Ný lýðheilsu- og forvarnastefna

Eins og flestir íbúar vita þá er Mosfellsbær heilsueflandi samfélag sem þýðir að sveitarfélagið setur heilsu og heilsueflingu í for­grunn við alla stefnumótun og útfærslu á þjónustu í samvinnu við íbúa og starfsmenn.
Hugmyndin á bak við þá nálgun er að þannig sé unnt að stuðla að aðgengi, þekkingu og sterkri umgjörð sem gerir öllum íbúum kleift að taka ákvarðanir sem eru heilsusamlegar. Mosfellsbær var fyrsta sveitarfélag landsins til að gera samning við embætti Landlæknis um að verða heilsueflandi samfélag.
Íþrótta- og tómstundanefnd Mosfellsbæjar ákvað í júní 2019 að setja af stað heildstæða stefnumörkun í lýðheilsu og forvörnum.
Markmiðið með mótun stefnunnar er því að tryggja að í Mosfellsbæ þróist enn öflugra og heilbrigðara samfélag öllum til heilla og að Heimsmarkmið og Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna endurspeglist í lýðheilsu- og forvarnarstefnu bæjarins.

Nýrri stefnu er þannig ætlað að:
• auka þekkingu á mikilvægi heilsueflingar
• auka þekkingu á þeim fjölbreyttu möguleikum sem eru til heilsueflingar innan sveitarfélagsins
• auka þátttöku í heilsueflandi athöfnum
• minnka líkur á athöfnum sem hafa neikvæð áhrif á heilsu og líðan og auka lífsgæði, öryggi og ánægju íbúa
Loks er lýðheilsu- og forvarnarstefnunni ætlað að tryggja að áherslur á sviði lýðheilsu og forvarna séu samþættar við aðrar stefnur sveitarfélagsins og stuðla að samvinnu við íbúa og starfsfólk Mosfellsbæjar.

Um samráð við gerð stefnunnar
Við mótun stefnunnar reyndist ekki unnt að halda opinn fund íþrótta- og tómstundanefndar þar sem kallað yrði eftir hugmyndum íbúa vegna samkomutakmarkana.
19. nóvember til 22. desember 2020 var hins vegar leitað eftir hugmyndum að markmiðum og leiðum við útfærslu áhersluþátta stefnunnar sem þá lágu fyrir í drögum sem byggðust á viðtölum fjölda aðila. Samráðið átti sér stað undir merkinu „Okkar heilsu Mosó“ í samráðsgáttinni Betra Ísland.
Við samráðið settu íbúar fram 30 tillögur sem unnið var úr við lokafrágang þeirra tillagna sem nefndin gerði að sínum.


ÁHERSLUFLOKKAR:

  • Skólastarf þar sem yfirmarkmiðið er að allt skólastarf verði heilsueflandi.
  • Æskulýðs-, félags- og íþróttastarf þar sem yfirmarkmiðið er að tryggja íbúum gott aðgengi að starfinu og að sú starfsemi þróist í takt við þarfir bæjarbúa.
  • Öryggi íbúa og forvarnir þar sem yfirmarkmiðið er að heilsa og öryggi íbúa verði haft að leiðarljósi í allri stefnumótun og að áhersla verði lögð á snemmtæka íhlutun með forvörnum.
  • Íbúar og starfsfólk þar sem yf­irmarkmiðið er að stuðlað verði að stuðningi og aðgerðum til heilsueflingar og aukinna lífsgæða fyrir íbúa og starfsmenn.
  • Heilbrigðisþjónusta þar sem yf­ir­­­markmiðið er að Mosfellsbær sé í virku samstarfi við heilbrigðisyfirvöld um aukinn aðbúnað og gæði heilbrigðisþjónustu.
  • Umhverfi og samgöngur þar sem yfirmarkmiðið er að stuðlað verði að útivist og heilsueflingu í sveitarfélaginu og að íbúar hafi gott aðgengi að útivistarsvæðum og heilsueflandi þjónustu.