188 íbúðir verða reistar í 4. áfanga Helgafellshverfis

Mosfellsbær og Bakki ehf. hafa undirritað samkomulag um áframhaldandi uppbyggingu íbúabyggðar í Helgafellshverfi, svokallaðan fjórða áfanga þar sem 188 íbúðir verða reistar á næstu árum.
Bakki tekur með samningnum að sér allar framkvæmdir við gatnagerð, þar með talið Skammadalsveg, stíga og göngustíga, veitur og frágang opinna svæða og leikvallar en Bakki eignaðist allan byggingarrétt á svæðinu með kaupum á gildandi samningi af Landsbankanum þann 22. mars 2017.

Bakki ber alla ábyrgð á uppbyggingu
Samkvæmt samkomulaginu ber Bakki ábyrgð á allri uppbyggingu á svæðinu sem er hefðbundið í sambærilegum verkefnum. Frá þessu eru þó tvær undantekningar. Þær eru annars vegar að Mosfellsbær mun sjá um að veita ofanvatni af svæðinu þ.e. læki sem rigningar og leysingavatn flæðir um, þó þannig að Bakki mun skaffa veituskurði til lagningar umræddra lagna og loka þeim.
Þessi leið er farin í ljósi þess að Mosfellsbær hefur séð um slíkar framkvæmdir í öðrum áföngum hverfisins og mun tengja lagnir frá fimmta áfanga inn á umræddar lagnir og því best að þær séu á einni hendi. Hins vegar mun Mosfellsbær skaffa ljósastaura, lagnir þeirra og tengibúnað við Skammadalsveg enda er einungis um að ræða stuttan hluta lengri vegar og eðlilegt að tryggt verði að samskonar búnaður sé notaður meðfram öllum veginum.

Opin svæði byggist upp samhliða
Með samkomulaginu er lagt til að breyting verði gerð á kröfum í deiliskipulagi um íbúðir fyrir 55 ára og eldri og að þær verði 40 talsins. Á grunni almennra útboðsskilmála Mosfellsbæjar verður ýmsum kvöðum þinglýst á byggingarlóðir innan áfangans auk ákvæða um hraða framkvæmda sem skiptir íbúa í Helgafellshverfi miklu máli.
Í samkomulaginu er jafnframt gert ráð fyrir að framkvæmdum verði skipt í þrjá áfanga og að tryggt verði að opin svæði byggist upp samhliða annarri uppbyggingu. Mosfellsbær er og verður áfram eigandi alls lands á skipulagssvæðinu.

Aukin byggingarréttargjöld
Mosfellsbær mun leggja á gatnagerðargjöld vegna byggingarlóða í samræmi við gjaldskrá eins og hún verður á hverjum tíma. Þá mun Bakki greiða alls um 92 m.kr. í aukin byggingarréttargjöld vegna fjölgunar íbúða á svæðinu samkvæmt þeirri deiliskipulagstillögu sem fyrir liggur.
Greiðslum Bakka verður varið til fullrar greiðslu kostnaðar af uppbyggingu innviða samkvæmt samkomulaginu. Mosfellsbær mun því ekki bera markverðan kostnað af uppbyggingunni.

Byggð sem verði öllum til sóma
„Hér er um að ræða mikilvægan samning sem tryggir hagsmuni bæjarbúa í bráð og lengd. Það er mikill og jákvæður kraftur í samfélagi okkar Mosfellinga og mikilvægt að sú byggð sem þarna mun rísa verði öllum til sóma,“ segir Haraldur Sverrisson bæjarstjóri Mosfellsbæjar.
„Bæjarstæðið er fallegt og mun tengja saman þétta byggð í nágrenni við útivistarperlur okkar. Nú þegar þessi uppbyggingarsamningur er í höfn tekur við lokahnykkur skipulagsvinnunnar og í kjölfarið ættu framkvæmdir að geta hafist.“

Vandaða skipulag með íbúa í fyrsta sæti
Eigendur Bakka hafa tekið virkan þátt í uppbyggingu í Mosfellsbæ á undanförnum 40 árum, áður sem Álftárós og nú sem Bakki. Þeir hafa t.d. byggt Kjarnann og fjölda verslana auk vel á annað þúsund íbúða og sérbýlishúsa í Mosfellsbæ.
„Félagið hefur haft þá stefnu að viðhalda einkennum Mosfellsbæjar með byggingu lítilla raðhúsa og hagkvæmra íbúða sem henta fólki sem vill búa börnum sínum áhyggjulítið líf í nánd við náttúruna,“ segir Örn Kjærne­sted hjá byggingafélaginu Bakka.
„Ein helsta rós í hnappagat fyrirtækisins er bygging Permaform-húsanna upp úr 1990 þegar ástandið á markaðnum var mjög erfitt og mikið atvinnuleysi. Þessi hús voru á um það bil 30% lægra verði en sambærileg stærð íbúða.
Með uppyggingu á 4. áfanga í Helgafelli er Bakki kominn í gamla gírinn og setur stefnuna á vandað skipulag með íbúana í fyrsta sæti. Vandaðar íbúðir og hagkvæmt verð.“