er afleiðing þess hvernig við veljum að vinna úr og túlka það sem gerist í kringum okkur. Við ráðum því nefnilega sjálf hvort við þróum með okkur jákvætt viðhorf, sjáum björtu hliðarnar og tækifærin í hverjum þeim aðstæðum sem lífið býður upp á.

Geðorðin 10
Við getum gert ýmislegt til að tileinka okkur jákvætt viðhorf með markvissum hætti. Geðorðin 10 eru vel til þess fallin að auðvelda okkur vegferðina að slíku viðhorfi og minna okkur á hvað þarf til. Þar er vikið að því hvað við þurfum að tileinka okkur til að öðlast lífsgæði, sátt og sálarró til að verða besta útgáfan af sjálfum okkur.
Við þurfum að hugsa jákvætt, læra af mistökum okkur, rækta hæfileikana, hlúa að því sem okkur þykir vænt um, setja okkur markmið, láta drauma okkar rætast og muna að velgengni í lífinu er langhlaup.

Umkringjum okkur jákvæðni
Hvernig væri nú að taka ráðin í sínar hendur og byrja hvern dag á einhverju jákvæðu? Það er t.d. hægt að syngja, hlusta á hvetjandi tónlist, lesa jákvæða og uppbyggilega hluti, dansa og/eða leita í gleðibankann okkar eftir skemmtilegum myndum, myndböndum o.s.frv.
Svo er líka snjallt að forðast hreinlega neikvætt fólk og neikvæð skilaboð og einblína á þá hluti sem okkur langar til að gera, bæði núna og í framtíðinni. Síðast en ekki síst þurfum við að temja okkur að staldra við og íhuga hvernig við bregðumst við aðstæðum hverju sinni, er glasið okkar hálftómt eða er það hálffullt?

Jákvæðni grundvöllur lífsgæða
Ýmsar rannsóknir sýna að jákvætt viðhorf er grundvöllur velgengni í persónulegu lífi og starfi og hefur ekki aðeins áhrif á lífsgæði okkar heldur einnig heilsu og lífslíkur. Jákvætt viðhorf leiðir af sér tækifæri, lausnir og gefur okkur tækifæri á að þroskast sem einstaklingar.

Síðast en ekki síst þá verður lífið einfaldlega skemmtilegra ef við horfum á hlutina og tökumst á við þá með jákvæðnina að vopni!

Ólöf Kristín Sívertsen, lýðheilsufræðingur
og verkefnisstjóri Heilsueflandi samfélags í Mosfellsbæ

Sr. Skírnir Garðarsson

Stjórnsýslu Lágafellssóknar stórlega ábótavant

Sr. Skírnir Garðarsson

Sr. Skírnir Garðarsson

Að gefnu tilefni vil ég undirritaður, Skírnir­ Garðarsson, fyrrum prestur Lágafellssóknar koma eftirfarandi á framfæri:
Ónóg stjórnsýsla Lágafellssóknar og mannauðsstjórnun hefur undanfarin misseri dregið dilk á eftir sér. Í fyrra hættu organisti, prestur og djákni og í framhaldinu var klúður varðandi ráðningu nýs starfsfólks, óánægja var með ráðningarferli organista og óánægja er nú meðal starfsfólks sóknarinnar.
Sóknarpresturinn og framkvæmdastjórinn voru sett undir rannsókn Úrskurðarnefndar þjóðkirkjunnar og var niðurstaðan birt 3. nóv. sl.
Þar kemur fram að ámælisverð vinnubrögð hafa verið viðhöfð gagnvart undirrituðum, gagnvart opinberum eftirlitsaðilum og stjórnsýsla framkvæmdastjórans virðist hafa einkennst af þekkingarskorti og vöntun­ á vandvirkni.
Þá eru meint brot sömu aðila á persónuverndarlögum og trúnaði gagnvart tölvupóstum starsfólks til skoðunar hjá Persónuvernd. Þar er ljóst að viðkvæmum upplýsingum var komið á óheiðarlegan hátt til yfirmanna kirkjunnar, meintir gerendur eru sóknarpresturinn og framkvæmdastjórinn.
Þessi meintu brot teygja sig yfir þriggja ára tímabil, 2014 –2016, fyrri hluta árs.
Um er að ræða meint brot á meðferð rafrænna skjala, ásamt því að farið hefur verið á svig við siðareglur kirkjunnar.
Úrskurður Úrskurðarnefndar þjóðkirkjunnar liggur frammi á biskupsstofu og hefur verið sendur sóknarnefnd Lágafellssóknar og kirkjuráði.
Úrvinnsla Persónuverndar er í gangi og niðurstöðu er að vænta í vetur.
Allt er þetta til tjóns fyrir sóknarbörnin í Lágafellssókn.

Sr. Skírnir Garðarsson

——-

Úrskurðarorð:
Aðfinnsluvert er að enginn gagnaðila skyldi láta málshefjanda tafarlaust vita af erindi Persónuverndar frá 12. ágúst 2013.
Aðfinnsluvert er með hvaða hætti gagnaðilar sóknarnefnd og framkvæmdastjóri Lágafellssóknar brugðust við fyrrgreindu erindi Persónuverndar.
Aðfinnsluvert er að gagnaðili sóknarprestur skyldi vísa erindi Persónuverndar til biskups Íslands án þess að tilkynna málshefjanda tafarlaust þá ákvörðun sína.
Gagnaðilum bar ekki að veita máls­hefjanda andmælarétt vegna erindis Persónuverndar.

Signý Björg Laxdal

Vertu breytingin sem þú vilt sjá

Signý Björg Laxdal

Signý Björg Laxdal

Verandi fædd og uppalin í Mosfellsbæ verður óumflýjanlegt að þykja ekki nokkuð vænt um þessa sveit.
Ég var svo heppin að fá að vera alla tíð í sama leik- og grunnskóla, fá að blómstra í lúðrasveitinni og uppgötva tilvistarleysi íþróttahæfileika minna í þeim fjölmörgu greinum sem Afturelding býður upp á. Við fjölskyldan erum afar gæfurík með vinalega nágranna og fallegt umhverfi hvert sem litið er. Þetta eru sannarleg forréttindi.
Ókeypis er allt það sem er best. Að vissu leyti. Staðreyndin er að manneskjur um allan heim búa við raunverulegan ójöfnuð og það er okkar hlutverk að taka virkan þátt í að útrýma honum. Við þurfum ekki að leita út fyrir bæjarmörkin til að sjá að manneskjan­ næst okkur gæti þurft aðstoð.
Rauði Kross Íslands er mannúðarhreyfing sem miðar að því að vernda líf og heilsu berskjaldaðra hópa. Sú hjálp er af ýmsum toga, allt frá félagslegum stuðningi og fataúthlutunum að beinni aðstoð á stríðssvæðum. Það er því eðlilegt að spyrja sig – hvað hef ég upp á að bjóða? Hvað get ég gert fyrir aðra?
Að gefa tíma er rausnarleg gjöf. Að taka þátt í opnu húsi, félagsstarfi með hælisleitendum, vera heimsóknavinur eða kenna íslensku sem annað tungumál. Fjölmörg og fjölbreytt verkefni standa til boða og ég vil hvetja þig, lesandi góður, til þess að kynna þér starfið og velta því fyrir þér hvert þitt framlag gæti orðið.

Signý Björg Laxdal, varaformaður
Mosfellsbæjardeildar Rauða Kross Ísland.