Þakkir til skólafólks í Mosfellsbæ

Kolbrún G. Þorsteinsdóttir

Mikið hefur gengið á í samfélagi okkar síðustu mánuði og má segja að allt hafi breyst á einni nóttu.
Bregðast þurfti hratt og vel við kröfum Almannavarna og tókst skólafólki í Mosfellsbæ að stokka upp í skólastarfinu á met tíma. Unnið var dag og nótt við að undirbúa breytta kennslu og jafnframt tryggja öryggi nemenda og starfsfólks.
Mikilvægt var að halda starfsemi leik- og grunnskólanna gangandi þrátt fyrir erfiðleika og því er að þakka þolgæði, útsjónarsemi og forgangsröðun okkar kennara og skólafólks.

Skólinn í framlínu
Það var óbærileg tilhugsun að skólahald yrði lagt niður um tíma og tókst að bjóða öllum nemendum kennslu eftir þeim aðstæðum sem skólarnir hafa upp á að bjóða. Skólarnir í Mosfellsbæ eru fjölbreyttir og tókst að nýta húsnæði hvers skóla eins og kostur var miðað við kröfurnar sem gerðar voru um fjöldatakmörkun í hverju rými.
Gott skipulag og úrræðagott starfsfólk sá til þess að hægt var að halda úti kennslu eins og kostur var. Einnig tókst að bjóða öllum leikskólabörnum dvöl hluta úr viku og var frekar reynt að lengja vistina yfir daginn en að bjóða upp á fáar klukkustundir á hverjum degi.
Enn og aftur sannast það hve skólinn spilar stóran þátt í lífi okkar allra. Skólinn er meginstoð samfélagsins og miðjan í lífi fjölskyldna. Skólafólk er í framlínu alla daga og sannast það best þegar á reynir.

Velferð barna
Fátt er mikilvægara börnum og unglingum en að halda rútínu, stunda námið sitt og hitta vinina eins og kostur er. Að hafa unglinga heima í reiðuleysi getur kallað fram önnur vandamál sem erfitt getur verið að vinda ofan af. Skólinn er ramminn utan um líf barna og unglinga þar sem þau læra nýja hluti, takast á við áskoranir og styrkja sjálfsmyndina.
Þó að skólastarf sé hafið að fullu að nýju eru erfiðleikarnir ekki að baki. Kórónuveirufaraldurinn hefur haft áhrif á andlega líðan fólks og er mikilvægt er að vera vakandi yfir velferð barna og unglinga á erfiðum tímum.

Skólaþróun á methraða
Í Mosfellsbæ tókst að halda úti starfsemi í skólum og leikskólum í samkomubanninu án þess að nokkur vandræði kæmu upp. Skólafólk hélt þétt utan um hvert annað en það skiptir miklu máli að samstarfsfólk hlúi hvert að öðru og gæti þess að börnunum líði sem best. Þetta var áskorun og sýndi það sig að gott samstarf og samskipti gera kraftaverk.
4. maí rann upp og nemendur á öllum skólastigum mættu í skólann eins og þau þekkja hann best. Við lærðum öll heil­mikið á þessu tímabili og má segja að mörg stór skref hafi verið stigin í skólaþróun á Íslandi.
Að lokum vil ég koma á framfæri að í bókunum fræðslunefndar og bæjarstjórnar Mosfellsbæjar er gríðarsterku skólasamfélagi færðar miklar þakkir fyrir ómetanlega vinnu á erfiðum tímum.

Kolbrún G. Þorsteinsdóttir,
formaður fræðslunefndar

Furðulegir tímar

Bryndís Haraldsdóttir

Við lifum svo sannarlega furðulega tíma. Ástandið er erfitt, þungt og tekur á okkur öll. Hið opinbera hefur nú hlutverk sem aldrei fyrr að milda höggið og tryggja velferð allra. Því er mikilvægt og gott að ríkissjóður og sveitarsjóður hafi verið vel reknir.
Við höfum borgað okkar skatta og skyldur og kjörnir fulltrúar og starfsmenn hins opinbera hafa lagt sig fram um að veita góða þjónustu með sem minnstum tilkostnaði. Skuldir hafa verið greiddar upp í stórum stíl og einmitt nú kemur það sér býsna vel því ljóst er að í gegnum þetta komumst við ekki nema hið opinbera taki að láni fjármuni til að koma okkur í gegnum brimskaflinn.
Um leið þarf að tryggja áframhaldandi tekjur hins opinbera til lengri tíma litið. Það er mikilvægt að lífvænleg fyrirtæki í ferðaþjónustu komist í hýði og geti vaknað aftur þegar ferðamenn fara aftur að streyma til landsins, því það munu þeir svo sannarlega gera.
Það er mikilvægt að við höldum uppi eðlilegri eftirspurn í þjóðfélaginu þannig að veitingarstaðirnir okkar, kaffihúsin, verslanir, iðnaðarmenn o.s.frv. geti áfram starfað.
Aðgerðir ríkisstjórnarinnar og sveitarstjórna miða allar að því að milda höggið, tryggja framfærslu fjölskyldna og standa vörð um þau fyrirtæki sem eiga möguleika, uns erfiðleikarnir eru að baki.

Núllstilling og nýtt upphaf
Það eru tækifæri í öllu, líka þeim ógnunum sem við nú stöndum frammi fyrir. Margir hafa verið undir miklu álagi í vinnu á síðustu misserum og haft of lítinn tíma til að sinna sér og sínum. Því er tækifærið nú þegar allt hefur farið í hægagang að sinna því sem skiptir öllu máli, heilsunni og fjölskyldunni. Notum þann tíma vel því þar er raunverulegur auður okkar allra.
Hagkerfið okkar og heimsins alls hefur stækkað mikið á síðustu árum og í of miklum mæli á kostnað umhverfisins. Nú er tækifæri til að núllstilla okkur og huga að sjálfbærni, byggja upp öflugt gott atvinnulíf og samfélag sem tekur mið bæði af þörfum mannsins en líka þörfum umhverfisins og vistkerfisins alls. Við getum öll lagt okkar að mörkum við að styðja umhverfisvænar lausnir, tryggja að neysla okkar byggi á raunverulegum þörfum. Segjum bless við sóun sem einkennt hefur líf okkar fram að þessu.

Mosfellsbær fjölskylduvænn útivistabær
Það fallega og góða í þessu ástandi er að fylgjast með fólki stunda útivist í gríð og erg og sjá fjölskyldur fara saman í göngu og hjólatúra, slaka á og njóta augnabliksins.
Við í Mosó erum einstaklega rík af fallegri­ náttúru og góðum svæðum sem við getum notið. Leirvogurinn, fellin, fossarnir, árnar, fjörurnar og allir okkar frábæru stígar. Það eru ótrúleg forréttindi að geta á örskotsstundu farið út í ósnortna náttúru. Höldum áfram að huga að líkama og sál og njótum fallega bæjarins okkar.
Vonandi getum við svo bráðlega knúsað fleiri en þangað til brosum við og gefum frá okkur hlýju.

