Bryndís Haraldsdóttir

Ný bæjarstjórn

Bryndís Haraldsdóttir

Bryndís Haraldsdóttir

Um miðjan þennan mánuð lét ég af störfum sem bæjarfulltrúi, ég hef verið þeirrar gæfu aðnjótandi að sitja í bæjarstjórn í 8 ár og sem varamaður 8 ár þar á undan.
Það eru því orðin heil 16 ár síðan ég kom fyrst að bæjarmálunum. Það hefur verið ótrúlega skemmtilegur tími og ég verð að viðurkenna að það er ekkert verkefni sem ég hef tekið að mér (ef frá er talið foreldrahlutverkið) sem hefur verið jafn skemmtilegt og lærdómsríkt og bæjarfulltrúahlutverkið.
Ég hef mikla trúa á Mosfellsbæ, ég veit að sveitarfélagið er vel rekið, hér eru bæði góðir skólar og leikskólar, íþrótta- og tómstundastarf er í miklum blóma og síðast en ekki síst er sveitarfélagið fallegt. Mosfellsbær er umvafinn fallegri náttúru, við erum innrömmuð fellum, ám og Leirvoginum. Endalaus tækifæri til útivistar og hreyfingar í túninu heima. Sveitarfélagið hefur vaxið mikið á síðustu árum og nú erum við komin yfir 10 þúsund. Það er bæði ánægjulegt en líka krefjandi verkefni þegar sveitarfélagið vex hratt bæði hvað varðar skipulagsmál svo og uppbyggingu innviða og nærþjónustu.

Höldum í sérstöðu Mosfellsbæjar
Ég hef þá sýn að Mosfellsbær eigi að byggja á sérstöðu sinni sem er bæði náttúrutengd og samfélagstengd. Þannig er mikilvægt að þrátt fyrir stækkun sveitarfélagsins og óhjákvæmilega og eðlilega þéttingu byggðar þá haldi sveitarfélagið samt í þá sérstöðu sína að hér sé hátt hlutfall sérbýla, hér sé stutt í náttúru og að við séum grænn og umhverfisvænn bær. Mosfellsbær hefur lengið verið eftirsóknarverður staður til að búa á og þá sérstaklega fyrir fjölskyldufólk en hvergi á höfuðborgarsvæðinu er hlutfall barna jafn hátt og hér í Mosfellsbæ.
En hvað samfélagslega þáttinn varðar þá er það ekki síst hlutverk okkar allra íbúa að tryggja að hér verði áfram sá þorpsbragur sem löngum hefur einkennt Mosfellssveitina. Okkur er umhugað um náungann og samfélagið okkar. Sá mikli samfélagslegi auður sem felst í sjálfboðastarfi allra sem koma að íþrótta- og tómstundafélögum hér í bæ er ómetanlegur. Það að við fjölmennum á þorrablót, brennu og bæjarhátíð og skemmtum okkur saman er líka mikilvægur hluti af öflugu og góðu samfélagi. Höldum því áfram.

Takk fyrir mig
Ég vil óska öllum nýkjörnum bæjarfulltrúum velfarnaðar í störfum sínum. Ég vona að nýrri bæjarstjórn auðnist að vinna saman að því að tryggja að það verði áfram best að búa í Mosfellsbæ. Ég vil þakka öllum þeim kjörnu fulltrúum sem ég hef unnið með á vettvangi bæjarstjórnar og nefnda bæjarins á síðustu árum. Einnig vil ég þakka því frábæra starfsfólki sem vinnur fyrir Mosfellsbæ en það hefur verið einstaklega ánægjulegt að kynnast þeim góða hópi sem vinnur á hverjum degi fyrir þjónustufyrirtækið Mosfellsbæ.
Síðast en ekki síst vil ég þakka kjósendum fyrir að hafa treyst mér fyrir því mikilvæga starfi sem bæjarfulltrúastarfið er, það eru forréttindi að fá að sinna því. Ég hef lagt mig alla fram við að gera það af metnaði og alhug. Það er aldrei hægt að gera þannig að öllum líki en ég hef ávallt haft hagsmuni heildarinnar að leiðarljósi. Í hlutverki kjörins fulltrúa lærir maður að málin geta oft verið mun flóknari en virðist í fyrstu og það er að mörgu sem þarf að huga áður en ákvörðun er tekin.
Þrátt fyrir að hverfa af vettvangi bæjarstjórnar mun ég áfram í starfi mínu sem þingmaður fylgjast með rekstri sveitarfélagsins og leggja mitt af mörkum við að tryggja framgang verkefna sem heyra undir ríkisvaldið en þjóna hagsmunum okkar hér í bæ. Sérstaklega má þar nefna stækkun hjúkrunarheimilis og umferðaröryggismál á Vesturlandsvegi og Þingvallavegi.

Bryndís Haraldsdóttir
þingmaður

Tómas G. Gíslason

Flokkun á plasti í Mosfellsbæ

Tómas G. Gíslason

Tómas G. Gíslason

Mosfellsbær hefur frá því sl. vor boðið íbúum upp á aukna þjónustu varðandi flokkun á plasti frá heimilum til endurvinnslu, þar sem heimilt er að flokka plast í lokuðum plastpokum í gráu sorptunnuna.
Plastflokkun í plastpoka er samstarfsverkefni SORPU og fjögurra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, Mosfellsbæjar, Hafnafjarðar, Garðabæjar og Seltjarnarnesbæjar. Sérhæfður vélbúnaður SORPU flokkar síðan plastið frá öðrum úrgangi og kemur til endurvinnslu. Ekki er nauðsynlegt að setja hreina plastið í sérstaka poka en þeir þurfa að vera úr plasti. Íbúar geta því t.d. notað innkaupapoka eða aðra plastpoka sem til falla á heimilum. Markmiðið er að auka endurvinnslu og draga úr urðun plasts og endurnýta þannig betur plastið sem hráefni.
Verkefnið hefur farið vel af stað og hefur magn af flokkuðu plasti frá íbúum í Mosfellsbæ aukist verulega. Þó er ennþá talsvert um að íbúar fleygi plasti óflokkuðu með blönduðum heimilisúrgangi, og því er tækifæri til að gera enn betur. Íbúar í Mosfellsbæ eru því hvattir til þess að kynna sér þessa nýju leið til flokkunar á plasti í plastpokum í gráu tunnuna, en einnig má benda á að hægt er að skila flokkuðu plasti á grenndargámastöðvum við Háholt, Olís Langatanga, Bogatanga og Dælustöðvarveg, auk endurvinnslustöðvar SORPU við Blíðubakka.
Vegna þessara breytinga, er nýjum límmiðum dreift með þessu eyðublaði Mosfellings og eru íbúar hvattir til að líma þá innan á lok sorptunna sinna, bæði bláu pappírstunnuna og gráu tunnuna fyrir almennt sorp og plast.

Hvers vegna að flokka plast?
Áætlað er að á árinu 2017 hafi að jafnaði um 27 kg af óflokkuðu plasti frá hverjum íbúa á höfuðborgarsvæðinu endað í hefðbundinni sorptunnu og farið á urðunarstað SORPU í Álfsnesi. Eingöngu um 5 kg af plasti á íbúa skilaði sér flokkað til endurvinnslu. Markmiðið er að auka þetta magn verulega og er plastflokkun í plastpoka í gráu tunnuna mikilvægt skref í þá átt.

