Förum varlega um hátíðarnar

Valdimar Leó Friðriksson

Valdimar Leó Friðriksson

Nú þegar hátíð ljóssins er gengin í garð er nauðsynlegt að fara varlega með kertaljós og skreytingar. Óaðgætni við matseld er mjög algeng orsök elds, auk þess ýmiss konar rafmagnstæki. Bitur reynsla margra sýnir að ekki er skynsamlegt að hafa þvottavélar, þurrkara og uppþvottavélar í gangi ef enginn er heima til að bregðast við, ef eldur kemur upp.

Spjaldtölvur og tæki sem algeng eru í svefnherbergjum á ekki að hafa í sambandi nema í öruggu, tregbrennanlegu umhverfi. Til dæmis alls ekki uppi í rúmi eins og dæmi eru um að gert hafi verið með afar slæmum afleiðingum.
Eldsvoði á heimili er skelfileg lífsreynsla sem enginn vill upplifa. Gerum því það sem í okkar valdi stendur til að draga úr hættu á að eldur komi upp og tryggjum að á heimilinu sé réttur búnaður. Nauðsynlegt er að hafa tvo eða fleiri reykskynjara, eldvarna­teppi og handslökkvitæki.
Og munum að fyrstu viðbrögð við eldsvoða eru alltaf að koma öllum heilum út og gera slökkviliði viðvart í gegnum neyðarnúmerið 112.

Gleðilega hátíð.

Valdimar Leó Friðriksson framkvæmdastjóri
Landssambands Slökkviliðs- og Sjúkraflutningamanna

Greinin birtist í Mosfellingi 17. desember 2015

Pistill frá formanni félags aldraðra í Mosfellsbæ og nágrenni

Harald S. Holsvik

Harald S. Holsvik

Kæru FaMos-félagar og aðrir Mosfellingar, nú líður senn að jólum og við leitumst við að undirbúa hátíðirnar hvert og eitt á okkar venjubundna hátt en eftir því sem aðstæður leyfa. Í huga okkar flestra eru jólin allra helgasta hátíð ársins. Við hlökkum til jólanna og þess boðskapar sem fylgir. Við viljum finna hið góða innra með okkur og leitum að kærleika, friði og ró.

Félagsstarfið á vegum FaMos hefur að mínu áliti verið blómlegt og framar björtustu vonum. Ég vil með þessum fátæklegu orðum mínum þakka innilega þau óeigingjörnu störf sem setja svip sinn á félagsstarfið. Við erum rík og skortir ekki velvilja þeirra ágætu félaga okkar sem leggja sig alla fram við að stjórna og stýra ýmsum vinnunefndum og hópum á vegum félagsins sem gefa félaginu okkar svo ríkulegt gildi. Samskipti og samvera ásamt baráttu gegn einsemd eru þau einkunnarorð og málefni sem styðja þarf við, þegar starfslok eru að nálgast og orðin staðreynd.

Félagafjöldinn um síðustu áramót var um 400. En samkvæmt bestu vitund gætu allt að 1200-1300 menn og konur í Mosfellsbæ og nágrenni, átt aðild. Eftir áramótin má búast við tölvunámskeiðum til viðbótar, ef næg þátttaka fæst, svo dæmi sé tekið.
Inngönguskilyrði eru aðeins þau að vera 60 ára að aldri og eldri. Árgjald til félagsins er aðeins 2.500 kr. Kennitala félagsins er: 471102-2450 og Arion banki nr. 0315 -13-700127.
Tímabilið frá 60 ára til 65 ára, þegar sumir fá í hendur starfslokasamning, er fljótt að líða og einnig næstu tvö árin að 67 ára mörkunum, þegar enn fleiri axla pokann sinn og hverfa frá sínum fyrri störfum. Ef fólk vinnur hjá hinu opinbera eða sveitarfélögum, þá rennur lokastundin því miður upp við 70 ára aldursmörkin.

Að síðustu langar mig að geta þess að Öldungaráð Mosfellsbæjar hefur tekið til starfa og vonir eru bundnar við að það taki á málefnum aldraðra. Það er verulegur skortur á hjúkrunarrýmum í sveitarfélaginu og áætlun um þau málefni liggur ekki fyrir. Það eru okkur mikil vonbrigði að vita til þess að Framkvæmdasjóður aldraðra sem landsmenn greiða í er nú nýttur til að greiða niður rekstrarskuldir hjúkrunarheimila í stað þess að byggja ný.
Mig hefur lengi dreymt um að í framtíðinni getum við gert svipað og til sjós. Við þurfum að skipta þeim afla réttlátlega sem í bátinn er kominn. Hvers vegna þurfa þessar hámenntuðu stéttir að miða laun sín við samninga og greiðslur sem milljónaþjóðir geta greitt? Hvers vegna má ekki finna réttlát hlutföll um laun og réttlát hlutföll úr ríkissjóði gagnvart fjárfestingaráformum. Hvernig þjóðfélag viljum við?

