Ég vil eldast í Mosfellsbæ

Halla Karen Kristjánsdóttir

Flest viljum við lifa lengi en enginn vill verða gamall. Hvert aldursskeið hefur sinn sjarma og maður þarf stöðugt að minna sig á að njóta þess hlutverks sem maður hefur á hverjum tíma. Það er jafnframt mikilvægt á öllum þessum aldurskeiðum að við finnum að við höfum tilgang, finnum að það sé hlustað á okkur, að við skiptum máli og njótum virðingar.
Þegar kemur að þjónustu hins opinbera við eldra fólk þá eru þarfirnar jafn ólíkar og á öðrum aldursskeiðum. Við þurfum nefnilega að gæta þess að skilgreina fólk ekki eingöngu út frá aldri. Þrátt fyrir að fólk sé komið á eftirlaunaaldur þá er fjölbreytni innan þess hóps af ýmsum toga.
Sumir eru hraustir líkamlega en aðrir ekki, sumir eru mjög vel á sig komnir andlega en aðrir síður. Sumir eru vel staddir fjárhagslega og aðrir ekki. Sumir eiga mikið bakland í sínum fjölskyldum og maka en aðrir eru ekki svo lánsamir. Þessar lýsingar geta átt við um fólk á öllum aldri. Þannig má færa rök fyrir því að aldur sé afstæður.

Aldursvænt samfélag
En hvað er það sem málið snýst um þegar kemur að þjónustu við eldra fólk? Jú, þar er af nægu að taka. Húsnæðismál, heilbrigðisþjónusta, félagslíf, aðstöðumál og kjaramál svo tekin séu dæmi. Auk þess mætti nefna aðkomu eldra fólks að stjórnkerfinu og ákvarðanatöku þar.

Aldís Stefánsdóttir

Framsókn leggur áherslu á að ráðist verði í allsherjar endurskipulagninu á þjónustu við eldra fólk. Aukin samvinna innan kerfisins yrði leiðarljósið í þeirri vinnu. Afraksturinn þarf að vera persónumiðuð og sveigjanleg þjónusta. Fólk fengi þannig þá þjónustu sem það þarf en ekki bara þjónustu sem hentar kerfinu að veita. Innleiða þarf tæknilausnir sem nú þegar eru til þannig að þjónustan sé skilvirk, hröð og aðgengileg.
Annað lykilatriði sem er nauðsynlegt að nefna í þessu sambandi og þeir þekkja sem að málum hafa komið er samvinna ríkis og sveitarfélaga þegar kemur að þjónustu við eldra fólk.
Samskipti um uppbyggingu hjúkrunarheimila og þjónustuíbúða í gegnum óhagnaðardrifin leigufélög. Samskipti um heilbrigðisþjónustu sem þarf að veita inni á heimilum og samskipti um kjör eldra fólks svo eitthvað sé nefnt. Það er mikilvægt að sveitastjórnarfólk beiti sér stöðugt fyrir því að hægt sé að veita framúrskarandi nærþjónustu og að þau hafi frumkvæði að uppbyggilegu samtali við ríkið í málaflokknum.
Framsókn í Mosfellsbæ treystir sér til að vera leiðandi í þeirri kerfisbreytingu sem þarf að eiga sér stað og lýst hefur verið stuttlega í þessari grein. Við treystum okkur til að hafa frumkvæði, setja okkur inn í málin og vinna ötullega að því að það verði gott að eldast í Mosfellsbæ.
Við treystum okkur til að eiga samstarf við hagsmunasamtök eldra fólks til að raddir þeirra fái að heyrast og til að þau geti áfram haft áhrif á það hvernig samfélagið okkar þróast. Við trúum því nefnilega að þjónusta við eldra fólk sé fjárfesting í framtíðinni.
Ef þú vilt líka vera hreyfiafl í þínu samfélagi settu þá x við B í kosningunum 14. maí.

Halla Karen Kristjánsdóttir, 1. sæti á lista Framsóknar í Mosfellsbæ
Aldís Stefánsdóttir, 2. sæti á lista Framsóknar í Mosfellsbæ