Tómas G. Gíslason
Umhverfisstjóri Mosfellsbæjar

Sigrún Pálsdóttir

Pólitísk afskipti Varmárskóla af kosningabaráttunni

Sigrún Pálsdóttir

Sigrún Pálsdóttir

Þann 24. maí síðastliðinn birtist færsla á Facebook-síðu Varmárskóla þess efnis að ónafngreindir aðilar væru að vega að skólastarfinu og var sami texti settur á vef skólans daginn eftir.
Af samhengi og efni pósta í kjölfarið og gagnrýni sem fram kom á opnum íbúafundi í Hlégarði 24. maí var engum blöðum um það að fletta við hverja var átt, þ.e. frambjóðendur Í-lista. Færslunni í nafni skólans var dreift víða um netið og voru kjósendur m.a. hvattir til að kjósa listann ekki.
Nú er Varmárskóli opinber stofnun sem rekin er af Mosfellsbæ. Hann er stærsta uppeldisstofnun sveitarfélagsins og einn af stærstu skólum landsins. Færslan á samskiptasíðunni birtist tveimur sólarhringum fyrir kosningar. Sú tímasetning er ekki tilviljun.

Afskipti D-lista
Það sem gerir málið alvarlegra en ella er að skólayfirvöld í Mosfellsbæ lögðu blessun sína yfir færsluna með því að taka undir hana, þ.e. núverandi og fyrrverandi formenn fræðslunefndar, Kolbrún Þorsteinsdóttir og Hafsteinn Pálsson frambjóðendur D-lista. Bæði voru í framboði og má líta svo á að þessi aðför hafi því hentað þeim persónulega.
Ef marka má tilsvör bæjarstjóra og formanns fræðslunefndar í umræðum um málið á fundi bæjarstjórnar nr. 718 þótti fulltrúum D-lista ekkert tiltökumál að stofnanir sveitarfélagsins væru notaðar til að hafa áhrif á niðurstöður kosninga. Bæjarstjóri sagðist hafa heyrt „kjaftasögur“ og formaður fræðslunefndar talaði um „ótrúlegar tröllasögur“. Engin svör fengust þó við því um hvað þær fjölluðu, hverjir sögumennirnir voru eða hvernig opinberri stofnun datt yfirleitt í hug að færa sér ósómann í nyt til að skaða tiltekið framboð korteri fyrir kosningar.
Hvað sem öðru líður vekja afskiptin upp áleitnar spurningar um fagmennsku í skólamálum og siðferði í stjórnmálum.

Framlag Íbúahreyfingarinnar til skólamála
En hvað var svona ógnandi? Getur verið að það hafi verið ákall Íbúahreyfingarinnar um úrbætur í skólamálum á kjörtímabilinu? Undir eðlilegum kringumstæðum myndi fólk ætla að starfsmenn Varmárskóla hefðu fulla ástæðu til að taka því fagnandi. En hér það helsta:
• Byggt verði nýtt mötuneyti við Varmárskóla;
• Kæliklefum fjölgað í mötuneytinu til að koma í veg fyrir að matvæli skemmist;
• Settar verði upp færanlegar stofur fyrir tónlistarkennslu á skólatíma fyrir yngri nemendur í Varmárskóla;
• Bæjaryfirvöld láti sig ónægju kennara varða í kjölfar nýrra kjarasamninga;
• Endurskoða áætlanir um uppbyggingu skólamannvirkja vegna fyrirsjáanlegrar fjölgunar nemenda í Varmárskóla;
• Hvatt til að fram fari opin umræða í fræðslunefnd um áskoranir í skólastarfi;
• Starfsumhverfi kennara verði bætt;
• Sérfræðiþjónusta við börn með sérþarfir og fagleg stoðkennsla verði aukin til bæta líðan nemenda og að gera skóla án aðgreiningar betur mögulegan;
• Bæjarráð fái árlega skýrslu um eineltismál í fyrirtækjum og skólum Mosfellsbæjar inn á borð til sín til að kanna umfang eineltismála og bregðast við þeim;
• Stofna sérstakt embætti jafnréttisfulltrúa til að styðja við jafnréttis- og kynjafræðslu í skólunum, auk þess að fræða skólabörn um hinar ýmsu birtingarmyndir ofbeldis;
• Óháður aðili verði fenginn til að gera úttekt á Varmárskóla vegna óánægju foreldra með mikilvæga þætti í skólastarfinu;
• Mosfellsbær veiti skólum/kennurum árleg hvatningarverðlaun til að verðlauna það sem vel er gert og vekja athygli íbúa á skólastarfinu.

F.h. Íbúahreyfingarinnar
Sigrún H Pálsdóttir

Anna Sigríður Guðnadóttir

Eftir kosningar

Anna Sigríður Guðnadóttir

Anna Sigríður Guðnadóttir

Ég leyni því ekki að niðurstöður kosninganna þann 26. maí voru vonbrigði fyrir Samfylkinguna í Mosfellsbæ.
Framboðum fjölgaði til muna í bænum við þessar kosningar frá þeim síðustu og ljóst að mun meiri samkeppni yrði um atkvæðin. Enda kom það á daginn og niðurstaðan varð að Samfylkingin tapaði einum bæjarfulltrúa.
Miklar breytingar verða nú í bæjarstjórn. Í minnihluta á síðasta kjörtímabili voru tveir flokkar en á þessu nýhafna kjörtímabili verða þeir fjórir og hver þeirra með einn fulltrúa. Vinstri græn höfnuðu tilboði þessara flokka um meirihlutaviðræður og töldu sínum áherslum og málefnum best borgið í fangi Sjálfstæðisflokksins líkt og áður sem kom kannski ekki á óvart.
Ásýnd nýrrar bæjarstjórnar verður einnig gjörbreytt því einungis tvær konur munu sitja í níu fulltrúa bæjarstjórn næsta kjörtímabil. Það er sorgleg staða árið 2018 og endurspeglar að stjórnmálaflokkar treysta konum síður til að sitja í oddvitasætum.
Á síðasta kjörtímabili náðum við Ólafur Ingi bæjarfulltrúar S lista góðum árangri og fengum samþykktar margar tillögur um málefni sem flokkurinn hafði sett á oddinn í kosningabaráttunni 2014. Þeim árangri náðum við með málefnalegu starfi og staðfestu. Þrátt fyrir breytta stöðu þá mun ég sem bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar halda áfram að vinna málefnum okkar jafnaðarmanna framgang innan bæjarstjórnar og nýta til þess málefnalegar leiðir.
Þeim sem ákváðu að treysta Samfylkingunni fyrir atkvæði sínu þakka ég af heilum hug. Full auðmýktar gagnvart verkefninu lofa ég að gera mitt allra besta til að vinna að áherslum okkar á ábyrgan rekstur, lýðræðislegt samráð og gagnsæi, mannvænt skipulag, jafnrétti, sjálfbærni og umhverfismál með hagsmuni framtíðarkynslóða í huga, að ógleymdri félagslegri samhjálp á grunni virðingar og mannréttinda, en allar þessar áherslur miða að því að auka jöfnuð, velsæld og gleði í bænum okkar góða.