Það leita á mann svona spurningar sem erfitt virðist að svara. En nú eru að koma jól. Hugsum um frið og kyrrð í tilefni jólanna.

Ég veit ekki hvort þú hefur,
huga þinn við það fest,
að fegursta gjöf sem þú gefur,
er gjöfin sem ekki sést.

Ástúð í andartaki,
augað sem glaðlega hlær,
hlýja í handartaki,
hjarta sem örara slær.

Úlfur Ragnarsson

Gleðileg jól og gæfuríkt komandi ár.
Harald S. Holsvik

Greinin birtist í Mosfellingi 17. desember 2015

Litið yfir árið…

Ólöf Kristín Sívertsen

Ólöf Kristín Sívertsen

Árið 2015 var sérstaklega tileinkað hreyfingu og útivist í bænum. Meðal helstu markmiða okkar var að auka áhuga og aðgengi að hreyfingu og auka nýtingu útivistarsvæða í Mosfellsbæ.

Heilsudagurinn 2015
Heilsudagurinn var haldinn í maí sl. þar sem var m.a. blásið til glæsilegs málþings í Framhaldsskólanum. Birgir Jakobsson, landlæknir, flutti ávarp og setti þingið, við heyrðum af mörgum flottum verkefnum í skólum bæjarins, fengum fróðlegt erindi um hreyfiseðilinn og síðan setti Magnús Scheving punktinn yfir i-ið og hreif alla viðstadda svo sannarlega með sér.

Heilsuefling í skólasamfélaginu
Skólarnir hafa verið duglegir að hvetja börn, foreldra og starfsfólk til þátttöku í þeim landsverkefnum sem eru í gangi hverju sinni og var upphafshátíð „Göngum í skólann“ einmitt í Lágafellsskóla sl. haust. Í ágúst var svo formlega stofnaður „Heilsueflandi skólahópur“ með aðkomu Skólaskrifstofunnar, Heilsuvinjar og fulltrúa allra skólastiga. Tilgangur þessa hóps er að stuðla að enn frekari heilsueflingu í skólasamfélaginu í gegnum samvinnu og upplýsingagjöf þvert á skóla og skólastig.

„Hreyfum okkur saman“
Í vor stóðu þekktir Mosfellingar fyrir spennandi viðburðum á útivistarsvæðum í bæjarfélaginu. Þar var m.a. hjólað, gengið og farið í Frisbígolf en tilgangurinn var sá að kynna útvistarsvæði bæjarins og hvaða möguleikum þau búa yfir.
Af sama meiði spratt upp verkefni sem snýst um að útbúa stutt kynningarmyndbönd nokkurra útivistarsvæða. Verkefnið er unnið í samvinnu við nemendur í Framhaldsskólanum sem virkja nemendur annarra skólastiga með sér í vinnunni á ýmsan hátt. Afrakstur þessa skemmtilega verkefnis mun líta dagsins ljós von bráðar.

Hreyfivikan „Move Week“
Við tókum að sjálfsögðu þátt í þessu verkefni eins og í fyrra og það er skemmst frá því að segja að dagskráin var stórglæsileg, mun fleiri stóðu fyrir viðburðum og þátttakan hefur aldrei verið betri. Við stefnum að sjálfsögðu enn hærra að ári.

Umhverfisvænir innkaupapokar
Í haust var fjölnota innkaupapokum dreift á hvert heimili í bænum sem gjöf frá Mosfellsbæ og Heilsuvin. Notkun hans á m.a. að stuðla að minni notkun plasts og hafa þar með jákvæð áhrif á náttúruna og heilsu manna og dýra.

Næstu verkefni
Það er ýmislegt spennandi fram undan. Fyrst skal nefna verkefnið „Væntumþykja í verki“ sem tekið verður upp á dvalarheimilinu og hvetur fjölskyldu og vini til að gera æfingar með eldri ástvinum sínum. Einnig mun vinna að ratleik í Mosfellsbæ halda áfram í samvinnu við Ferðafélag Íslands auk þess sem farið verður í samstarf við Einar Skúlason í tengslum við gönguleiða-appið „WAPP“.

Það er ljóst að það er heilmikið um að vera í heilsubænum Mosfellsbæ en án ykkar væri þetta verkefni ekki komið á þann stað sem það er í dag. Við þökkum ykkur fyrir frábært samstarf og velvilja á árinu og sendum ykkur hlýjar hátíðakveðjur með ósk um heilbrigði og gleði á nýju ári.