Bryndís Haraldsdóttir
Þingmaður Sjálfstæðisflokksins

Fornleifar og elstu húsin í Mosfellsbæ

Guðjón Jensson

Innan Mosfellsbæjar eru einungis tvennar fornleifar sem eru á skrá yfir friðaðar fornminjar. Fyrir áratugum voru þær teknar á skrá og þar við situr.
Þær eru annars vegar gamlar fjárborgir sitt hvoru megin við þjóðveginn uppúr Mosfellsdal, um einn kílómetra austan við Gljúfrastein. Þá eru fornminjar lengst og vestast í Mosfellsbæ á utanverðu Blikastaðanesi sem á síðustu árum hafa verið að eyðast sökum sjávarrofs. Fyrir um 40 árum birtist grein eftir Kristján Eldjárn fyrrum forseta um rústir þessar og má lesa um þær í greininni: Leirvogur og Þerneyjarsund sem birtist í Árbók hins íslenska fornleifafélags 1980, bls. 25 og áfram. Talið er að þær séu leifar aðstöðu tengdar verslun og siglingum á miðöldum um Leirvog og Þerneyjarsund.
Spurning er hversu unnt er að bjarga því sem bjargað verður. Sjórinn nagar stöðugt í bakkann og skolar jarðveginum burt og þar með þessum fornu rústum.

En það eru ýmsar áhugaverðar menningaminjar innan lögsögu Mosfellsbæjar. Syðst í bæjarlandinu er eyðibýlið Elliðakot sem var á ofanverðri 19. öld stórbýli en var yfirgefið skömmu fyrir miðja síðustu öld. Þar er að finna einstakt fyrirbæri sem óvíða má sjá orðið á Íslandi, gamlar traðir um hlaðvarpann.
Þessar traðir voru almennt eyðilagðar þegar skurðgröfur og jarðýtur voru teknar í notkun til að slétta út tún. Líklega eru þessar gömlu traðir einna best sýnilegar að Keldum á Rangárvöllum og Núpsstað austast á Síðunni í Skaftafellssýslu.

Í Seljadal er gömul rétt, Kambsrétt, sem vel kann að vera að þar hafi verið Viðeyjarsel á miðöldum. Þar er gömul þjóðleið inn eftir Seljadalnum, vestasta gamla leiðin sem yfir Mosfellsheiðina liggur. Þar var leið þriggja konunga.
Því miður hafa ökumenn verið að aka eftir þessari leið og verður það að teljast mjög miður því þessar gömlu hestagötur voru ekki lagðar fyrir jeppa sem kannski eru þyngri en 2 tonn.
Eins er með gömlu leiðirnar yfir Mosfellsheiðina. Hefur leiðin sem nefnd hefur verið Gamli Þingvallavegurinn verið stórskemmd af akstri jeppa undanfarinna áratuga. Þetta eru hestavegir og þess vegna góðar gönguleiðir, kannski hjólandi en alls ekki ætluð vélknúnum ökutækjum.
Aðrar gamlar minjar eru víða eins og gamlar leiðir, vörður, seljarústir og rústir tveggja sæluhúsa. Líklega verða þær ekki taldar í hættu þar sem þær eru utan almennra leiða en æskilegt væri að varðveita sem mest.
Nú er miðað við 100 ára aldur mannvirkja þegar um fornleifar er að ræða. Lagaumhverfið eru lög nr.80/2012 um minningarminjar sem leysti af eldri lög eins og þjóðminjalög, lög um húsafriðun og fleira.
Gömul hús og byggingar eru ekki mörg innan Mosfellsbæjar. Elsti hluti Laxnessbæjarins er frá lokum 19. aldar þá Páll Vídalín hrossakaupmaður var þar með sína starfsemi. Skammt þar frá er gamli bærinn að Hraðastöðum frá því í byrjun 20. aldar.
Elsta húsið á Blikastöðum, gamli bærinn, er frá því um 1910 og stendur að húsabaki norðan við. Og ekki má gleyma sjálfri Lágafellskirkju, eitt fegursta og mesta húsadjásnið í Mosfellsbæ. Gamli bærinn á Lágafelli var fluttur niður í kvosina ofan við Hlíðartúnshverfið. Það hús er frá því um aldamótin 1900.

Þá er í Mosfellsdal gamalt frístundahús, Hjaltastaðir sem Hjalti Jónsson, Eldeyjar-Hjalti, reisti fyrir um 100 árum síðan. Líklega er þetta eitt af elstu húsum sinnar tegundar og er augljóst vitni um nýja og betri tíma þegar íslensk borgarastétt kemur sér upp sveitarsetri.
Þetta lágreista hús ber aldurinn vel en því hefur verið mjög vel haldið og er í eigu niðja Hjalta að því mér best skilst. Þar er gamall trjálundur sem mun vera nálægt 90 ára gamall að stofni til og Eldeyjar-Hjalti gróðursetti.

Og það mætti sjálfsagt bæta við þessa skrá en það er hlutverk samtíðarinnar hverju sinni að færa til bókar það sem rétt þykir að halda til haga.

Guðjón Jensson

Vorið kemur, heimur hlýnar

Michele Rebora

Þvílík forréttindi eru að búa í nánd við náttúru, í bæjarfélagi sem umkringt er fallegum gönguleiðum hvort sem er við sjávarsíðu, í skóglendi eða upp á fjalli. Fuglasöngur og hófadynur fylla loftið í kvöldkyrrðinni. Ríkidæmi sem ekki er sjálfgefið og ber að varðveita. Passa þarf upp á að stækkandi bær glati ekki sérstöðu sinni sem sveit í borg.
Umhverfismál eru sífellt fyrirferðarmeiri í hugum flestra. Margir bæjarbúar láta sér ekki nægja að fegra og snyrta garðinn sinn, heldur taka til hendinni í nærumhverfi og leggja sitt af mörkum, til dæmis með því að plokka. Þeim fjölgar sem líta á reiðhjól sem raunhæfan kost í samgöngum.
Það sem af er kjörtímabilinu hefur gott samstarf milli fulltrúa allra lista náðst á vettvangi umhverfisnefndar bæjarins og hefur það meðal annars skilað sér í metnaðarfullri umhverfisstefnu Mosfellsbæjar, sem samþykkt var síðasta haust.
En mikilvægt er að efndir fylgi orðum og stefnan sé höfð að leiðarljósi í allri starfsemi sveitarfélagsins.
Spennandi áfangar eru í sjónmáli, svo sem langþráð opnun gas- og jarðgerðarstöðvar SORPU í Álfsnesi, sem mun umbylta meðhöndlun lífræns úrgangs frá heimilum höfuðborgarsvæðisins og stórauka framboð á vistvænu svansvottuðu íslensku eldsneyti, metani.
Unnið er með Umhverfisstofnun að gerð stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir Álafoss og Tungufoss og horft er til mögulegrar stækkunar á friðlýstu svæði við Varmárósa. Leitað er varanlegra leiða til að tryggja vernd og notagildi Varmár sem útivistarsvæðis í hjarta bæjarins. Mörg önnur verkefni á sviði umhverfismála bíða okkar og ég hlakka til þeirra.
Göngum vel um náttúru og njótum sumarsins í fallega bænum okkar.

Michele Rebora
Aðalmaður Vina Mosfellsbæjar í umhverfisnefnd

Stöndum saman og styðjum hvert annað!