Anna Sigríður Guðnadóttir
bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar

Guðjón Jensson

Finnsku húsin í Arnartanga

finnsku

Guðjón Jensson

Guðjón Jensson

Aðfaranótt 23. janúar 1973 hófst mikið eldgos í Heimaey eins og kunnugt er.
Í vetur sem leið voru því 45 ár liðin frá þessum atburði. Frækilegur brottflutningur fólks varð víðfrægur um allan hinn upplýsta heim og dáðust margar þjóðir að hversu Íslendingar reyndust úræðagóðir þegar mikið reyndi á.

Víða barst aðstoð erlendis frá. Norðurlöndin brugðust vel við og sendu hingað heilu raðhúsin til að gefa flóttafólkinu úr Vestmannaeyjum. Stofnaður var sjóður, Viðlagasjóður, og helsti tekjustofn hans var að lagður var sérstakur skattur og bætt við þáverandi söluskatt sem var undanfari virðisaukaskattsins. Þessi viðbótarskattur nam 2% og var hugsunin að hafa þessa skattheimtu tímabundna uns afleiðingarnar þessa goss yrðu til lykta leiddar. En skatturinn stendur enn þrátt fyrir að langur tími sé liðinn!

Í Mosfellsbæ voru byggðar 8 raðhúsalengur með alls 35 íbúðum og standa húsin við Arnartangann. Fram á níunda áratug síðustu aldar var Arnartangi vestasta byggðin í Mosfellssveitinni gömlu. Þessi hús eru falleg, einföld en praktísk og hafa reynst mjög vel enda hæfilega stór með ofurlitlum garði og hafa alltaf verið vinsæl. Er að mörgu leyti undarlegt að ekki séu byggð fleiri hús í svipuðum stíl og stærð.
Raðhúsin voru sérstök gjöf Finna hugsuð til að rétta Íslendingum hjálparhönd í erfiðleikum þeirra vegna eldgossins á Heimaey. Þau eru byggð úr timbri á steyptum sökklum að hluta til á steyptum grunni. Þau voru endurhönnuð með sérstöku tilliti til einangrunar, jarðskjálftahættu og veðurs á Íslandi enda eru aðstæður hér gjörólíkar en í Finnlandi sem er eitt skógríkasta land heims.

Lengi vel nutu húsin í Arnartanganum ekki skógarskjóls en nú eru vaxin upp tré töluvert upp fyrir lágreista byggðina. Austan við Arnartanga var fyrir um 30 árum plantað þremur löngum röðum af öspum sem hafa myndað mjög gott skjól fyrir austlægum áttum. Aspir vaxa yfirleitt mjög hratt en lifa fremur sjaldan lengur en hálfa öld, þá hrörna þær, fúna og deyja. Og þá geta margar og háar aspir reynst stórhættulegar þá Kári gamli er í essinu sínu.
Í Mosfellsbæ getur orðið nokkuð hvasst einkum í suðaustlægum áttum á vetrum. Nú þarf senn að huga að endurnýjun trjáa á þessum slóðum af þessum ástæðum og gróðursetja jafnvel aðrar hentugri tegundir. Má þar nefna sitkagreni sem vex og dafnar og getur orðið 300 ára gamalt en orðið mjög hátt, jafnvel hærra en turn Hallgrímskirkju. Sitkagreni nær hátt í hundrað metra í upprunalegu heimkynnum sínum í Norður Ameríku en verða hér varla mikið hærri en 30-40 metrar. En spurning er hvort við viljum hafa svo há tré í þéttbýli?

Í tilefni af því að finnski forsetinn Kekkonen kom hingað til lands að afhenda Íslendingum Viðlagasjóðshúsin á sínum tíma voru reistar tvær flaggstengur sem enn má sjá milli raðhúsanna og asparskógarins. Milli stanganna var komið fyrir hraunsteini úr Heimaey og fest á hann plata með áletrun um þennan atburð. Sú plata sem nú er mun ekki vera sú upprunalega því sú var úr kopar og fékk ekki að vera þar lengi og þjófar numið hana á brott enda eru þjófar mjög athugulir á fémæti.

Þegar Vigdís Finnbogadóttir var forseti barst hingað önnur gjöf frá finnsku þjóðinni sem minna bar á en þeirri fyrri en ekki síðri. Var það fræpoki með töluverðum slatta af fræi hengibjarkar (betula pendula). Hún er náskyld íslensku ilmbjörkinni enda hvoru tveggja norrænar tegundir.
Nú er liðinn um aldarfjórðungur frá þessari seinni gjöf og hengibjarkirnar finnsku hafa eignast vonandi þúsundir afkvæma sem dafna í íslenskri jörð. Er það tillaga mín að við komum nokkrum afkomendum þessara hengibjarka við minningamarkið austan við raðhúsin finnsku svo þar megi vaxa finnsk-íslenskur trjálundur sem kærkomin viðbót.

Vel gæti ég trúað að einhverjum þætti þetta vera hálfgert tildur en þess ber að geta að við eigum að hlúa sem best að gömlum vináttuböndum og efla þau eftir mætti. Og hvað er ekki betra en trjágróðurinn sem veitir okkur bæði mannfólkinu og fuglum himinsins mikilvægt skjól og yndi.

Guðjón Jensson
arnartangi43@43@gmail.com

Margrét Guðjónsdóttir

Hlakka til að geta beitt þekkingu minni

Margrét Guðjónsdóttir

Margrét Guðjónsdóttir

Að taka þátt í sveitarstjórn er ábyrgðarfull ákvörðun. Traust íbúanna á kjörnum fulltrúum og starfsmönnum sveitarfélagsins er forsenda hins staðbundna lýðræðis.
Ég hef búið í Mosfellsbæ frá árinu 1989 og þekki bæinn vel. Eitt af þeim málum sem ég hef brennandi áhuga á eru skipulagsmál. Gríðarleg uppbygging hefur átt sér stað í Mosfellsbæ síðustu ár, sem er jákvætt, en samhliða þurfum við að standa vörð um okkar fjölbreyttu og fallegu náttúru sem er okkar sérstaða á höfuðborgarsvæðinu.

Skipulagsvaldið er í höndum sveitarstjórna en við framkvæmd þess verða íbúar að geta treyst því að jafnræðis sé gætt auk þess sem festa sé í framkvæmd skipulagsins og því verði almennt ekki breytt nema veigamiklar ástæður mæli því með.
Ég vil leggja áherslu á að fá íbúana í lið með okkur, hlusta, taka við rökum, leita til þeirra til að afla upplýsinga og þekkingar og vinna saman að málefnum sveitarfélagsins. Það eru íbúarnir sem eru sérfræðingar í nærumhverfinu og geta komið með áhugaverðar lausnir.

Mosfellsbær er yndislegur staður til að búa í og hlakka ég til að geta beitt þekkingu minni íbúum hans til góðs.

Margrét Guðjónsdóttir
skipar 2. sæti á lista Vina Mosfellsbæjar.

Bjarki Bjarnason

Kjósum V-listann!

Bjarki Bjarnason

Bjarki Bjarnason

Ágætu Mosfellingar. Hér á eftir verður greint frá nokkrum stefnumálum V-listans í komandi sveitarstjórnarkosningum.