Ólöf Kristín Sívertsen, lýðheilsufræðingur
og verkefnisstjóri Heilsueflandi samfélags í Mosfellsbæ

Greinin birtist í Mosfellingi 17. desember 2015

Margt er í boði Mosfellsbæ

Kolbrún Þorsteinsdóttir

Kolbrún Þorsteinsdóttir

Fátt er mikilvægara en að búa við góða heilsu og öryggi þegar efri árin færast yfir. Eldra fólk á að hafa tækifæri til þátttöku í samfélaginu í samræmi við óskir, þarfir og getu. Auðvelda á eldra fólki að ástunda heilbrigða lífshætti og hlúa að andlegri, líkamlegri og félagslegri heilsu. Hægt er að koma í veg fyrir félagslega einangrun sem getur svo leitt til andlegrar og líkamlegrar hrörnunar. En hvað er í boði í okkar bæ?

Þjónustan í Eirhömrum
Þjónustuklasi fyrir eldri borgara er í Eirhömrum við Hlaðhamra 2. Á Eirhömrum eru 53 öryggisíbúðir sem Eir hjúkrunarheimili rekur og nýuppgerð þjónustumiðstöð sem hýsir félagsstarf, mötuneyti, hárgreiðslustofu, auk þess sem fóta­aðgerðafræðingur er þar til húsa og Félag aldraðra í Mosfellsbæ og nágrenni.
Hjúkrunarheimilið Hamrar tók til starfa í október árið 2013 og þar búa 30 einstaklingar. Í húsinu er einnig dagdvöl, hlutverk hennar er að bjóða einstaklingum sem þurfa eftirlit og umsjá félagslegan stuðning, tómstundaiðju og aðstoð við athafnir dagslegs lífs.

Heimaþjónusta
Markmið heimaþjónustu er að efla fólk til sjálfsbjargar og gera því kleift að búa í heimahúsi sem lengst. Þjónustan er veitt þeim sem þarfnast hennar vegna skertrar færni, fjölskylduaðstæðna, veikinda eða fötlunar. Starfsmaður fjölskyldusviðs heimsækir umsækjanda og metur þörf fyrir þjónustu. Starfsmenn Eirhamra veita þjónustuna og miðast hún við heimilishald, s.s. þrif á gólfum, baðherbergi, skipti á rúmum og fleira. Hægt er að sækja um heimahjúkrun hjá heilsugæslu Mosfellsumdæmis sem veitir m.a. aðstoð við böðun og lyfjagjöf. Þeir sem ekki geta annast matseld sjálfir geta fengið heimsendan mat frá Eirhömrum.

Önnur þjónusta
Akstursþjónusta er ætluð 67 ára og eldri sem búa í heimahúsi, hafa ekki aðgang að eigin farartæki og eru ófærir um að nota almenningssamgöngur vegna langvarandi hreyfihömlunar. Strætó b.s sér um aksturinn. Þjónustutími akstursþjónustunnar miðast við þjónustutíma almenningsvagna Strætó b.s. Hægt er að panta ferð með tveggja tíma fyrirvara. Ef ferð á að hefjast fyrir klukkan 9:30 að morgni þarf pöntun að hafa borist fyrir kl. 20:30 kvöldið áður.
Heimsóknarþjónusta frá Rauða krossinum og Lágafellskirkju. Hlutverk heimsóknarvinar er fyrst og fremst að veita félagsskap, nærveru og hlýju. Einsemd er alvarlegt vandamál í íslensku samfélagi. Aðstæður fólks geta orðið til þess að það missir samband við aðra og einangrast. Heimsóknavinir leitast við að rjúfa slíka einangrun.

Félagsstarf eldri borgara – góður félagsskapur og holl hreyfing
Félag aldraðra í Mosfellsbæ og nágrenni, FaMos, er fyrir alla 60 ára og eldri. Tilgangur félagsins er að gæta hagsmuna eldri borgara ásamt því að sinna tómstunda-, fræðslu-, og menningarmálum. Einnig er unnið að því að skapa öldruðum félagslegt og efnahagslegt öryggi. Frítt er í leikfimi fyrir eldri borgara á Eirhömrum. Frekari upplýsingar veitir Elva Björg Pálsdóttir, forstöðumaður félagsstarfs aldraðra á Eirhömrum. FaMos stendur einnig fyrir fjölbreyttu íþróttastarfi eins og t.d. sundleikfimi í Lágafellslaug og Boccia í íþróttahúsinu að Varmá.

Hvar er sótt um þjónustuna?
Allar upplýsingar eru veittar í þjónustuveri Mosfellsbæjar í síma 5256700. Einnig er hægt að sækja um heimaþjónustu í gegnum íbúagátt á vefnum mos.is. Ráðgjöf við eldra fólk og aðstandendur þeirra veita Vibeke Þ. Þorbjörnsdóttir, deildarstjóri búsetu- og þjónustudeildar og Kristbjörg Hjaltadóttir ráðgjafarþroskaþjálfi.