Sr. Ragnheiður Jónsdóttir

Kveðja frá Lágafellskirkju
Sjaldan eða kannski aldrei höfum við glaðst eins yfir komu sumarsins eins og þetta árið. Enda hafa síðustu vikur og mánuðir verið fordæmalausir tímar vegna lítillar veiru sem hefur ógnað ekki bara okkur hér á landi heldur allri heimsbyggðinni.
Við höfum fundið fyrir henni á margvíslegan hátt vegna þeirra takmarkana sem settar hafa verið á líf okkar og sett líf og starf úr skorðum. Allt hefur það verið gert í þeim tilgangi að forðast útbreiðslu COVID-19, að verja þau í samfélagi okkar sem eru með undirliggjandi sjúkdóma, aldraða og svo að heilbrigðiskerfi okkar gæti ráðið við ástandið.
Þetta virðist hafa tekist og öllum er okkur létt, þó að við séum ekki alveg komin á leiðarenda á þessari göngu. Enn er samfélagið í áfalli sem hefur haft áhrif á okkur öll andlega og líkamlega og á hag okkar ýmislegan.

Það tekur tíma að jafna sig og vinna úr áfalli og svo mun einnig vera fyrir okkur sem einstaklinga og samfélag. Það mun okkur takast með Guðs og góðra manna hjálp.
Það er ósk og von okkar presta og starfsfólks Lágafellskirkju að sóknarbörn Mosfellsprestakalls hafi og verði fyrir sem minnstum skaða á heilsu og högum öllum. Þess biðjum við einnig fyrir alla jarðarbúa.
Vegna samkomubanns og þeirra tilmæla sem því fylgja þá féll allt safnaðarstarf og hefðbundið helgihald í kirkjunum okkar niður. Þar með talið voru fermingar vorsins, sem voru fluttar á aðrar dagsetningar, meðal annars til haustsins.
Hjónavígslur hafa verið afpantaðar eða fluttar á aðrar dagsetningar og útfarir fluttar til stærri kirkna. Eins og með mörg ykkar, var að einhverju leyti unnið heima, fundað með fjarfundabúnaði og almennt tæknin tekin með okkur í lið. Það þýddi að við sendum frá okkur, „steymuðum“ guðsþjónustum, bænastundum og öðru efni á samfélagsmiðlum og má nú finna það efni á heimasíðu kirkjunnar, Facebook-síðu hennar eða Youtube.

Í þessum töluðu orðum er breytingin í starfi okkar takmörkuð vegna tveggja metra reglunnar og stærðar á því húsnæði sem við ráðum yfir. Við bjóðum áfram í sálgæslu í safnaðarheimilinu og við munum á komandi tíma bjóða upp á guðsþjónustur með breyttu sniði í kirkju eða undir beru lofti. Hægt verður að fylgjast með auglýsingum um þær á heimasíðu kirkjunnar.
Við tökum einn dag í einu. Við erum með ykkur í sama liði, stöndum saman og gerum okkar besta hvert og eitt okkar og sem samfélag með það/þau verkefni sem okkur er falið á hverjum stað og tíma.
Guð gefi okkur öllum góða tíð og fallegar stundir.

Fyrir hönd starfsfólks og presta Lágafellssóknar.
Sr. Ragnheiður Jónsdóttir
sóknarprestur

Rússneska keisaradæmið í Mosfellsbæ

Sveinn Óskar Sigurðsson

Ánægjulegt er að líta til baka og sjá hvað hefur áunnist síðustu misserin. Það sem einna mest hefur komið á óvart er hve fundir bæjarstjórnar eru líflegir og sérstaklega þegar slökkt er á myndavélinni og forseti bæjarstjórnar tilkynnir fundarmönnum að skollið sé á fundarhlé.
Vinarþel og varfærni í orðfari fara þá oft veg allrar veraldar þegar vígvöllurinn er í raun mest lifandi. Stundum eru atlot bæjarstjórnarmanna góð og oft skapast þar ansi náin kynni. Það er sérstaklega ánægjulegt enda slíkt vel þekkt úr hinum rómaða rússneska bókmenntaarfi.
Á vígvellinum er síðan slökkt þegar kveikt er á upptökutækjum fundarins. Prúðbúnir bæjarfulltrúar og nýkjörnir pörupiltar Mosfellsbæjar birtast þá á alheimsnetinu eins og styrjöld hafi aldrei verið háð og skotgrafir aldrei grafnar.

Eftir ósigur Rússa í Krímstríðinu 1856 varð öllum í Rússlandi ljóst að til einhverra umbóta varð að grípa svo rússneska keisaradæmið ætti ekki að liðast í sundur. Fullyrt er að gerspillt embættismanna- og stjórnkerfi, lélegar samgöngur og frumstæður iðnaður hafi ekki síður átt þátt í ósigri Rússa en hrakfarir á vígvellinum. Brugðist var m.a. við með því að breyta skipan sveitarstjórnarmála í Rússlandi. Lénsherrar höfðu ráðið yfir sveitarstjórnum svo áratugum skipti, ef ekki öldum. Hafði Nikulás I á þessum tíma nýlega gefið upp öndina og var fáum harmdauði. Alexander II, sonur hans, tók við og hóf að hrinda miklum umbótum í framkvæmd.
Þó svo að Alexander II hafi nú ætlað sér að hefja umbótastarf hafði hann engin áform um að hrófla við einveldinu frekar en faðirinn. Losaði hann bændur undan átthagafjötrum en skuldsetti þá hressilega í staðinn. Hver þekkir ekki þessa áhugaverðu aðferð við lánveitingar og kröfugerðir?
Vildi Alexander II auka samkeppnishæfni Rússa gagnvart öðrum ríkjum og það fór með hann eins og aðra ágæta umbótamenn að hann var sprengdur í loft upp 1881. Tók þá við sonurinn, Alexander III, og hafði þá frétt að faðir hans hafi hlotið ömurleg örlög eftir allan velgjörninginn sem hann hafði veitt almúganum er fólst m.a. í því að hætta að pína fólk og limlesta. Alexander III tók upp gamla iðju og dró til baka umbætur föður síns og gott betur. Það má segja í þessu samhengi að brennt barn forðist eldinn.

Í ljósi þessa sögubrots frá Rússlandi er afar áhugavert sögulega séð að enn sé á Íslandi hinu góða einhvers staðar ríkjandi virk ritskoðun, skotgrafahernaður og raunveruleg barátta á virkum vígvelli með öllum þeim rómans og ástríðu sem finna má í bestu bókmenntaverkum sögunnar.
Það eru því forréttindi fyrir hvern sem er að sitja í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Þar er af nægu að taka þó svo að umbætur undanfarin kjörtímabil hafi verið afar takmarkaðar. Í einhverjum mæli hefur verið um afturför að ræða eftir að hörundsárir hafa farið í baklás eftir að hafa skaðbrennt sig á umbótum. Fram undan eru nú bjartir tímar og gleðilegir. Ef þessi ástríða og allt þetta umrót heldur áfram með ,,dash“ af umbótum getur maður nærst vel í nágvígi því sem felst með setu í bæjarstjórn Mosfellsbæjar.