Fræðslumál
Fræðslumálin eru mjög viðamikill málaflokkur, enda rekur sveitarfélagið bæði leikskóla og grunnskóla bæjarins. Á þessu kjörtímabili hefur Bryndís gegnt varaformennsku í fræðslunefnd en á þeim vettvangi hefur bygging Helgafellsskóla verið stærsta verkefnið.
VG stendur vörð um öflugt skólastarf á öllum vígstöðvum; við viljum að gerð verði áætlun um að eyða biðlistum fyrir tónlistarnám í Listaskóla Mosfellsbæjar, stefna að því skólamáltíðir verði gjaldfrjálsar og að leikskólagjöld verði felld niður í áföngum.

Íþrótta- og tómstundamál
Blómlegt íþrótta- og tómstundastarf í Mosfellsbæ byggist á náinni samvinnu bæjarfélagsins og frjálsra félagasamtaka. V-listinn vill styrkja þetta samstarf enn frekar og að allri gjaldtöku fyrir íþrótta- og tómstundastarf verði stillt í hóf. Við viljum auka hlut almenningsíþrótta fyrir alla aldurshópa, styrkja félagsstarfið í Bólinu og ungmennahúsi og efla samstarfið við ungmennaráð Mosfellsbæjar.

Bryndís Brynjarsdóttir

Bryndís Brynjarsdóttir

Velferðarmál
Aðgengi allra hópa samfélagsins að lífsins gæðum á að vera tryggt, óháð aldri, heilsu og þjóðerni. V-listinn vill að gerð verði áætlun um að stytta biðlista eftir félagslegum íbúðum og auka framboð á leiguhúsnæði í samvinnu við byggingarfélög þar sem arðsemissjónarmið ræður ekki för. Einnig viljum við stuðla að bestu útfærslunni á heimahjúkrun og félagslegri heimaþjónustu.

Jafnréttismál
VG vill standa vörð um jafnrétti kynjanna og uppræta kynbundinn launamun. Einnig viljum við tryggja jafnréttisfræðslu í skólum og fræðslu um kynbundið ofbeldi.

Skipulagsmál – umhverfismál
Umhverfis- og skipulagsmál eru nátengd og skipulag þarf ævinlega að taka mið af umhverfissjónarmiðum. Á þessu kjörtímabili hefur Bjarki verið varaformaður skipulagsnefndar og formaður í umhverfisnefnd þar sem hann hefur beitt sér fyrir mörgum brýnum málum, meðal annars á sviði náttúruverndar.
Undir hans formennsku hefur umhverfisnefnd haldið opna fundi á hverju ári þar sem íbúum hefur gefist kostur að taka þátt í umræðunni. Sá síðasti var í marsmánuði þar sem fjöldi Mosfellinga tók þátt í að vinna að nýrri umhverfisstefnu fyrir sveitarfélagið.

Atvinnumál – ferðamál
VG vill stuðla að fjölbreyttri, sjálfbærri og vistvænni atvinnustarfsemi með samfélagslega ábyrgð að leiðarljósi. Vinstri-græn vilja huga að vaxtasprotum í atvinnuuppbyggingu og vinna með fyrirtækjum og einstaklingum að uppbyggingu á þessu sviði.
Nábýli Mosfellsbæjar við höfuðborgarsvæðið og Gullna hringinn skapar tækifæri í ferðaþjónustu, við viljum miðla upplýsingum til ferðafólks allan ársins hring.

Menningarmál
Menningarlíf í Mosfellsbæ er gróskumikið og nauðsynleg kjölfesta sem auðgar samfélagið okkar. Vinstri-græn leggja áherslu á að sveitarfélagið styðji myndarlega við bakið á þessari fjölbreyttu starfsemi í samvinnu við félagasamtök, einstaklinga, fyrirtæki og skólasamfélagið.
V-listinn lítur á félagsheimilið Hlégarð sem Menningarhús bæjarins með stórum staf og vill taka virkan þátt í stefnumótun um framtíð þessa sögufræga húss.

Fjármál, stjórnsýsla, íbúalýðræði
Traustur fjárhagur sveitarfélaga er forsenda fyrir öllum framkvæmdum og rekstri á vegum þeirra. V-listinn vill sýna áframhaldandi aðhald og hagsýni í rekstri bæjarfélagsins.
Stjórnsýslan á að þjóna almenningi, íbúalýðræði er afar mikilvægt og tryggja þarf bæjarbúum aðkomu að stefnumótun og ákvarðanatöku. Hægt er að gera það með ýmsum hætti, til dæmis opnum fundum, skoðanakönnunum og íbúakosningu.

Kjósum V-listann!

Bjarki Bjarnason og Bryndís Brynjarsdóttir
skipa 1. og 2. sæti V-listans.

Anna Sigríður Guðnadóttir

Skólarnir okkar

Anna Sigríður Guðnadóttir

Anna Sigríður Guðnadóttir

Samfylkingin vill skóla í fremstu röð fyrir börnin í Mosfellsbæ og að allir nemendur fái tækifæri til að þroska hæfileika sína og blómstra.
Skólinn gegnir afar mikilvægu hlutverki í að undirbúa börn og ungmenni undir þátttöku í margbreytilegu lýðræðissamfélagi og því þarf að búa þannig að skólunum að þeir hafi nægt bolmagn til að sinna verkefni sínu af alúð. Endurskoðun skólastefnu bæjarins sem samþykkt var 2010 er löngu tímabær.

Stuðningur og samstarf
Samfylkingin leggur áherslu á að styrkja starfsumhverfi kennara með því að auka aðgengi að sérhæfðu starfsfólki á ýmsum fagsviðum. Þannig er hægt að mynda öflug og samstíga teymi svo auðveldara verði að mæta ólíkum þörfum nemenda. Stuðningur við börn á að miðast við þarfir þeirra en ekki að vera háður læknisfræðilegum greiningum. Námsframboð og skipulag þarf að vera sveigjanlegt. Efla þarf samstarf á milli skóla, skólastiga og allra þeirra aðila sem sinna tómstundum og menntun barna og ungmenna til að sem best samfella sé í vinnudegi barna og aðstæður fullnægjandi. Þá er nauðsynlegt að hugað sé tímanlega að uppbyggingu skólamannvirkja svo skólar verði ekki of stórir. Að eiga stærstu skóla landsins á ekki að vera markmið sveitarfélagsins.

Steinunn Dögg Steinsen

Steinunn Dögg Steinsen

Fleiri leikskólakennara
Nauðsynlegt er að fjölga leikskólakennurum í leikskólum bæjarins og þar á bærinn að stíga myndarlega inn með stuðningi við starfsfólk sem vill sækja sér frekari menntun. Þetta má gera með því að auka við stöðugildi á leikskólum til að koma til móts við fjarveru vegna skólasóknar starfsfólks. Til þessa hefur sveitafélagið ekki staðið sig nógu vel í að styðja ófaglærða starfsmenn leikskóla á þessu sviði. Þar vill Samfylkingin gera mun betur.

Leikskóli fyrir 12 mánaða
Samfylkingin vill að öll 12 mánaða börn fái leikskólavist. Óvissa um dagvistunarúrræði barna er óásættanlegt fyrir foreldra og samfélagið. Þá er mikilvægt að þeirri lækkun leikskólagjalda sem Samfylkingin fékk samþykkta í bæjarstjórn verði viðhaldið og að gjöldin verði áfram sambærileg við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu. Við viljum búa vel að barnafjölskyldum og gæta þess að þjónustan í okkar góða bæ sé ekki síðri eða dýrari en annars staðar.