Að horfa fram veginn
Mikilvægt er að fólk sitji ekki með hendur í skauti þegar það hættir atvinnuþátttöku. Með léttri lund og hollum lífsstíl er sennilegt að við getum aukið lífsorku okkar eða haldið henni við lengur en ella. Þess vegna er aldrei of seint að horfa fram á veginn, hversu gömul sem við erum. Þar sem við sníðum okkur stakk eftir vexti með jákvæðu hugarfari.

Fyrir hönd Öldungaráðs Mosfellsbæjar,
Kolbrún G. Þorsteinsdóttir

Greinin birtist í Mosfellingi 3. desember 2015

Setjum markið hátt!

Ólöf Kristín Sívertsen

Ólöf Kristín Sívertsen

Eflaust kannast eflaust einhver ykkar við hann Siglufjarðar-Geira sem Jónas Árnason orti um hér um árið. Hann lenti í ýmsu eins og gerist en lét ekkert buga sig og viðhafði alltaf þau orð að lífið væri lotterí og hann tæki þátt í því.
Þessi orð minna okkur á að við erum okkar gæfu smiðir og viðhorf okkar til hlutanna skiptir máli og þó við berum vissulega ábyrgð á sjálfum okkur þá hefur umhverfi okkar og það samfélag sem við lifum í mikil áhrif á þær ákvarðanir sem við tökum í lífinu. Það er nákvæmlega af þessari ástæðu sem Mosfellsbær tók þá ákvörðun árið 2012 að verða Heilsueflandi samfélag.

Þúsund þakkir
Við viljum endilega nota tækifærið til að þakka öllum þeim fjölmörgu sem lögðu sitt af mörkum til okkar glæsilegu Hreyfiviku (e. Move Week) í september sl. Í ár voru fjölmargir skemmtilegir viðburðir í boði og þátttakan alveg til fyrirmyndar. Einnig viljum við þakka sérstaklega Ferðafélagi Íslands, Fjallakofanum, Eldingu, Reykjabúinu, Kettlebells Iceland og Mosfellsbæ fyrir glæsilega vinninga í Fellaverkefninu okkar sem er svo sannarlega komið til að vera.

„Setjum markið hátt” – viðburður í kvöld
Landsmenn allir hafa fylgst með afrekum Vilborgar Örnu Gissurardóttur pólfara. Hún hefur gengið yfir Grænlandsjökul, farið í siglingarleiðangra og gengið einsömul á Suðurpólinn. Kjörorð Vilborgar er: „Ef þú þráir eitthvað nógu heitt þá finnurðu leiðina, annars finnurðu bara afsökunina“. Í kvöld gefst öllum kostur á því að mæta í Framhaldsskólann í Mosfellsbæ og hlusta á Vilborgu segja okkur frá því hvað drífi hana áfram í að eltast við drauma sína og hvað þurfi til þess að ná árangri.

Aðalfundur heilsuklasans Heilsuvinjar verður einnig á dagskrá þar sem fram fara hefðbundin aðalfundarstörf ásamt umræðum um forystuverkefni klasans í tengslum við Heilsueflandi samfélag. Viðburðurinn hefst kl. 20:00, aðgangur er ókeypis og allir hjartanlega velkomnir!

Hvert stefnum við?
Verkefnið Heilsueflandi samfélag er stórt og viðamikið og margt sem þarf að gera. Það er ekki átaksverkefni heldur er horft á allar hliðar heilsu, þ.e. líkamlega, andlega og félagslega heilsu og vellíðan, með það fyrir augum að stuðla að jákvæðu viðhorfi og nýjum venjum til framtíðar. Til þess að slíkt sé hægt þurfa allir að leggjast á eitt, bæði við íbúarnir og bæjarfélagið sjálft. Ef við rýnum til gagns og vinnum þétt saman með hagsmuni og bætt lífsgæði heildarinnar að leiðarljósi þá eru okkur allir vegir færir.

Við hvetjum ykkur sem fyrr til að taka þátt í þessu frábæra verkefni og setja markið hátt!

Ólöf Kristín Sívertsen, lýðheilsufræðingur og verkefnisstjóri Heilsueflandi samfélags í Mosfellsbæ.

Greinin birtist í Mosfellingi 12. nóvember 2015

Hvað viltu?

