Samfélagssjóður Kaupfélags Kjalarnesþings stofnaður

kaupfelagid_mosfellingur

stjórn sjóðsins: Steindór, Svanlaug, Stefán Ómar, Sigríður og Birgir

Stjórn sjóðsins: Steindór, Svanlaug, Stefán Ómar, Sigríður og Birgir

Stofnaður hefur verið Samfélagssjóður Kaupfélags Kjalarnesþings. Sjóðnum er ætlað að úthluta fjármunum til almenningsheilla á fyrrum félagssvæði Kaupfélagsins og er stofnfé sjóðsins 50 milljónir.
Kaupfélag Kjalarnesþings var stofnað um miðja síðustu öld og starfaði fyrstu árin að Fitjakoti á Kjalarnesi en lengst af eða frá 1956 í Mosfellssveit.
Kaupfélagið sjálft hætti verslunarrekstri um 1997 og leigði verslunarhúsnæði sitt út eftir það m.a. til Krónunnar og fleiri aðila.

50 milljónir í stofnfé sjóðsins
Á aðalfundi Kaupfélagsins í júlí 2016 var tekin ákvörðun um að leggja félagið niður og var sú ákvörðun staðfest á félagsfundi í ágúst 2016. Kjörin var slitastjórn sem fékk það verkefni að annast um slit félagsins, sölu eigna þess og uppgjör við lánadrottna og skyldi það fé sem afgangs yrði lagt í sjóð og fénu ráðstafað til almenningsheilla á fyrrum félagssvæði kaupfélagsins. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Samfélagssjóði KKÞ.
Skilanefnd KKÞ boðaði síðan til félagsfundar 27. desember 2017. Á fundinum var m.a. samþykkt stofnun sjálfseignarstofnunar sem ber heitið Samfélagssjóður KKÞ og var stofnfé sjóðsins ákveðið kr. 50 milljónir. Vonir standa til að þegar skilanefnd hefur lokið störfum muni koma viðbótarstofnfé til sjóðsins.

Fimm manna stjórn skipuð um sjóðinn
Félagsfundur kaus eftirtalda sem aðal- og varamenn í stjórn sjóðsins: Birgi D. Sveinsson, Stefán Ómar Jónsson og Steindór Hálfdánarson sem aðalmenn og Sigríði Halldórsdóttur og Svanlaugu Aðalsteinsdóttur sem varamenn.
Nýkjörin stjórn Samfélagssjóðs KKÞ hefur haldið sinn fyrsta fund þar sem hún m.a. skipti með sér verkum þannig að formaður er Stefán Ómar, ritari er Birgir og meðstjórnandi er Steindór. Stjórnin samþykkt á þessum fyrsta fundi sínum að ávallt skyldi boða bæði aðal- og varamenn á stórnarfundi.

Úthlutanir fari fram næstu 2-3 ár
Verkefni stjórnar er að úthluta fjármunum samfélagssjóðsins til æskulýðs- og menningarmála, góðgerðar- og líknarmála og annarrar starfsemi til almenningsheilla á fyrrum félagssvæði Kaupfélags Kjalarnesþings sem nær yfir Mosfellsbæ, Kjalarnes og Kjósarhrepp.
Gert er ráð fyrir að verkefnið taki eftir atvikum 2-3 ár. Þegar úthlutun úr Samfélagssjóði KKÞ verður lokið verður sjálfseignarstofnunin lögð niður í samræmi við lög nr. 19/1988 um sjóði sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá. Á næstu misserum verður auglýst um fyrstu úthlutun og þá kynnt nánar um fyrirkomulag umsókna.

Nánari upplýsingar er hægt að finna á heimsíðu sjóðsins www.kaupo.is