Listaskólinn
Listaskólinn gegnir ákaflega mikilvægu hlutverki í bæjarlífinu. Samfylkingin vill að á næsta kjörtímabili verði unnið markvisst að því að skapa Listaskólanum framtíðar­aðstöðu svo hann geti vaxið og dafnað með stækkandi sveitarfélagi og sinnt áfram þeirri mikilvægu kennslu og menningaruppeldi sem honum er falið.

Samfylkingin telur mikilvægt að setja málefni barna í fyrsta sætið. Ef þú er sammála þá setur þú x við S á kjördag 26. maí.

Anna Sigríður Guðnadóttir, bæjarfulltrúi og oddviti Samfylkingarinnar.
Steinunn Dögg Steinsen, varabæjarfulltrúi, skipar 3. sæti á lista Samfylkingarinnar.

Halldór Þorgeirsson

Fullmekta vegagerð

Halldór Þorgeirsson

Halldór Þorgeirsson

Vaxandi umferð flutninga- og einkabíla í gegn um Mosfellsbæ er mestmegnis kvöð, hálfgerð konungsskipun, sem rýrir lífsgæði allra íbúa.
Skipulag bæjarins hefur alla tíð miðast við Vesturlandsveginn og Þingvallaveginn, eins og þeir séu óbreytanlegar föstur, en eru ekkert nema mannanna verk, eitthvað úr fortíðinni eins og amboðin í Árbæjarsafni. Nefnd vegstæði eiga fyrst og síðast að þjóna bæjarbúum, en ekki öllum stórflutningum vestur, norður og austur.
Vesturlandsvegurinn var sprengdur niður í klöpp með ærnum tilkostnaði og nú ætla sömu aðilar að gera strandhögg í Mosfellsdal, sumpart með nauðsynlegar úrbætur, en enga dreifingu á umferðarmagni. Ferðamenn eru velkomnir í Mosfellsbæ, en það er óþarfi að fá alla sem fara til Þingvalla tvisvar á sama degi.

Á síðastliðnu ári var þeirri hugmynd hent á loft að leggja veg frá Geithálsi að Kjósarskarði. Markmiðið er að draga úr gegnumstreymisakstri og eiga val á að fara greiðari leið og sleppa við 9 hringtorg, ­a.m.k. aðra leiðina.
Íbúasamtök Mosfellsdals, Víghóll, kostuðu verkfræðistofu til þess að gera frumdrög að veglagningu samsíða gamla Þingvallaveginum, sem síðan voru send bæjarstjórn. Í og með var hugmyndin að koma samgöngumálum á dagskrá fyrir þessar kosningar, en það hefur ekki tekist. Áhugasvið manna nær ekki út fyrir nema eitt hringtorg í einu. Skyldu frambjóðendur kunna að reikna pí?

Langtímahagsmunir bæjarbúa vega því létt í dægurþrefi stjórnmálanna og reikningurinn fyrir andvaraleysi er þegar kominn í póst til skattgreiðenda. Aukin umferð lækkar fasteignaverð og setur skynsemi á haus. Nýr vegur yfir Mosfellsheiði gæti hins vegar orðið tekjulind, sú eina á Gullna hringnum og skilað sér margfalt til baka.
Framtíðin er nefnilega sú að óþarfa umferð á ekki samleið með blómlegri byggð. Mengun, slysahætta sérílagi á börnum og óbærilegur hávaði er í réttu hlutfalli við umferðarþungann.

Stjórn Víghóls hefur samþykkt að hitta að máli alla frambjóðendur sem hafa áhuga á nýrri nálgun á vanda, sem verður óleysanlegur hnútur innan fárra ára.
vigholl@mosfellsdalur.is

Halldór Þorgeirsson
Melkoti

Hildur Björg Bæringsdóttir

Betri menntun í blómstrandi bæ

Hildur Björg Bæringsdóttir

Hildur Björg Bæringsdóttir

Í Mosfellsbæ er fjórðungur bæjarbúa á grunnskólaaldri og málefni dagvistunar, skóla og tómstunda því sjálfkrafa í brennidepli hjá stórum hluta bæjarbúa.
Það er okkur hjartans mál að gera betur í skólamálum, tryggja dagvistun og að börnum og starfsfólki líði vel. Það er alveg frábært hvað kennarar og starfsmenn skólanna standa sig vel miðað við þær aðstæður sem þeir hafa.

Viðreisn leggur áherslu á að bjóða börnum bæjarins upp á nútíma tækni og aðbúnað til að geta tekist á við verkefni sín í takt við þann heim sem við búum í. Samkvæmt gögnum Mosfellsbæjar, þá er gert ráð fyrir 40 milljónum króna til upplýsinga- og tæknimála hjá grunnskólum og gert er ráð fyrir eflingu tæknibúnaðar, bættan aðbúnað kennara og nemanda ásamt stuðningi við innleiðingu á fjölbreyttari kennsluháttum. Núverandi aðbúnaður er óviðunandi og þessar úrbætur því löngu tímabærar og fær bæjarstjórn klapp á bakið fyrir þær. En hér er ansi knappt í lagt. Heildarframlagið reiknast sem 22 þúsund krónur per barn. Allir kennarar eiga að fá fartölvur og í það fer væntalega helmingur upphæðinnar. Restin, 20 milljónir, fer vonandi í börnin en það dugar skammt. Þetta verður að endurskoða og tryggja raunhæft fjármagn í þennan mikilvæga málaflokk.

Fyrsta áfanga Helgafellsskóla lýkur um næstu áramót og þá hefja börn í 1-5. bekk nám þar. Þegar skólinn er fullbúinn er gert ráð fyrir 110 börnum í leikskóla og 600 í grunnskóla í 1-10. bekk. Við verðum að tryggja að fjöldi íbúa í hverfinu stemmi við stærð skólans. Varmárskóli er hannaður sem 600 barna skóli og það eru mörg ár síðan þar voru 600 börn. Nýr Helgafellsskóli léttir vissulega á, en ekki nægilega mikið.

Varmárskóli er löngu sprunginn og það er tímabært að bæjaryfirvöld opni augun og líti til framtíðar. Það er nauðsynlegt að bregðast strax við og leysa bráðvanda Varmárskóla og gera allsherjar úrbætur á skólabyggingunum. Þó ekki væri nema til samræmis við markmið um heilsueflandi samfélag og kröfur um nútíma skólahald. Nemendur Varmárskóla voru 822 skólaárið 2017/2018 og verða 868 nemendur á næsta skólaári. Þessa fjölgun á að leysa með 2 færanlegum kennslustofum. Hverfið í Leirvogstungu heldur áfram að byggjast upp og áður en við vitum af verður húsnæði í Háholti og Þverholti fullbyggt með nýju fólki sem þarf að koma börnum sínum í skóla. Í Leirvogstungu er leikskóli í færanlegum kennslustofum. Ef við byggjum strax varanlegan skóla í Leirvogstungu fyrir börn 1-9 ára, þá myndi það létta mun betur á Varmárskóla og auðvelda vinnu við endurbætur. Hefjast þarf handa strax við að byggja Leirvogstunguskóla.

Það er því ljóst að löngu tímabært er að móta skólastefnu til framtíðar og endurskoða stefnu í uppbyggingu skólamannvirkja í samráði við alla hagsmunaaðila og sem tekur mið af áætlun um íbúafjölda. Verkefnið er ögrandi og við viljum beisla tækifærin sem þessu fylgja og móta saman með íbúum bæjarins metnaðarfullt fræðslu- og tómstundastarf sem tekur mið af þörfum allra íbúanna.