Vala Mörk

Vala Mörk

Að taka ákvörðun um að byrja á verki og takast á við það er skemmtilegt. Að ljúka verkefni vel fylgir mikil vellíðan. Það skiptir ekki öllu hvort verkefnið hafi verið stórt eða lítið.
Allt frá því að negla upp myndina sem er búin að liggja á gluggakistunni síðustu fjórar vikur eða brjóta saman þvottahrúguna sem hylur sófann. Það getur líka verið stórt verkefni eins og að mála húsið eða klára viðbygginguna sem virtist ætla að verða endalaus. Svona verk krefjast sýnilegrar orku og við sjáum árangurinn skýrt.
Góða tilfinningin sem fylgir því að virða fyrir sér útkomuna, leyfa sér að njóta tilfinningarinnar og hrósa sjálfum sér fyrir vel unnið verk. Jafnvel þótt það sé bara myndin sem komst loks upp á vegg.
Huglægu verkefnin eru snúnari. Þau eru ekki eins sýnileg. Allar ákvarðanir sem við tökum ættu að vera tengdar vitundinni um hvert við viljum stefna. Þegar við gleymum (eða frestum því) að hugsa um hvað við viljum og hvað okkur langar í lífinu, verður erfitt að taka stórar ákvarðanir og enn erfiðara að taka réttar ákvarðanir fyrir okkur sjálf.
Ef við vitum ekki hvað við viljum erum við líklegri til að fresta því að taka ákvarðanir hvort sem þær tengjast vinnunni, flutningum, bílnum, börnunum, hreyfingunni og bara því sem hvílir á huganum.
Ákvarðanirnar ættu að vera í takti við hvað við viljum og hjálpa okkur þá að stefna að því. Láta drauma rætast. Með því að gefa okkur tíma til að skoða langanir okkar og skoða möguleikana sem við höfum eða getum búið til, erum við að taka ákvörðun um að fresta ekki draumnum okkar heldur láta hann rætast.
Gefðu þér tíma og hugsaðu eitt ár fram í tímann. Hér eru tvö verkefni: Skrifaðu niður stóran draum og gerðu eitthvað í dag til þess að færa þig nær honum.
Vala Mörk, iðjuþjálfi.

Heilsuhornið
Mosfellingur 22. október 2015

Það þarf heilan bæ til að búa til fótboltabörn

Guðbjörg Fanndal

Guðbjörg Fanndal

Af barna- og unglingastarfi knattspyrnudeildar Aftureldingar

Íslenska fótboltaævintýrið er í algleymingi og nær hámarki þegar flautað verður til leiks á EM í Frakklandi næsta sumar. Á sama tíma geta Mosfellingar glaðst yfir farsælu barna- og unglingastarfi Knattspyrnudeildar þar sem iðkendum hefur fjölgað um þriðjung og hlutfall stúlkna aukist.
Mikið hefur verið fjallað um árangur íslenska landsliðsins og á hverju hann byggi. Nefnt hefur verið að undirstaðan liggi í góðu barna- og unglingastarfi. Bætt aðstaða með tilkomu gervigrasvalla og knattspyrnuhalla er einnig talin hafa skipt sköpum. Framlag þjálfara, foreldra og velunnara sem hafa lagt á sig mikið og óeigingjarnt starf er ómetanlegt. Þjálfarar hafa lagt metnað sinn í að sækja menntun og eru meðvitaðir um mikilvægi sitt sem leiðbeinendur og fyrirmyndir. Þátttaka foreldra hefur aukist jafnt og þétt og sjálfboðaliðar sjá um að móta umgjörð sem allt starfið byggir á. Allt eru þetta mikilvægir þættir og án þeirra rúllaði boltinn tæplega.

Við höfum átt því láni að fagna að búa yfir góðum þjálfarahópi. Lögð hefur verið áhersla á að gefa ungum þjálfurum tækifæri og hafa þeir þroskast og eflst með hverju viðfangsefni. Foreldrar hafa stutt vel við starfið eins og Liverpoolskólinn og Intersportmótið sanna. Hvorutveggja eru stórir viðburðir sem vekja athygli og laða að æ fleiri gesti. Því ber að fagna en nú er svo komið að umfang þeirra er orðið slíkt að nauðsynlegt er að staldra við og huga að framtíð þeirra.
Það er staðreynd að vinnan við þessa stóru viðburði sem og öll umsjón með barna- og unglingastarfinu hefur hvílt á of fáum herðum. Sömu aðilarnir draga vagninn of