Sveinn Óskar Sigurðsson
Fulltrúi Miðflokksins í bæjarstjórn Mosfellsbæjar

Fjölmiðlafrumvarpið og svæðisfjölmiðlarnir

Bryndís Haraldsdóttir

Ég er sannfærð um að samfélagið okkar hér í Mosfellsbæ er ríkara vegna bæjarblaðsins okkar, Mosfellings.
Mosfellingur færir okkur fréttir úr nærsamfélaginu, fréttir sem alla jafna birtast síður í landsblöðunum, og í gegnum Mosfelling geta sveitarfélagið, stofnanir og fyrirtæki í bænum komið til okkar upplýsingum og við opinberað skoðanir okkar um sameiginleg málefni, t.d. með aðsendum greinum. Bæjarbúar virðast vera þakklátir fyrir bæjarblaðið og um 90% íbúa lesa það. Blaðið er samfélagslega mikilvægt.

Allt kostar þetta sitt og rekstrarumhverfi fjölmiðla hefur verið erfitt í áranna rás. Því hefur menntamálaráðherra lagt fram frumvarp um ríkisstuðning til handa einkareknum fjölmiðlum til efla þá og vernda lýðræðis­hlutverkið sem þeir gegna. Frumvarpið gerir ráð fyrir styrkjum sem numið geta 18% af kostnaði viðkomandi fjölmiðils við öflun og miðlun frétta, fréttatengds efnis og umfjöllun um samfélagsleg málefni. Gert er ráð fyrir allt að 400 milljónum af ríkisfé á ári hverju vegna þessa stuðnings.

Málið er umdeilt, eðlilega, enda á aldrei að vera sjálfsagt mál að stofna til ríkisútgjalda. Ég tel að hlutverk hins opinbera sé fyrst og fremst að búa til einfalt og gott rekstrarumhverfi fyrir fyrirtæki fremur en að grípa til sértækra aðgerða fyrir einstaka atvinnugreinar. Slíkar aðgerðir þarf að rökstyðja vel, þær þurfa að hafa skýran tilgang og mega ekki valda óæskilegum áhrifum á markaðnum. Hið opinbera verður hins vegar að bregðast við markaðsbresti og það er ljóst að markaðsbrestur er til staðar á íslenskum fjölmiðlamarkaði.
Markaðsbresturinn er einna helst tilkominn af tveimur ástæðum. Annars vegar vegna þess að ríkisrekni fjölmiðillinn RÚV keppir við frjálsa fjölmiðla um auglýsingatekjur og hins vegar að ríkur hluti af fjölmiðlaneyslu nútímafólks er í gegnum samfélagsmiðla. Þessir samfélagsmiðlar, hvort sem er YouTube, Facebook, Instagram eða aðrir, keppa við íslenska fjölmiðla um auglýsingatekjur en búa ekki við sama rekstrarumhverfi, sömu skatta og skyldur og þeir íslensku.

Með lagafrumvarpinu sem nú liggur fyrir Alþingi er stigið ákveðið skref í að viðurkenna mikilvægi fjölmiðla fyrir lýðræðið í landinu. Fjölmiðlar hafa upplýsingahlutverk og eru mikilvægir fyrir tjáningarfrelsi fólks. Ég hygg að allir geti verið sammála um að nauðsynlegt sé að laga og eða bregðast við þeim bresti sem er á fjölmiðlamarkaði. En lög um ríkisstuðning ein og sér geta ekki verið meðalið. Það hlýtur að vera nauðsynlegt samhliða að taka RÚV af auglýsingamarkaði, auk þess sem ástæða er til að skoða hvort mögulegt sé að jafna rekstrarskilyrði íslenskra fjölmiðla og erlendra samfélagsmiðla þegar kemur að auglýsingasölu.

Minni fjölmiðlar, héraðsfréttablöð og bæjarblöð eins og Mosfellingur hafa bent á galla í frumvarpinu þar sem krafa um árlega útgáfu 48 tölublaða að lágmarki er skilyrði fyrir stuðningi. Við þessu verður að bregðast verði frumvarpið að lögum. Enda betur heima setið en af stað farið verði lögin til þess að rugla enn frekar samkeppnisstöðuna á fjölmiðlamarkaði.
Illfært er að færa rök fyrir því að fjölmiðlar eins og Morgunblaðið, Fréttablaðið, Kjarninn eða Stundin séu samfélagslega mikilvægari fyrir íbúa í Mosfellsbæ og eigi því frekar rétt á stuðningi frá skattgreiðendum heldur en sjálft bæjarblaðið Mosfellingur.

Bryndís Haraldsdóttir,
þingmaður Sjálfstæðisflokksins

Styrkir til íþróttaiðkunar barna á efnaminni heimilum

Valdimar Birgisson

Viðreisn í Mosfellsbæ hefur lagt fram tillögu tvö ár í röð um að stofnaður verði sjóður til styrktar börnum efnaminni foreldra til íþrótta- og tómstundaiðkunar í Mosfellsbæ.
Sjóður þessi hefði til ráðstöfunar um 1,5 milljón króna árlega og væri það fé til viðbótar því sem ætlað er til íþrótta- og tómstundastarfs. Sjóðurinn ætti því að vera fagnaðarefni fyrir íþrótta- og tómstundafélög í bænum. Tillagan var felld bæði árin.

Í drögum að sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins fyrir árið 2020 til 2024 er sérstaklega tekið fram að auka þurfi þátttöku barna frá efnaminni og fjölskyldum af erlendum uppruna í íþrótta- og tómstundastarfi.
Ástæðan er öllum ljós. Íþróttaiðkun barna er jákvæð á allan hátt fyrir þau og á unglingsárum hefur íþróttaiðkun verulega jákvæð áhrif á líkamlegt ástand, sem og andlegan og félagslegan þroska. Hún stuðlar að ábyrgri hegðun, eykur námsárangur, trú á eigin getu og styrkir traust á samfélagið.
Það er því afar mikilvægt að vel sé staðið að íþrótta- og tómstundaiðkun í bænum og að Mosfellsbær styrki áfram þau íþróttafélög sem starfa í bænum.
Það er hins vegar staðreynd að fjárhagsstaða foreldra hefur áhrif á þátttöku íslenskra barna í íþróttum.

Sama í hvaða flokki við stöndum þá hljótum við flest að vera sammála um að gefa börnum jöfn tækifæri. Þannig er það ekki í dag, kostnaður við íþróttaiðkun barna er það hár að börn hafa ekki sömu tækifæri og brottfall úr íþrótta- og tómstundastarfi af þeim sökum er staðreynd.
Við eigum að gera allt sem í okkar valdi er til þess að breyta þessu. Kostnaðurinn er ekki mikill fyrir samfélagið en ávinningurinn getur verið það.

Valdimar Birgisson
fulltrúi Viðreisnar í bæjarstjórn

Meira og betra sjálfstraust, hver vill það ekki?

Lóa Björk Kjartansdóttir

Í vetur hefur starf Powertalk deildarinnar Korpu verið fjölbreytt og skemmtilegt. Starf samtakanna gengur út á sjálfstyrkingu og að auka sjálfsöryggi fólks.
Það er mismunandi hvar fólk stendur þegar það byrjar. Margir eiga erfitt með að tjá sig fyrir framan hóp af fólki. Sumir eiga ekki í neinum vandræðum með að standa upp og láta ljós sitt skína á vinnufundum eða brúðkaupum. En myndu koma efni sínu enn betur og faglegar til skila með æfingu og markvissum undirbúningi. Það eiga allir erindi í starfið, því hver og einn vinnur að því að styrkja sjálfan sig.