Hildur Björg Bæringsdóttir
4. sæti á lista Viðreisnar í Mosfellsbæ.

Kolbrún G. Þorsteinsdóttir

Skólarnir í forgangi

Kolbrún G. Þorsteinsdóttir

Kolbrún G. Þorsteinsdóttir

Mikil gróska hefur verið í skólaumbótum hér á landi undanfarin misseri. Skólinn breytist stöðugt líkt og samfélagið sjálft og sveitarfélögin fylgja eftir þeirri þróun með auknum stuðningi.
Mosfellsbær hefur stækkað og breyst mikið á stuttum tíma og næg hafa verkefnin verið. Stærsta hlutfall fjármagns bæjarins fer í rekstur skólanna og vega skólarnir langþyngst í þjónustu við bæjarbúa.

Við stöndum með skólunum
Við sjálfstæðisfólk ætlum að halda áfram á braut þróunar og framfara í skólamálum því við viljum að skólarnir í Mosfellsbæ séu ávallt í fremstu röð. Við í Mosfellsbæ getum það því fjárhagsstaða Mosfellsbæjar er sterk og góð fjármálastjórn sveitarfélagsins gefur okkur svigrúm til góðra verka. Fram undan eru spennandi tímar og göngum við áfram galvösk til verka. Skólamál eru í forgangi í Mosfellsbæ því skólinn varðar allar fjölskyldur. Við höfum verið óhrædd að fara ótroðnar slóðir eins og Krikaskóli og Höfðaberg sýna. Kallað er eftir aukinni stoðþjónustu eins og talmeinaþjónusta og annarri nauðsynlegri þjónustu við börn.
Nýr skóli í Helgafelli verður tekinn til notkunar um áramót. Helgafellsskóli er metnaðarfull skólabygging þar sem hugað er að þörfum nemenda í nútímasamfélagi.
Við ætlum sannarlega ekki að gleyma „gömlu“ skólunum okkar en þar er sérstaklega hugað að úrbótum sem stöðugt þarf að vinna að. Eldri byggingar kalla á mikið viðhald og því þarf að fylgja vel eftir. Miklu fé hefur verið varið í að efla og þróa tölvutæknina í skólunum og er því verkefni hvergi nærri lokið. Grunnskólarnir okkar eru velbúnir list- og verkgreinastofum og er það mjög mikilvægt til að efla kennslu í verkgreinum svo allir nemendur fái notið krafta sinna. Í Listaskólanum hefur stöðugildum verið fjölgað og kennslan verið aukin út í grunnskólunum. Mjög gott samstarf er við Framhaldsskólann í Mosfellsbæ og mikilvægt að það haldi áfram.

Arna Hagalínsdóttir

Arna Hagalínsdóttir

Aukin þjónusta í leikskólunum
Mikil aukning hefur verið í þjónustu við yngstu börnin á kjörtímabilinu. Settar hafa verið á laggirnar ungbarnadeildir á leikskólunum og einnig hafa verið gerðir samningar við aðra ungbarnaskóla á höfuðborgarsvæðinu. Leikskólaaldur verður lækkaður í 12 mánuði og leikskólagjöld lækkuð. Einnig verður sumarþjónusta leikskólanna aukin enn frekar. Allt er þetta mikil þjónustuaukning við foreldra ungra barna í Mosfellsbæ.
Undanfarin ár hefur verið unnið eftir metnaðarfullri skólastefnu í Mosfellsbæ og hefur nú verið kallað eftir endurskoðun stefnunnar. Það verður gert og eins og áður verða kallaðir að borðinu aðilar frá skólasamfélaginu, foreldrar, börn og allir þeir sem málið varðar. Það er mikilvægt að sátt ríki um skólasamfélagið og við annað verður ekki unað. Það er fræðsluyfirvalda að styðja við skólana svo menningin blómstri og börnunum líði vel.
Eftir margra ára aðhald í efnahagsmálum og góða stjórn fjárhagsmála er nú loks kominn tími til að uppskera. Það má með sanni segja að bjart sé fram undan í Mosfellsbæ og sýnir fjölgun bæjarbúa það að fólk treystir vel núverandi stjórnvöldum.
Við sjálfstæðisfólk viljum að Mosfellsbær sé öflugt lærdómssamfélag með metnað og árangur í fyrirrúmi og munum standa með skólunum. Þar verður ekkert gefið eftir.

Kolbrún G. Þorsteinsdóttir kennari og bæjar­fulltrúi, skipar 3. sæti á lista Sjálfstæðismanna.
Arna Hagalínsdóttir kennari, skipar 5. sæti á lista sjálfstæðismanna.

varmagrein

Hvert stefnum við í menntamálum?

varmagrein„Börn og unglingar eiga að upplifa ævintýri á hverjum degi og koma heim úr skóla- og frístundastarfi ánægð, hugsandi, forvitin, full ástríðu og vilja til að afla sér þekkingar og hafa áhrif…“

Svona hljóma upphafsorð nýrrar menntastefnu Reykjavíkurborgar til 2030. Útgangspunkturinn við mótun stefnunnar var barnið sjálft og haft víðtækt samráð við alla hagsmunaaðila í skólasamfélaginu og leitað ráðgjafar sérfræðinga. Markmið menntastefnunnar er að börn og unglingar verði leiðtogar í eigin lífi og fær um að láta drauma sína rætast. Til að svo megi verða verður lögð áhersla á eftirfarandi lykilhæfni: félagsfærni, sjálfseflingu, læsi, sköpun og heilbrigði. Innleiðingunni er fylgt eftir með stuðningi og fjármagni og eftir þriggja ára þróunartímabil verður lagt mat á hvernig til tókst og gerðar nauðsynlegar endurbætur.
Það er engin tilviljun að mörg nágrannasveitarfélög okkar eru með menntamálin í forgangi og eru að eyða miklum tíma og fjármunum í að greina stöðuna og móta sér framtíðarstefnu. Grunnstoðum menntunar er ábótavant sem endurspeglast meðal annars í niðurstöðum PISA og úttekt Evrópumiðstöðvar á framkvæmd stefnu um menntun án aðgreiningar. Mennta-málaráðherra, Lilja Alfreðsdóttir, talar um tímamót í menntamálum þjóðarinnar og að við séum víða á rauðu ljósi. Skúli Helgason, formaður skóla- og frístundaráðs Reykjavíkur, bendir á að á Íslandi séu byggðir dýrir og flottir skólar en of lítil áhersla lögð á innra starfið. Haraldur Haraldsson, bæjarstjóri í Hafnarfirði, talar um úrræðaleysi vegna nemenda með fjölþættan vanda.

Ef við lítum okkur nær og skoðum niðurstöður mælinga á líðan og námsárangri barna í Mosfellsbæ (Rannsókn og greining um líðan og hagi ungs fólks, Skólapúls, samræmd próf o.fl.) sést glöggt að víða eru rauð flögg sem rýna þarf betur í. Við megum ekki skorast undan heldur þarf að horfa fram á veginn og gera betur því hvort sem okkur líkar betur eða verr eru gríðarlegar breytingar framundan. Tæknibyltingin sem er hafin mun hafa mikil áhrif á líf okkar allra og breyta því samfélagi sem við nú þekkjum. Miklar breytingar munu verða á vinnumarkaði og þurfa því börnin okkar að búa sig undir störf sem eru jafnvel ekki til í dag. Hefðbundum störfum mun fækka og flókin störf taka við þar sem reynir á skapandi hugsun, þrautseigju, rökhugsun, samvinnu og grunnþekkingu á forritun. Hvernig ætlum við sem samfélag að takast á við þetta risavaxna verkefni?