Sigurður Rúnar Magnússon

Sigurður Rúnar Magnússon

lengi og þreytast. Slíkt endar með að þeir stíga til hliðar og nýir aðilar taka við stjórninni. Þannig er hætt við að reynsla og þekking tapist og mikil vinna felst í því að geta ekki fylgt í fótspor forvera sinna.
Við undirrituð höfum setið saman í stjórn barna- og unglingaráðs frá því í mars 2013 og erum stolt af framlagi okkar til starfsins en meðvituð um að margt er ógert og annað má betur fara. Mikilvægt er í starfi sem þessu að fá sem flesta að verki til að dreifa álagi og byggja upp þekkingu og reynslu. Það er einlæg ósk okkar að fleiri taki virkan þátt í starfinu til að þekking og reynsla glatist síður og vinna við frekari uppbyggingu dreifist á fleiri hendur.
Aðstaða til knattspyrnuiðkunar í Mosfellsbæ gæti verið betri. Aðeins allra yngstu iðkendur fá innitíma á veturna en aðrir verða að æfa úti óháð veðri. Úthlutun á innitímum er mikil vonbrigði þar sem stærsta deild félagsins fær ekki úthlutað tímum í samræmi við umfang og eðli starfsins. Það hefur komið niður á starfinu hjá yngri flokkunum og miðstigi hjá stúlkum.
Núverandi aðstaða er of lítil og viðhald er í lágmarki. Iðkendur eru orðnir rúmlega 400 og gera má ráð fyrir að þeim fjölgi um a.m.k. 100 á næstu tveimur árum. Núverandi aðstaða á Varmá rúmar ekki þann fjölda og stækkun er óhjákvæmileg. Gervigrasvellirnir eru börn síns tíma og brýnt að fá þá endurnýjaða. Nýtanlegur hluti Tungubakka minnkar á hverju ári vegna viðhaldsleysis og þeim fækkar sem vilja nota grasið í núverandi ásigkomulagi. Þannig er mikilvægt að huga að uppbyggingu og endurnýjun æfingasvæða deildarinnar ásamt endurbótum í vallarhúsum.

Knattspyrnudeildin er stærsta deild Aftureldingar með um þriðjung af barna- og unglingastarfi félagsins. Okkur þykir framlag félagsins til starfsins ekki nægilegt. Yfirumsjón, samhæfing og stuðningur mætti vera meiri. Öll vinna við skráningar og innheimtu æfingagjalda hvílir á deildum og sjálfboðaliðum þeirra en ekki á skrifstofu félagsins. Engin íþróttafulltrúi er starfandi hjá félaginu sem hefur í för með sér að verkefni sem þeir sinna alla jafna lenda hjá deildunum

Við höfum hér rakið helstu atriði er lúta að barna- og unglingastarfi Knattspyrnudeildar. Margt hefur áunnist og er það vel en viðfangsefnin eru mörg og aðkallandi. Það er okkar sannfæring að við getum leyst þau í sameiningu enda þarf heilan bæ til að búa til fótboltabörn. Takist okkur það er framtíð knattspyrnunnar í Mosfellsbæ björt.

Guðbjörg Fanndal Torfadóttir er móðir tveggja barna sem stunda íþróttir hjá Aftureldingu. Hún hefur setið í stjórn barna- og unglingaráðs knattspyrnudeildar frá 2012 og verið formaður ráðsins frá 2013.
Sigurður Rúnar Magnússon er faðir tveggja barna sem stunda íþróttir hjá Aftureldingu. Hann hefur setið í stjórn barna- og unglingaráðs knattspyrnudeildar sem gjaldkeri frá 2013. Hann er einnig gjaldkeri karatedeildar frá 2014.

Greinin birtist í Mosfellingi 22. október 2015

Gervigrasvöllurinn að Varmá veturinn 2015 – 2016

Sigurður Guðmundsson

Sigurður Guðmundsson

Nú þegar vetraræfingar á gervigrasvellinum eru farnar af stað á fullum krafti er rétt að benda á nokkur atriði sem koma til umræðu á hverjum vetri. Völlurinn er keyrður með hámarks kyndingu yfir vetrartímann eða með eins háu hitastigi og völlurinn þolir, hitakerfið undir vellinum ræður með því móti við að hita völlinn og bræða snjó að ákveðnu marki. Við viss skilyrði er mögulegt að skafa snjó af vellinum sem hitalagnirnar ráða ekki við og er það gert um leið og aðstæður og veður leyfir. Komi sú staða upp, stefnum við að ljúka því áður en æfingar hefjast um miðjan daginn. Þessar aðstæður skapast stundum þegar snjóar mjög mikið og hitastig er rétt ofan við frostmark.
Völlurinn er ekki mokaður þegar skafrenningur er og holklaki myndast í miklu frosti. Þá er besta leiðin að æfa á vellinum og troða þannig niður frosnu skánina/klakann, þá molnar/brotnar hann niður og hitalagnir vallarins bræða hann.
Ekki verður hjá því komist að æfingar og leikir munu falla niður einhverja daga í vetur vegna veðurs, jafnt hér eins og á öðrum gervigrasvöllum. Munum við reyna okkar besta til að halda vellinum opnum eins og aðstæður leyfa.

Síðasta vetur kom á daginn að völlurinn að Varmá var mun oftar æfinga- og leikfær en vellirnir sem næstir okkur eru í Grafarvogi og Grafarholti.