Það er margsannað að fólk sem stendur í ræðustól þarf að hafa nokkur atriði í huga ef það vill að áheyrendur taki eftir og muni það sem verið er að koma á framfæri. Það er ekki alltaf nóg að hafa þor til að standa upp, þótt það sé vissulega fyrsta skrefið og mikilvægt.
Starf Korpu gengur út á að fræða fólk og gefa því tækifæri til að flytja ræður og kynningar. Þannig öðlast fólk öryggi og sjálfstraust til að flytja efni á vinnufundum eða skólakynningum. Því æfingin skapar meistarann. Þegar fólk hefur reynslu af því að standa í ræðustól kemur það betur undirbúið og er afslappaðra. Áheyrendur í sal njóta betur og taka betur eftir þegar kynning eða ræða er flutt af fólki sem veit hvað það ætlar að segja og hefur undirbúið efnið og flutning vel.

Starfið gengur ekki bara út á að koma og flytja ræðu. Fólk kemur í samtökin til að öðlast þekkingu á fundarsköpum og fær tækifæri til að stjórna fundum, taka að sér viðburðastjórnun og skipuleggja einstaka fundi svo fátt eitt sé nefnt.
Starfið gengur út á jafningjafræðslu. Þeir sem hafa verið í samtökunum í nokkurn tíma leiðbeina og gefa endurgjöf til þeirra sem koma nýir. Í samtökin hefur fólk komið úr öllum áttum og þannig hefur tengslanet félaga stækkað. Margir eignast vini til lífstíðar því hópurinn verður þéttur og vinnur vel saman.

Ef þú hefur verið að velta fyrir þér möguleikum til að styrkja þig á þessu sviði þá er tilvalið að mæta á fund hjá Korpu. Þann 4. mars kemur Ingveldur Ýr frá Þekkingarmiðlun á fundinn og mun flytja erindið „Styrkari og öruggari rödd“. Við hvetjum fólk til að mæta og kynna sér samtökin og deildina hér í Mosfellsbæ. Gestir eru ávallt velkomnir á alla fundi.

Fundir Korpu eru fyrsta og þriðja miðvikudag í hverjum mánuði klukkan 20:00, í Safnaðarheimili Lágafellssóknar, Þverholti 3 á 2. hæð. Sendu okkur póst ef þú vilt frekari upplýsingar um starfið á korpa@powertalk.is

Lóa Björk Kjartansdóttir

Einelti

Fjalar Freyr Einarsson

Þegar einstaklingur verður fyrir endurteknu og langvarandi áreiti sem honum mislíkar og á erfitt með að verjast því er talað um einelti. Ýmsar skilgreiningar eru til fyrir einelti og misjafnt hversu þröngar þær eru en skilgreiningin hér að framan er alla jafna notuð í grunnskólum.
Sænski prófessorinn dr. Dan Olweus sem Olweusaráætlunin er kennd við telur að um einelti sé að ræða þegar einstaklingur verður fyrir endurteknum neikvæðum verknaði yfir ákveðið tímabil af hendi eins eða fleiri aðila. Einelti á sér einnig stað þegar aflsmunur er á milli einstaklinga. Ekki er talað um einelti þegar átök milli jafn sterkra barna er að ræða. Það sem einum þykir einelti þykir öðrum kannski bara vera stríðni þar sem sársaukamörk barna eru misjöfn.

Ábyrgð skóla og annarra
Í lögum um grunnskóla er kveðið á um að þeir skuli hafa heildstæða stefnu um hvernig fyrirbyggja eigi ofbeldi í skólastarfi og að þeir setji sér aðgerða­áætlun gegn einelti með virkri viðbragðsáætlun til að takast á við eineltismál í skólanum. Lögin eru nokkuð ítarleg þar sem meðal annars er kveðið á um ábyrgð skólans (kennara og stjórnenda), foreldra og aðila í grenndarsamfélaginu sem starfa með börnum og unglingum. Aðgerðaáætlun gegn einelti er hluti af skólanámskrá og á að kynna sérstaklega eftir því sem þurfa þykir og á að birta opinberlega. (Lög um grunnskóla, nr. 91/2008, 3. mgr. 30. gr.)

Einelti á netinu
Einelti hefur breyst talsvert á síðustu árum frá því að vera augljóst einelti með beinum líkamlegum verknaði og/eða útilokun, í falið einelti eins og í gegnum netið. Samskiptin í gegnum netið geta verið sérstaklega ljót og særandi og auðvelt fyrir geranda að eiga í nafnlausum samskiptum. Því er mikilvægt fyrir foreldra að vera vel vakandi yfir því hvernig barnið þeirra notar netið og kenna þeim að nota netið á réttan hátt. Gott er fyrir foreldra að kanna hvaða reglur gilda um forritin sem barnið þeirra notar og skynsamlegt er að fara eftir reglum útgefenda um aldurtakmörk notenda en of algengt er að börn skrái skrái inn rangt fæðingarár, til dæmis inn á samfélagsmiðla, til að geta stofnað reikning.
Reynsla mín í vinnu með börnum og ungmennum hefur kennt mér hversu rík ástæða er fyrir því að það eru aldurstakmörk á notendur samfélagmiðla því börn hafa einfaldlega ekki þroska til að umgangast samfélagsmiðla á þann hátt sem ætlast er til. Ef allir foreldrar tækju sig saman um að virða aldursreglur myndi það minnka til muna flækjustigið í lífi barnsins.
Börn eru mjög varnarlaus gagnvart einelti því þau gera sér ekki alltaf grein fyrir því að um einelti er að ræða og stundum eru þau hreinlega of hrædd við gerandann til þess að þora að segja frá. Börn reyna líka oft að leyna því að þau séu lögð í einelti því þau skammast sín og vilja ekki valda foreldrum sínum áhyggjum.

Einkenni eineltis
Foreldrar þurfa að vera vakandi fyrir þeim einkennum sem barnið getur sýnt verði það fyrir einelti. Helstu einkenni geta verið að barnið vill ekki lengur fara í skólann, kvartar undan verkjum, er niðurdregið eða virðist óhamingjusamt. Önnur einkenni eru ef það kemur heim óvenju skítugt eða það sér á fötum þess, hlutir fara að týnast og það jafnvel sér á líkama þess án þess að barnið geti gert grein fyrir því af hverju.

Hvað er til ráða?
Ef grunur vaknar um einelti þarf að byrja á því að ræða við barnið og komast að því hvort grunurinn reynist réttur. Ef eineltið á sér stað í skólanum skal strax hafa samband við umsjónarkennara barnsins og í mörgum skólum þarf að tilkynna formlega grun um einelti.
Skynsamlegt getur verið að senda deildarstjóra eða skólastjóra afrit til að allir þeir sem máli skipta séu strax upplýstir um stöðuna. Treysti foreldrar sér ekki til að tilkynna eineltið til umsjónarkennara eða stjórnenda skólans geta þeir haft samband við skólaskrifstofu bæjarfélagsins sem tekur þá við keflinu.
Sé grunur um einelti utan skóla þarf að hafa samband við forráðamenn meints geranda og segja þeim frá upplifun ykkar barns. Oftast kemur það foreldrum á óvart þegar þeir heyra af því að það líti út fyrir að barnið þeirra leggi í einelti en flestir foreldrar vilja strax taka fullan þátt í að leysa vandann. Þótt einelti barna eigi sér stað utan skóla er samt skynsamlegt að upplýsa skólann um stöðuna enda skólinn samofinn lífi barnsins.

