Friðland við Varmárósa stækkað

Umhverfis- og auðlindaráherra, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, hefur skrifað undir stækkun á friðlandinu við Varmárósa í Mosfellsbæ.
Með stækkuninni er svæðið sem friðlýsingin tekur til um 0,3 ferkílómetrar að flatarmáli (30 hektarar), sem er um þrisvar sinnum stærra svæði en áður var, og hefur það markmið að vernda náttúrulegt ástand votlendis og sérstakan gróður sem á svæðinu er að finna.
Varmárósar voru fyrst friðlýstir árið 1980 og friðlýsingin svo endurskoðuð árin 1987 og 2012, en svæðið hefur verið á náttúruminjaskrá frá árinu 1978.

Verndargildi svæðisins
Verndargildi svæðisins felst fyrst og fremst í því að þar er að finna fágæta plöntutegund, fitjasef (Juncus gerardii), sem vex þar í þéttum breiðum. Stækkað friðland Varmárósa nær einnig yfir mikilvægt fæðusvæði ýmissa fuglategunda og búsvæði sjaldgæfra plöntutegunda.
Varmárósar eru annar af tveimur þekktum fundarstöðum fitjasefs hérlendis en tegundin hefur verið á válista Náttúrufræðistofnunar Íslands frá 2018.
„Bæjarstjórn Mosfellsbæjar hefur fylgst náið með þessu verkefni og stutt tillögur og vinnu umhverfisnefndar í hvívetna. Verndun og endurheimt votlendissvæða eru mikilvæg verkefni á sviði umhverfismála og samvinna Mosfellsbæjar við umhverfis- og auðlindaráðuneytið og umhverfisstofnun í þessi verkefni hefur verið mjög farsæl.“ segir Haraldur Sverrisson bæjarstjóri Mosfellsbæjar.

Fjölskrúðugt líf í fjöru og á landi
„Votlendissvæði hafa átt undir högg að sækja undanfarna áratugi. Ég tel mikilvægt að við náum að tryggja vernd þeirra og endurheimt og fagna því að finna hve ríkur vilji hefur verið af hálfu Mosfellinga til að stuðla að vernd þessa einstaka svæðis.
Friðlýsing svæðisins hefur fram til þessa og mun enn frekar hér eftir stuðla að því að íbúar og gestir svæðisins geti notið þess fjölskrúðuga lífs sem finna má í fjöru og á landi við þessa fallegu árósa,“ sagði Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfis- og auðlindaráðherra við undirritun friðlýsingarinnar.
Viðstaddir voru fulltrúar bæjarstjórnar og umhverfisnefndar Mosfellsbæjar, ásamt starfsmönnum sveitarfélagsins og fulltrúum Umhverfisstofnunar og ráðuneytisins, en stækkunin hefur verið unnin í góðu samráði og samvinnu fulltrúa þessara aðila.