Foreldrafélag Varmárskóla skorar á öll framboð að setja menntamálin í fyrsta sæti. Mikilvægt er að fara í greiningu á stöðu skóla í Mosfellsbæ og kynna sér hvað önnur bæjarfélög eru að gera. Gera þarf áætlun og móta framtíðarsýn til að takast á við gjörbreytt samfélag og tryggja að fjármagn fylgi. Nauðsynlegt er að endurskoða núverandi menntastefnu sem eru einstaklega falleg orð á blaði en því miður lítil innistæða fyrir. Saman getum við breytt þessu og tryggt að skólar í Mosfellsbæ séu framsæknir og í fremstu röð. Það er allt hægt ef viljinn er fyrir hendi enda snýst pólitík um forgangsröðun. Hver er ykkar forgangsröðun?

F.h. stjórnar Foreldrafélags Varmárskóla,
Helga Kristín Magnúsdóttir formaður og Elfa Haraldsdóttir varaformaður

——

Hver er ykkar forgangsröðun?
Foreldrafélag Varmárskóla hefur þegar sent eftirfarandi spurningar um skólamál á öll framboð og verða svör þeirra birt á samfélagsmiðlum.

Munuð þið beita ykkur fyrir því að:
1. Gera úttekt til að tryggja að húsnæði og aðstaða til skóla- og frístundastarfs sé fullnægjandi og samrýmist kröfum um heilsuvernd?
2. Endurskoða menntastefnu Mosfellsbæjar og tryggja skólunum nauðsynlegt fjármagn til að geta unnið eftir henni?
3. Efla faglega þjónustu við nemendur og kennara með því að fjölga faglærðu fólki innan skólanna og auka þverfaglegt samstarf milli þeirra?
4. Nýta með markvissum hætti niðurstöður innlendra sem erlendra mælinga sem gerðar eru á námsárangri og líðan barna til að gera betur?
5. Vinna markvisst gegn einelti og huga betur að bættri líðan barna og ungmenna? Niðurstöður Rannsókna og greininga sýna að kvíði og vanlíðan barna og unglinga í Mosfellsbæ fer vaxandi.
6. Endurskoða úrræði fyrir börn með sérþarfir og leggja áherslu á snemmtæka íhlutun og markviss inngrip án þess að greining þurfi endilega að vera forsenda fjárveitinga?
7. Veita öflugri stuðning við börn og ungmenni í hegðunar- og samskiptavanda með aukinni ráðgjöf og ráðningu fleiri sérhæfðra starfsmanna?
8. Móta heildstæða stefnu um upplýsingatækni í skóla- og frístundastarfi og tryggja að innleiðingu fylgi stuðningur sérfræðinga í upplýsingatækni, skólaþróun og kennsluráðgjöf og nauðsynlegt fjármagn til að bæta búnað?
9. Nemendur fái aukin tækifæri til að kynnast störfum í iðn-, raun- og tæknigreinum og styrkja tengsl milli skóla og atvinnulífs með markvissri náms- og starfsfræðslu og vettvangsferðum?
10. Unnið sé markvisst í skólastarfi eftir markmiðum um heilsueflandi samfélag þar sem heilsa spannar líkamlega, andlega og félagslega vellíðan?
11. Auka samstarf við foreldrasamtök og tryggja aðkomu foreldra að stefnumótandi ákvörðunum um skóla- og frístundastarf?

Kristín Vala Ragnarsdóttir

Styrkjum beint lýðræði í Mosfellsbæ

Kristín Vala Ragnarsdóttir

Kristín Vala Ragnarsdóttir

Lýðræði
Lýðræði byggir á þátttöku almennings í ákvörðunum er hann varðar. Í lýðræðissamfélagi á valdið sér uppsprettu hjá fólkinu. Í menntastefnu fyrir öll skólastig frá 2011 er lögð áhersla á að borgarar taki lýðræðislega afstöðu til álitaefna, frá siðferðislegum áherslum til ákvarðana um mótun samfélagsins og ráði þannig í sameiningu öllum meiriháttar málum sínum. Í beinu lýðræði eru haldin regluleg íbúaþing um helstu málefni bæjarfélagsins, þar sem íbúar upplifa að þeir geti haft raunverulega aðkomu að ákvarðanatöku og að hlustað sé á það sem þeir hafa fram að færa. Lykilatriði er að íbúar finni að það sem þeir leggja til skipti máli. Að loknum fundum eru málefnin tekin saman og íbúum gert fært að fylgjast með framvindu mála.

Lýðræðið á undir högg að sækja
Í Mosfellsbæ hefur sú stjórnmálamenning skapast að niðurlægja pólitíska keppinauta. Bæjarstjóri hefur gengið svo langt að setja hömlur á upplýsingagjöf til löglega kjörinna bæjarfulltrúa með því að mæla svo fyrir að allar upplýsingar um ákveðna þætti stjórnsýslunnar sé einungis hægt að sækja í gegnum hann sjálfan. Slík vinnubrögð á ekki að líða. Aðgengi að upplýsingum er ein af grundvallarforsendum lýðræðislegs samfélags.

Í-listinn leggur áherslu á að stjórnmálamenn hlusti á íbúana og ræði allar hliðar mála, hvaðan sem hugmyndirnar koma. Að ákvarðanir séu teknar í samráði og með málamiðlunum þar sem á þarf að halda. Við viljum setja hámarkstíma á setu bæjarfulltrúa í embætti, sem mætti vera tvö til þrjú kjörtímabil. Þannig er mögulegt að koma í veg fyrir að óæskilegar venjur og hagsmunatengsl nái að festa sig í sessi og að endurnýjun verði í öllum flokkum. Við viljum að ópólitískur bæjarstjóri verði ráðinn til að stuðla að meiri fagmennsku og gæta að velferð allra Mosfellinga.

Kjósum gegnsæi og fagmennsku
Í-listinn hvetur til þess að skipulag og fjárhagsáætlanir séu gerðar á ábyrgan og gegnsæjan hátt. Íbúahreyfingin hefur hvatt til opins bókhalds á yfirstandandi kjörtímabili líkt og Píratar hafa unnið að hjá Reykjavíkurborg. Í-listinn fagnar því að bókhald Mosfellbæjar verði loks opið öllum. Aðhald er mikilvægt svo traust og ábyrg fjármálastjórnun eigi sér stað.

Íbúahreyfingin hefur unnið að því gera störf bæjarstjórnar gegnsæ svo sú vinna sé sýnileg borgurum. Að upptökur séu til af fundum og að auðvelt sé að nálgast þær.
Nefndarfundir Mosfellsbæjar eru í dag ekki opnir og því verður að breyta. Þegar trúnaður þarf að ríkja um viðkvæm málefni samkvæmt persónuverndarlögum má gera undantekningar, en aðrar upplýsingar eiga að vera aðgengilegar.
Fundargerðir allra funda bæjarfélagsins eru mjög stuttar og í þær vantar ítarefni eins og hvernig atkvæði falla. Upptökur af fundum bæjarstjórnar eiga að vera merktar dagskrárliðum og þannig gerðar aðgengilegar á vefsíðu. Í-listinn mun berjast fyrir því að bæta þessa annmarka á vinnubrögðum bæjarstjórnar.