Mikilvægi foreldra
Foreldrar eru lykilaðilar í að uppræta og koma í veg fyrir einelti. Án aðkomu þeirra og samstarfsvilja er mjög erfitt að stöðva einelti. Stundum getur verið gott að fá hlutlausan þriðja aðila til að vinna með báðum aðilum en oft geta foreldrar leyst málin sín á milli með börnum sínum þegar unnið er af yfirvegun og skynsemi. Það er öllum til hagsbóta.

________________________
Fjalar Freyr Einarsson,
aga- og uppeldisráðgjafi
www.agastjornun.is

Frístundaávísun fyrir 5 ára börn

Ólafía Dögg Ásgeirsdóttir

Skipulagt íþrótta- og tómstundastarf hefur margsannað forvarnargildi sitt og stuðlar að heilbrigðum og jákvæðum lífsstíl. Mosfellsbær sem og önnur sveitarfélög hafa stutt við slíka iðkun með frístundaávísunum fyrir aldurshópinn 6-16 ára.
Það hefur færst í vöxt undanfarin ár að bjóða upp á skipulagt íþrótta- og tómstundastarf fyrir 4 og 5 ára börn. Það hefur sýnt sig að eftirspurn er eftir því og á vegum Aftureldingar er til að mynda boðið upp á fimleika, fótbolta, sund og körfubolta fyrir þennan aldurshóp. Einnig hefur verið boðið upp á sundnámskeið og svo hefur hinn sívinsæli Íþróttaskóli barnanna verið rekinn um árabil.

Það eru samtals um 140 börn í árgangi 2015 og 2014 í Mosfellsbæ og eru iðkendur í skipulögðu íþróttastarfi í þessum aldurshópi á bilinu 180-200 börn. Því má gera ráð fyrir að 64-71% barna í þessum hópi stundi að jafnaði einhvers konar skipulagt íþrótta- eða tómstundastarf. Það er frábær virkni hjá þessum yngsta aldurshópi og endurspeglar kraftmikið starf og dugmikla foreldra.
Til að koma til móts við þennan hóp þá lagði Viðreisn í Mosfellsbæ til í tengslum við gerð fjárhagsáætlunar 2020 að 4 og 5 ára börn fengju frístundaávísun og yrði 50% af upphæðinni sem grunnskólabörn fá eða kr. 26.000 á ári.
Tillagan var að hluta til samþykkt í bæjarstjórn og er niðurstaðan sú að aldursviðmið frístundávísunar hafa verið færð niður í 5 ára frá og með árinu 2020 og er upphæðin kr. 26.000 á barn.

Valdimar Birgisson

Þetta eru frábærar fréttir og góð búbót fyrir barnafólk í Mosfellsbæ og styður enn við öflugt íþrótta- og tómstundastarf í bænum. Viðreisn mun halda áfram að vinna að málefnum barnafólks og munum við leggja áherslu á að frístundaávísunin nái einnig til 4 ára barna við gerð næstu fjárhagsáætlunar.
Hvetjum við alla foreldra 5 ára barna að sækja um frístundaávísun þegar næsta tímabil ávísunarinnar hefst þann 15. ágúst nk.

Ólafía Dögg Ásgeirsdóttir, varafullltrúi Viðreisnar í Fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar
Valdimar Birgisson, bæjarfulltrúi Viðreisnar í Mosfellsbæ

Umferðarmál í Helgafellshverfi

Ásgeir Sveinsson

Talsverð umræða hefur verið um umferðarmál í Helgafellshverfi undanfarna mánuði í tengslum við opnun á Helgafellsskóla fyrir ári síðan og áframhaldandi uppbyggingu hverfisins. Til þess að fá mynd af stöðu umferðarmála fól Mosfellsbær Verkfræðistofunni Eflu að skoða umferðarmálin í Helgafellshverfi. Framkvæmdar voru m.a. umferðartalningar, farið yfir öryggismál, tengingar út úr hverfinu, bílastæðamál, hraðahindranir á Helgafellsvegi o.fl.

Umferðartalningar
Umferð á Helgafellsvegi var talin í októ­ber 2019 og mældist umferðin 5.500 ökutæki á sólarhring (virkur dagur). Umferðarspár deiliskipulags Helgafellshverfis áætla að umferð á Helgafellsvegi verði um 10.000 ökutæki á sólarhring eftir að hverfið verður fullbyggt og miðað við umferðina í dag og núverandi uppbyggingu má gera ráð fyrir að þær spár muni ganga eftir.
Búast má við að umferð Helgafellshverfis geti aukist um allt að fjórðung þegar 4. áfangi hverfisins verður fullbyggður eftir nokkur ár. Vinnuumferð vegna uppbyggingar 4. áfanga muni fara um Vefarastræti, en fram kemur í samningi Mosfellsbæjar og byggingarverktaka að allur uppmokstur á efni verði nýttur inni á svæðinu, m.a. í landmótun og manir. Mun því efni ekki vera flutt í gegnum hverfið og þar af leiðandi mikil lágmörkun vinnuumferðar sem er mjög jákvætt.
Auk þess mun einn aðili, Byggingafélagið Bakki sjá um uppbyggingu á þessum áfanga og verður sú vinna áfangaskipt til nokkurra ára. Það fyrirkomulag mun takmarka enn frekar umferð og ónæði í hverfinu heldur en ef margir verktakar væru að vinna á svæðinu á sama tíma.

Hringtorg við Vesturlandsveg og tengingar út úr Helgafellshverfi
Hringtorg við gatnamót Vesturlandsvegar-Helgafellsvegar ætti að anna eftirspurn umferðar vegna uppbyggingar 1.-4. áfanga en gæti þó reynst erfitt að komast inn í hringtorgið á álagstoppum árdegis og á umferðamiklum sumareftirmiðdögum. Við frekari uppbyggingu þykir þó nauðsynlegt að opna fyrir viðbótartengingu við Helgafellshverfi og verður það gert eftir því sem hverfið byggist upp.
Tengingin við Þingvallarveg um Ásaveg þykir góður kostur sem viðbótartenging við Helgafellshverfið. Með tilliti til umferðaröryggis er þó nauðsynlegt að uppfæra og laga veginn og útfæra gatnamótin við Þingvallarveg betur og eru viðræður í gangi við Vegagerðina um útfærslu þar að lútandi.
Í aðalskipulagi Mosfellsbæjar er einnig gert ráð fyrir vegtengingu austur úr Helgafellshverfi sem tengist inn á nýjan Kóngsveg sem einnig er á skipulagi bæjarins.

Bílastæðamál
Óskir hafa borist til bæjaryfirvalda um að skoða möguleika á fjölgun bílastæða í áfanga 1.-3. í Helgafellshverfi. Möguleikar eru á að koma fyrir viðbótar bílastæðum á t.d. Varmárgötu og fleiri stöðum samkvæmt skýrslu Verkfræðistofunnar Eflu og er það til skoðunar hjá umhverfissviði. Í skýrslunni koma einnig fram tillögur varðandi umbætur og breytingar á hraðahindrunum á Helgafellsvegi og verða ákvarðanir um þær breytingar framkvæmdar eftir yfirferð og hönnun þeirra hjá fagaðilum.