Hanna Símonardóttir

Hanna Símonardóttir

Fundað hefur verið með yfirþjálfara knattspyrnudeildar til að undirbúa þjálfara undir að hafa hjá sér plan B ef æfingar falla niður á vellinum í vetur, vegna snjóa eða veðurs, svo hægt sé að taka á móti iðkendum á æfingatímum og finna þeim verkefni. Við vonum að sjálfsögðu að þeir dagar verði færri en nokkru sinni fyrr.

Með fótboltakveðju,
Sigurður Guðmundsson, íþróttafulltrúi.
Hanna Símonardóttir, vallarstjóri.

Greinin birtist í Mosfellingi 22. október 2015

Dagur minninga og þakklætis

Sr. Ragnheiður Jónsdóttir

Sr. Ragnheiður Jónsdóttir

Sorgin er hluti af lífinu. Hún er fylgikona ástarinnar því allir sem hafa elskað eiga það á hættu að missa og syrgja. Sorgin getur verið sársaukafull og erfið en við eigum þó aldrei að bæla hana niður eða afneita henni, ekki frekar en við viljum skiljast við minningarnar um þau sem við höfum elskað eða bæla ástina okkar niður.
Það er misjafnt hvernig syrgjendur vinna úr missi eftir andlát ástvinar. Sumir heimsækja gröf hins látna reglulega, aðrir sjaldan eða aldrei. Sumum líður best með að hlutir hins látna séu óhreyfðir í langan tíma, aðrir vilja taka til og fjarlægja þá sem fyrst. Margir tjá sig á Facebook. Sumir tala um hinn látna eða skrifa béf til viðkomandi. Öðrum finnst minningarnar dofna fljótt. Suma dreymir lifandi drauma oft, jafnvel á hverri nóttu, um þann sem þau hafa misst. Þetta eru allt eðlileg viðbrögð.
Þegar við syrgjum erum við að ná tökum á því sem hefur breyst í lífi okkar. Á sama tíma leitum við nýrra leiða til lifa áfram með því tómarúmi sem verður til við missinn. Til að lifa með sorg, söknuði, tómleika og ótta. Til að lifa án hennar eða hans sem hefur kvatt, til lifa án framtíðarinnar sem við töldum örugga. Þetta tekur tíma og rými í lífinu okkar, rétt eins og ástin og minningarnar.
Í árinu eru nokkrir dagar sem eru teknir frá fyrir minningarnar og þakklætið. Einn þeirra er Allra heilagra messa sem við höldum upp á 1. nóvember. Í kirkjum landsins er boðið til fjölbreyttra bænastunda þar sem við minnumst látinna. Kirkjugarðarnir eru líka opnir. Þangað er hægt að fara, eiga sína stund, kveikja á kerti, minnast og þakka. Þú ert velkomin í garð og til kirkju, Guð blessi þig, blessi minningarnar þínar og ástina og helgi sorg þína.

Sr. Árni Svanur Daníelsson

Sr. Árni Svanur Daníelsson

Ragnheiður Jónsdóttir og Árni Svanur Daníelsson.
Sóknarprestar í Mosfellsprestakalli og Reynivallaprestakalli.

Greinin birtist í Mosfellingi 22. október 2015

Náttúran og umhverfið í öndvegi

Bjarki Bjarnason formaður umhverfisnefndar Mosfellsbæjar.

Bjarki Bjarnason formaður umhverfisnefndar Mosfellsbæjar.

Um miðjan septembermánuð verður náttúrunni og umhverfinu gefinn sérstakur gaumur hér í Mosfellsbæ og viðamikil dagskrá helguð þessum mikilvægu málaflokkum.
Að hluta til er um að ræða fjölþjóðlegt átak um mikilvægi þess að vernda umhverfið og náttúruna en einnig er um séríslenskt framtak Read more

Kæru Mosfellingar

Haraldur Sverrisson bæjarstjóri Mosfellsbæjar.

Haraldur Sverrisson bæjarstjóri Mosfellsbæjar.

Mig langar að þakka fyrir samstarfið á bæjarhátíðinni okkar, Í túninu heima, sem fram fór helgina 28.-30. ágúst. Hátíðin var einstaklega vel heppnuð og bænum okkar til mikils sóma.
Svona verkefni verður ekki unnið nema með því að allir hjálpist að. Það skiptir miklu máli að fá að borðinu fyrirtæki og félagasamtök og auðvitað íbúana sjálfa sem hafa svo sannarlega gert Í túninu heima að ómissandi skemmtun í sumarlok.
Hátíðin virðist fara stækkandi með árunum og sífellt fleiri gestir sækja Mosfellsbæ heim. Dagskráin endurspeglaði mannlífið í bænum sem er í senn fjölbreytt og skemmtilegt. Hún minnir okkur á hvað við erum rík af umhverfinu, náttúrunni og mannauðnum.