Þann 26. maí næstkomandi þurfa frambjóðendur að endurnýja umboð sitt. Þegar sömu öfl eru við völd of lengi er hætt við stöðnun. Við á Í-lista Íbúahreyfingarinnar og Pírata hvetjum alla bæjarbúa til að horfa langt fram á veginn og hugsa um tækifæri komandi kynslóða. Veljum traust, heiðarleika og gagnsæi.

Kristín Vala Ragnarsdóttir er í 2. sæti
á Í-lista Íbúahreyfingarinnar og Pírata í Mosfellsbæ.

Herdís Kristín Sigurðardóttir

Börnin í Mosfellsbæ – Skítugu börnin hennar Evu?

Herdís Kristín Sigurðardóttir

Herdís Kristín Sigurðardóttir

Miðflokkurinn vill gæta barna ekkert síður en aldraðra og öryrkja. Miðflokkurinn leggur sérstaklega áherslu á snemmtæk úrræði fyrir börn með sérþarfir þar sem bið fyrir úrræði verði ekki aðeins stytt heldur hverfi.
Í dag er þessu svo við komið að hver silkihúfan á fætur annarri ásamt ágreiningi á milli stofnanna, ríkis og sveitarfélaga gerir það að verkum að börn þurfa ekki aðeins að bíða eftir úrræðum heldur fá þau ekki.

Biðin eftir greiningu
Í pistli á Bleikt.is frá því í september 2011 lýsir móðir ein, Kolbrún Reinhardtsdóttir Kvaran (Kolla Kvaran), hve vonlaust kerfið er þegar kemur að því að leitað sé eftir greiningu barna og úrræðum fyrir börn sem þola enga bið.
Foreldrar sem þurfa að komast í gegnum daginn rétt eins og við hin en hafa ekki tök, ráð eða þekkingu á skrifræðinu og vita ekki hve langan tíma það tekur að fá lausn brennur inni og barnið sem og öll fjölskyldan líður fyrir aðgerðarleysið.
Hve hversdagslega illt getur kerfið verið gagnvart börnum og hversu vonlaus barátta foreldra oft er fyrir börnin sín þarf að vera viðfangsefni okkar sem viljum breyta og bæta.

Örlygur Þór Helgason

Örlygur Þór Helgason

Snemmtæk úrræði
Í Mosfellbæ, rétt eins og víðast hvar annars staðar, eru börn sem þurfa á sértækum úrræðum af margvíslegum toga að halda. Þarna þarf að spyrða saman félags- og fjölskylduúrræði sveitarfélags, íþrótta- og tómstundafélög og síðast en ekki síst leik- og grunnskóla.
Snemmtæk úrræði eru ætluð til þess að áður en við missum barnið út af braut lífsins og hamingjunnar ber okkur, sem þekkjum til og höfum tækin, að skapa grundvöll fyrir foreldra að lausn, varanlegri lausn, sem miðast að því að unnið sé í þessum málum áður en vandinn er orðinn of stór.

Enga bið
Miðflokkurinn leggur gríðarlega áherslu á snemmtæk úrræði sem byrja eigi í leikskóla og svo fylgt eftir í grunnskóla. Tryggja þarf betri menntun og þverfagleg úrræði yfir svið bæjarfélagsins og nefnda með það að markmiði að allir í kerfinu viti af ferlinu og lausnum áður en vandinn ber foreldra yfirliði.
Látum ekki börn og foreldra bíða svo árum skiptir til að fá lausn fyrir barn sitt þar sem hver bendir á annan og ekkert gerist. Leysum vandann.
Miðflokkurinn er lausnamiðaður flokkur sem framkvæmir.

Herdís Kristín Sigurðardóttir er sjálfstætt starfandi og hrossaræktandi, skipar 2. sæti á lista Miðflokksins í Mosfellsbæ.
Örlygur Þór Helgason er kennari og þjálfari, skipar 3. sæti á lista Miðflokksins í Mosfellsbæ.
Heimild: Bleikt.is: (www.bleikt.pressan.is/lesa/skituguborninhennarevu)

Sigurður Kristjánsson

Nýtt fólk hjá Framsókn í Mosfellsbæ

Sigurður Kristjánsson

Sigurður Kristjánsson

Stutt er til sveitarstjórnarkosninga. Kosningabaráttan er á lokastigi og fólk er að spá í möguleg úrslit.
Framsókn hefur ekki fengið bæjarfulltrúa í Mosfellsbæ í síðustu kosningum og nú bætist við klofningur í liði samvinnumanna og félagshyggjufólks þar sem margir telja rétt að fylgja lista Miðflokksins víða um land. Á móti kemur að síðustu alþingiskosningarnar hafa sýnt að nýir kjósendur koma í staðínn og útkoman var glæsilegur varnarsigur Framsóknarmanna.
Nú er verkefnið annað en í Alþingiskosningunum og aðstæður eru mismunandi eftir hinum ýmsu stöðum á landinu. Hér í Mosfellsbæ er Sjálfstæðisflokkurinn sterkur og hefur þar að auki varadekk undir sínum vagni. Atkvæði til VG hljóta að teljast ávísun á óbreytt valdatímabil Sjálfstæðisfokksins. Hjá íhaldinu gætir líklega klofnings til Viðreisnar og harðsoðinn sjálfstæðismaður í 1. sæti Miðflokksins þannig að ljóst er hvar hann á að fiska. Það má spá því að Sjálfstæðismenn tapi einhverju fylgi í þessum kosningum og vel gæti það skeð að fá atkvæði gætu ákveðið hver endanleg úrslit yrðu.
Það má segja að þau sem blésu lífi í Framsóknarfélag Mosfellsbæjar þegar klofningurinn varð í aðdraganda síðustu Alþingiskosninga hafi verið Sveinbjörn Ottesen, Sveingerður Hjartardóttir og formaðurinn Óskar Guðmundsson. Þetta fólk allt er nú ofarlega á B-listanum í Mosfellsbæ, þar af Sveinbjörn Ottesen í 1. sæti.
Sveinbjörn er vel að þessu sæti kominn, traustur og duglegur og sannarlega líklegur til þess að vinna ötullega að hagsmunamálum bæjarbúa. Síðan tel ég ómetanlegt happ fyrir þetta bæjarfélag að fá ungt og efnilegt fólk í 2. og 3. sæti B-listans eða þau Þorbjörgu Sólbjartsdóttur og Birki Má Árnason.
B-listinn í Mosfellsbæ með þetta fólk í efstu sætunum er sigurstranglegur og það er kominn tími til þess að Framsókn fái 1-2 bæjarfulltrúa hér í Mosfellsbæ.
Til þess að svo megi verða þurfa kjósendur að skoða hug sinn og ekki aðeins styðja Framsókn í kjörklefanum heldur þá daga sem enn eru til kosninga að afla B-listanum fylgis, stuðla þannig að valddreifingu og bættri þjónustu í Mosfellsbæ.

Sigurður Kristjánsson
í stjórn Framsóknarfélags Mosfellsbæjar.