Umferðaröryggi
Umferðaröryggi í Helgafellshverfi er mjög mikilvægt sem og í öðrum hverfum Mosfellsbæjar. Tilgangur þess að óskað var eftir skýrslu frá Verkfræðistofunni Eflu var að fá sem gleggsta mynd af stöðu umferðarmála í hverfinu og fá fram tillögur um hvernig auka megi umferðaröryggi. Margar góðar ábendingar koma fram í skýrslunni og eru þær í vinnslu og útfærslu hjá fagfólki á umhverfis­sviði Mosfellsbæjar.
Það er á ábyrgð okkar allra að huga að umferðaröryggi í hverfum Mosfellsbæjar og þar leikum við íbúar aðalhlutverk. Við getum lagt mikið af mörkum með því að virða umferðarreglur og ekki síst reglur um umferðarhraða. Því miður er það staðreynd að þeir sem keyra of hratt í hverfunum okkar eru við íbúarnir sjálfir.
Skýrsla Eflu hefur verið send íbúasamtökum Helgafellhverfis og ég hvet áhugasama að kynna sér innihald hennar. Íbúar verða svo upplýstir jafnóðum um þær umbætur og verkefni sem verða framkvæmd sem snúa að umferðarmálum í Helgafellshverfi.

Ásgeir Sveinsson, formaður bæjarráðs og skipulagsnefndar Mosfellsbæjar.

Umhverfismál í forgangi

Bjartur Steingrímsson

Árið 2019 varð vitundarvakning í umhverfismálum á meðal almennings hér á landi sem og annars staðar.
Loftslagsverkföll ungmenna vöktu alþjóð til vitundar um það neyðarástand sem hefur skapast í loftslagsmálum og hve aðkallandi það er fyrir samfélög heimsins að bregðast við ástandinu með markvissum aðgerðum. Þegar rætt er um þessi mál er augljóst að umbætur þurfa að eiga sér stað í stóra samhenginu jafnt sem því smáa.

Síðastliðið sumar vann umhverfisnefnd Mosfellsbæjar í samráði við íbúa bæjarins nýja umhverfisstefnu fyrir bæinn til ársins 2030. Þar kennir ýmissa grasa sem endurspegla í senn sérstöðu okkar sem sveitarfélags og einnig vilja til að vera til fyrirmyndar í því hvernig við hugsum um og önnumst nærumhverfi okkar.
Umhverfisstefnan er unnin með heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun að leiðarljósi þar sem lögð er rík áhersla á sjálfbærni, framsýni og virðingu fyrir náttúrunni. Slík gildi eru stór hluti af því sem gerir Mosfellsbæ að eftirsóttum og aðlaðandi bæ og góðum stað til að búa á.

Við Mosfellingar búum við þau forréttindi að geta gengið örstutt frá heimilum okkar um náttúruperlur á borð við Blikastaðahringinn, þar hægt er að virða fyrir sér mikið fuglalíf og selina sem liggja á oft á steinum við Leiruvoginn.
Ekki er síður skemmtilegt að fara að Álafossi, ganga eftir skógivöxnum stígnum með Varmánni og upp á þau fjölmörgu fell sem umkringja bæinn okkar. Slík nánd við dýralíf og náttúru er ekki einungis yndisauki og afþreying, heldur forréttindi og gott veganesti inn í lífið fyrir yngri kynslóðir sem alast upp hér í bænum.

Kristín Ýr Pálmarsdóttir

Kjörnir fulltrúar sem og aðrir starfsmenn Mosfellsbæjar eru ávallt að leita leiða til að verða umhverfisvænni. Starfsmenn í áhaldahúsi bæjarins hafa nýlega skipt út bensíndrifnum verkfærum fyrir rafmagnsknúin, fjárfest í nýjum rafmagnsbíl sem notaður verður í garðyrkju og sorphirðu og tekið markviss skref í að minnka plastnotkun.
Vistvænar samgöngur, orkuskipti og grænt skipulag eru meðal fjölmargra forgangsatriða Mosfellsbæjar í umhverfismálum og má ætla að með uppbyggingu Borgarlínu og glæsilegs nýs miðbæjar muni ásjóna bæjarins breytast mjög til hins betra.

Við undirrituð ætlum að leggja okkar af mörkum til að vernda og bæta umhverfið hér í Mosfellsbæ og gaman væri að fá bæjarbúa í lið með okkur við það. Margt smátt gerir eitt stórt og ef allir bæjarbúar myndu skoða reglulega hverju þeir gætu breytt og hvernig hægt væri að gera betur á árinu 2020 gætum við unnið þrekvirki í umhverfismálum.

Kæru Mosfellingar, tökum höndum saman um að árið 2020 verði enn betra í umhverfismálum en árið 2019.

Formaður Umhverfisnefndar Bjartur Steingrímsson f.h. Vinstri grænna
og varaformaður umhverfisnefndar, Kristín Ýr Pálmarsdóttir f.h. Sjálfstæðisflokksins.

Klörusjóður

Kolbrún G. Þorsteinsdóttir

Nýsköpunar- og þróunarsjóður fyrir leik – og grunnskóla

Mosfellsbær hefur vakið athygli á landsvísu vegna framsækni og mikillar fjölbreytni í skólamálum. Skólarnir okkar, bæði leik– og grunnskólar og tónlistaskólinn eru mikilvægustu stofnanir bæjarins og þreytist ég seint á að tala og skrifa um hversu mikilvægir skólarnir eru. Það hefur líka sýnt sig að öflugt fræðslu– og frístundastarf laðar að barnafjölskyldur og hefur gert bæinn einn af bestu stöðum fyrir fjölskyldur að búa á.
Til að styðja enn betur við kennara og skólana okkar hefur verið stofnaður nýsköpunar– og þróunarsjóð fyrir fagfólk að sækja fjármagn í til að koma nýjum hugmyndum á laggirnar eða þróa enn frekar starf sem þegar er í gangi.
Sjóðurinn hefur fengið nafnið Klörusjóður og er tileinkaður Klöru Klængsdóttur (1920–2011) en Klara var kennari og sundkennari við Brúarlandsskóla og síðar Varmárskóla allan sinn starfsaldur.

Markmið sjóðsins
Skólar eru lifandi stofnanir og eru í sífelldri þróun í takt við hraða þróun samfélagsins. Í fjárhagsáætlun 2020–2023 var samþykkt að stofna nýsköpunar- og þróunarsjóð fyrir leik- og grunnskóla í Mosfellsbæ. Markmið slíks sjóðs er að stuðla að nýsköpun og framþróun í skóla- og frístundastarfi leik- og grunnskólum. Með stofnun sjóðsins vill Mosfellsbær styðja enn betur við starf leik– og grunnskólakennara.