Heilsa og umhverfi
Eins og flestir vita er Mosfellsbær Heilsueflandi samfélag og hefur tekið forystu í að innleiða verkefnið ásamt Heilsuvin ehf. og Embætti landlæknis. Heilsuefling er víðtækt hugtak og tengist heilsu og líðan fólks og aðgengi þess að heilsusamlegum valmöguleikum. Við höfum tengt heilsu við næringu og hreyfingu og erum nú á öðru ári í innleiðingu verkefnisins.

Til að minna á þessar áherslur í daglega lífinu ætlar Mosfellsbær og Heilsuvin ehf. að gefa fjölnota innkaupapoka inn á hvert heimili í Mosfellsbæ. Markmið með dreifingu pokanna er meðal annars að stuðla að minni notkun plasts í umhverfinu og að hafa þannig jákvæð áhrif á náttúruna og heilsu manna og dýra.
Ég vona að þetta framtak falli í jákvæðan jarðveg og efli okkur enn frekar til samstöðu og uppbyggingar í samfélaginu.

Iðkendur frjálsíþróttadeildar Aftureldingar munu dreifa pokunum dagana 18.-20. septem­ber næstkomandi.

Haraldur Sverrisson
bæjarstjóri Mosfellsbæjar

Greinin birtist í Mosfellingi 10. september 2015

Hver er þín uppáhaldshreyfing?

Ólöf Kristín Sívertsen

Ólöf Kristín Sívertsen

Við í Mosfellsbæ tökum nú þátt í Hreyfivikunni „Move Week“ í annað sinn 21. – 27. september nk. Hreyfivikan er hluti af stóru lýðheilsuverkefni sem fram fer um gjörvalla Evrópu á sama tíma.
Markmiðið er að fá hundrað milljónir fleiri Evrópubúa til að hreyfa sig reglulega fyrir árið 2020 og eru allir hvattir til að finna sína uppáhaldshreyfingu. UMFÍ heldur utan um verkefnið á Íslandi.

Kynningar, göngur og söngur
Það verður mikið um að vera í Mosfellsbæ þessa viku og má þar m.a. nefna kynningu á starfsemi Aftureldingar og Hestamannafélagsins Harðar. Þá mun Ferðafélag Íslands standa fyrir gönguviku þar sem gengið verður á fellin okkar og um leið hægt að safna stimplum og vinna til verðlauna. Þá mun verða boðið upp á fjölskyldu- og hreyfimessu með Hafdísi Huld í Mosfellskirkju þar sem farið verður í leiki að messu lokinni. Jafnframt munu börnin í sunnudagaskólanum í Lágafellskirkju setja niður haustlauka.

Opnir tímar og opin hús
Fyrir áhugasama þá er um að gera að kynna sér og nýta alla þá opnu tíma sem verða í boði þessa vikuna. Þá er öllum boðið að mæta sér að kostnaðarlausu og án skuldbindinga. Vala og Gaui verða með opna ketilbjöllutíma, opið verður í tækjasal og alla tíma í World Class laugardaginn 26. september og svo mun Félag eldri borgara bjóða upp á opna tíma í vatnsleikfimi, ringó og fleiru skemmtilegu.
Líkamsræktarstöðin Elding verður með opið hús alla vikuna og býður jafnframt eldri borgurum í Thai Chi. Hestamannafélagið Hörður mun einnig opna sínar dyr og bjóða gestum og gangandi að koma við í Reiðhöllinni og hesthúsunum og þiggja þar kaffisopa og meðlæti.
Síðan er upplagt fyrir fjölskyldufólkið að kíkja í opna fjölskyldutíma sem Mosfellsbær stendur fyrir að Varmá í hádeginu á laugardögum í vetur.

Tökum þátt
Þetta er einungis brot af því sem um verður að vera í þessari skemmtilegu viku og sem fyrr hvetjum við ykkur eindregið til að taka þátt í þessu frábæra verkefni. Frekari upplýsingar verður að finna á www.umfi.is þar sem hægt er að smella á Hreyfivikuna, Ísland og Mosfellsbæ.

Ólöf Kristín Sívertsen, lýðheilsufræðingur hjá Heilsuvin og verkefnisstjóri Heilsueflandi samfélags í Mosfellsbæ.

Greinin birtist í Mosfellingi 10. september 2015

Samgönguvika í Mosfellsbæ 16.-22. september

Tómas G. Gíslason. Umhverfisstjóri Mosfellsbæjar.

Tómas G. Gíslason.
Umhverfisstjóri Mosfellsbæjar.

Dagana 16.-22. september mun Mosfellsbær taka þátt í Evrópsku samgönguvikunni, European Mobility Week í tíunda sinn.
Mosfellsbær hefur verið virkur þátttakandi í samgönguvikunni undanfarin ár og staðið fyrir margs konar viðburðum í tilefni vikunnar, bæði í Mosfellsbæ og víðs vegar á höfuðborgarsvæðinu í samstarfi við Read more