„Þjónusta efld, álögur lækka og traustur rekstur”

kjarni_mosfellingur

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar fyrir árin 2019-2022 var tekin til fyrri umræðu í bæjarstjórn þann 31. október.
Fjárhagsáætlunin gerir ráð fyrir að tekjur nemi 12.224 m.kr., gjöld fyrir fjármagnsliði nemi 11.020 m.kr. og fjármagnsliðir 620 m.kr. Samkvæmt áætluninni er gert ráð fyrir að rekstrarafgangur verði 559 m.kr., að framkvæmdir nemi 1.820 m.kr. og að íbúum fjölgi um tæplega 5% milli ára.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Mosfellsbæ.

Helgafellsskóli til starfa í janúar 2019
Áætlunin gerir ráð fyrir að framlegð verði 13% og að veltufé frá rekstri verði jákvætt um 1.352 m.kr. eða um 11%. Gert er ráð fyrir að skuldir sem hlutfall af tekjum lækki enn og að skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum verði 99,5% í árslok 2019.
Á næsta ári verða stærstu nýju innviðaverkefnin annars vegar framkvæmdir við byggingu fjölnota íþróttahúss með það að markmiði að starfsemi hefjist í húsinu haustið 2019 og hins vegar að halda áfram framkvæmdum við Helgafellsskóla en starfsemi hefst í fyrsta áfanga skólans í janúar 2019.

Aukin þjónusta við barnafjölskyldur
Samkvæmt áætluninni er gert ráð fyrir að komið verði á fót 20 nýjum plássum á leikskólum fyrir 12-18 mánaða börn og áfram verði varið verulegum fjármunum til frekari upplýsinga- og tæknimála og annarra verkefna til að bæta aðstöðu í grunn- og leikskólum Mosfellsbæjar.
Á sviði fjölskyldumála er lagt til að tekin verði upp frístundaávísun fyrir 67 ára og eldri og að framlög til afsláttar á fasteignagjöldum til tekjulægri elli- og örorkuþega hækki um 25%.

Verkefnið Okkar Mosó endurtekið
Á sviði menningarmála er lagt til að framlag í lista- og menningarsjóð hækki um 20% og að á sviði fræðslumála verði auknum fjármunum varið til eflingar á stoðþjónustu í skólum.
Á sviði umhverfismála verða framlög aukin til viðhalds húsa og lóða bæjarins og kallað eftir tillögum íbúa í lýðræðisverkefninu Okkar Mosó.

Lækkun gjalda
Ekki er gert ráð fyrir almennri hækkun gjaldskráa fyrir veitta þjónustu og lækka gjaldskrár því að raungildi milli ára fjórða árið í röð auk þess sem leikskólagjöld lækka um 5%. Loks er lagt til að álagningarhlutföll fasteignaskatts, fráveitu- og vatnsgjalds verði lækkuð um 7%.
Áætlunin verður nú unnin áfram og lögð fram í fagnefndum bæjarins. Seinni umræða um áætlunina fer fram miðvikudaginn 28. nóvember næstkomandi.

Rekstur og starfsemi í góðu horfi
„Það er okkur Mosfellingum ánægjuefni að rekstur og starfsemi Mosfellsbæjar er nú sem áður í góðu horfi. Sveitarfélagið vex og dafnar sem aldrei fyrr, reksturinn er skilvirkur og starfsfólk okkar stendur sig vel í að veita íbúum og viðskiptavinum okkar þjónustu,“ segir Haraldur Sverrisson bæjarstjóri Mosfellsbæjar.
„Framtíðarsýn okkar er sú að Mosfellsbær sé fjölskylduvænt, heilsueflandi og framsækið bæjarfélag sem setur umhverfið í öndvegi og hefur þarfir og velferð íbúa að leiðarljósi.“

Þarf sterk bein til að þola góða tíma
„Til að þessi framtíðarsýn gangi eftir þarf að ríkja jafnvægi í rekstrinum og gæta þess að vöxtur sveitarfélagsins sé efnahagslega, félagslega og umhverfislega sjálfbær. Fjárhagsáætlun ársins 2019 endurspeglar áherslur sem færa okkur nær þessari framtíðarsýn.
Samantekið er staðan hjá Mosfellsbæ sú að íbúum fjölgar, tekjur aukast, skuldir lækka, álögur á íbúa og fyrirtæki lækka, þjónusta við íbúa og viðskiptavini eykst, innviðir eru byggðir upp til að mæta framtíðarþörfum en samhliða er rekstrarafgangur af starfseminni.
Þetta er um margt öfundsverð staða en um leið mikilvægt að muna að það þarf sterk bein til að þola góða tíma og ég tel að með fjárhagsáætlun ársins 2019 sé lagður grunnur að enn farsælli framtíð í Mosfellsbæ,“ segir Haraldur.