Skólar í þróun ná árangri
Mikilvægt er að efla starfsþróun innan skólanna og styðja við frekari nýsköpun. Mörg sveitarfélög hafa þegar stofnað álíka styrktarsjóði og nokkur eru með stofnun í burðarliðnum.
Skilyrði fyrir styrkveitingu er að verkefnin verði kynnt í skólasamfélagi Mosfellsbæjar og heimilt verði að nota verkefnin af öðrum en styrkhöfum. Nýsköpunar- og þróunarverkefnum verður gert hátt undir höfði með sérstökum viðburði og kynningu þegar kemur að styrk­afhendingu, slíkt er afar jákvætt og hvetjandi fyrir starfsemi leik- og grunnskóla í Mosfellsbæ.
Rannsóknir sýna að starfsþróun er að miklu leyti undir þeim skilyrðum sem kennurum eru búin í skólum. Eitt af því sem einkennir þá skóla sem ná árangri í þróunarstörfum er að þeir skapa kennurum góð skilyrði að þessu leyti. Stofnanir eru stöðugt að læra og breyta og bæta. Skólar eru lifandi samfélög þar sem kennarar, stjórnendur og aðrir starfsmenn læra ekki síður en nemendur. Þannig er lífið.
Nýsköpunar- og þróunarsjóður er nýjung og verður vonandi til þess fallinn að efla enn frekar menntasamfélagið í Mosfellsbæ. Frekari upplýsingar um reglur sjóðsins verður að finna á heimasíðu Mosfellsbæjar innan skamms.

Kolbrún G. Þorsteinsdóttir
formaður fræðslunefndar

Um áramót

Haraldur Sverrisson

Nýársávarp bæjarstjóra Mosfellsbæjar

Kæru Mosfellingar!
Um áramót er hefðbundið að líta yfir farinn veg og leggja mat á það hvernig okkur tókst til, læra af því sem kann að hafa farið miður um leið og við setjum okkur markmið eða veltum fyrir okkur hvað kann að bíða okkar á nýju ári.

Í það heila tekið reyndist árið 2019 gott ár fyrir íslenskt samfélag en hægst hefur á hraða þess uppgangs sem ríkt hefur undanfarin ár. Horfurnar fyrir okkur eru sem fyrr bjartar og strax á nýrunnu ári má búast við nettum hagvexti gangi hagvaxtarspár eftir. Hóflegur hagvöxtur er mikilvægur til þess að unnt sé að sækja fram í hvaða starfsemi sem er. Þegar um er að ræða sveitarfélag í miklum vexti er nauðsynlegt að festa sé til staðar í efnahagsumhverfinu svo unnt sé að mæta þörfum íbúa fyrir þjónustu og sinna uppbyggingu innviða af myndarbrag.

Á árinu 2019 voru gerðir skynsamlegir kjarasamningar á almennum vinnumarkaði sem nefndir hafa verið lífskjarasamningar. Þessir samningar eiga mestan þátt í því að hagsveiflan er eins mjúk og raun ber vitni. Nú stendur fyrir dyrum að ljúka kjarasamningum á opinberum markaði og mikilvægt er að þar takist einnig vel til.

Í Mosfellsbæ hefur okkur vegnað vel enda á sér hér stað mikil uppbygging á íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði, íþróttamannvirkjum, skólum og umferðarmannvirkjum. Þá fjölgar íbúum látlaust og viðhorfskannanir síðustu ára hafa sýnt að íbúar í Mosfellsbæ eru ánægðir með þjónustu bæjarins og þeim þykir mjög vænt um sitt samfélag. Að mínu mati fléttast þar saman sú þjónusta sem sveitarfélagið veitir og það góða samfélag sem íbúar þess skapa á hverjum degi.
Annar mælikvarði á væntumþykju og umhyggju Mosfellinga fyrir bænum sínum er sú staðreynd að við settum Íslandsmet í kosningaþátttöku í lýðræðisverkefninu Okkar Mosó 2019 þar sem 19,1% íbúa tók þátt í samráði íbúa og bæjarins um forgangsröðun og úthlutun fjármagns til nýframkvæmda og viðhaldsverkefna.

Mikill uppgangur í Mosfellsbæ
Mosfellingar urðu 12.000 talsins í lok ársins og hefur fjölgað um 8% á ári undanfarin ár. Það er mikil fjölgun og í raun fordæmalaus og sýnir hversu vinsælt sveitarfélagið er til búsetu. Nýtt fjölnota íþróttahús var tekið í notkun á haustmánuðum. Húsið er um 4.000 fermetrar að stærð og verður án efa bylting fyrir íþróttaiðkun í bænum, einkum knattspyrnuna.
Fleira var gert í uppbyggingu íþróttamannvirkja á árinu 2019. Ný stúka var tekin í notkun við gervigrasvöllinn í vor og skipt var um gólfefni á öllum sölum íþróttamiðstöðvarinnar að Varmá. Bráðlega verður tekin í notkun viðbygging við íþróttamiðstöðina Lágafell sem mun hýsa heilsuræktaraðstöðu fyrir íbúa.
Miklar viðhaldsframkvæmdir áttu einnig sér stað á húsnæði bæjarins á síðasta ári og ber þar hæst endurbætur og viðhald á Varmárskóla í tengslum við endurnýjun á ytra byrði yngri deildar og viðhald vegna rakaskemmda á húsnæðinu.

Mig langar til að benda á nokkur atriði í fjárhagsáætlun næsta árs sem bæði ungir og aldnir njóta góðs af. Þar er gert ráð fyrir að leikskólagjöld lækki um 5% og að álagningahlutfall fasteignagjalda lækki til að koma til móts við hækkandi fasteignamat. Í byrjun árs lýkur vinnu við endurskoðun á menningarstefnu bæjarins með áherslu á starfsemi Hlégarðs okkar sögufræga félagsheimils.
Þá stendur mótun lýðheilsu- og fornvarnarstefnu yfir og senn verður hafist handa við að endurskoða skólastefnu Mosfellsbæjar. Mikilvægt er að stefna, markmið og aðgerðir Mosfellsbæjar í öllum málaflokkum hafi tengingu við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna enda mun meginhluti þeirra koma til framkvæmda á sveitarstjórnarstiginu.
Á þessu ári er gert ráð fyrir að komið verði á fót 25 nýjum plássum á leikskólum fyrir 12-18 mánaða gömul börn og það styttist í að öll börn 12 mánaða og eldri eigi tryggt úrræði á vegum Mosfellsbæjar. Á sviði velferðarmála eru lagðir til auknir fjármunir til málefna fatlaðs fólks.
Þá verður á árinu lögð áhersla á félagslega ráðgjöf og stuðning í anda breytinga á lögum um félagsþjónustu. Loks stendur yfir endurskoðun á aðalskipulagi bæjarins og er miðað við að þeirri vinnu ljúki fyrir lok kjörtímabilsins.
Það er okkur Mosfellingum sem fyrr fagnaðarefni að rekstur og starfsemi Mosfellsbæjar er í miklum blóma og kraftur og umhyggja einkennir samfélagið okkar.

Hér hefur aðeins verið stiklað á stóru hvað varðar það sem gerst hefur í Mosfellsbæ á síðasta ári, og hvað fram undan er en það verður ekki allt talið upp hér.

Framtíðin er björt í Mosfellsbæ og með gildin okkar góðu VIRÐINGU – JÁKVÆÐNI – FRAMSÆKNI og UMHYGGJU að leiðarljósi eru okkur allir vegir færir.
Ég vil nota tækifærið og þakka ykkur öllum fyrir gott samstarf, samskipti, vináttu og stuðning á árinu 2019 og megi nýrunnið ár vera okkur gæfuríkt og gleðilegt.

Haraldur Sverrisson
Bæjarstjóri